Argo-Hytos

Vstavané ventily pre priemyselné použitie

Rozvádzače :

 • prevedenie posúvačové alebo sedlové
 • dvojpolohové a trojpolohové
 • 2, 3, 4 cestné rozvádzače
 • jednostupňové (priame ovládanie) a dvojstupňové (nepriame ovládanie s riadiacim stupňom)
 • ovládanie manuálne, hydraulické, pneumatické, elektrické
 • vstavané (kartridž) alebo pre montáž na dosku (CETOP)
 • vybrané rozvádzače v prevedení do výbušného prostredia (ATEX)

Jednosmerné ventily :

 • Jednosmerné logické ventily trojcestné
 • výberové ventily
 • Jednosmerné ventily
 • Jednosmerné ventily s obtokom
 • Hydraulické zámky - riadené otváranie
 • Hydraulické zámky – riadené uzatváranie

Tlakové a redukčné ventily :

 • Priamoriadené prepúšťacie ventily
 • Nepriamoriadené prepúšťacie ventily
 • Priamoriadené redukčné ventily
 • Nepriamoriadené redukčné ventily
 • poistné ventily s obtokom
 • Sekvenčné ventily

Škrtiace ventily :

 • Vstavané škrtiace ventily
 • škrtiace ventily v modulárnom prevedení
 • Dvojcestné škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu
 • Trojcestné škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu
 • Deliče a spojovače prietoku

Brzdové ventily :

 • Spúšťacie brzdové ventily
 • Spúšťacie brzdové ventily, čiastočne nezávislé od dynamických tlakov
 • Spúšťacie brzdové ventily, úplne nezávislé od dynamických tlakov
 • Spúšťacie brzdové ventily, úplne vyvážené, s internou drenážou

Proporcionálna technika :

 • proporcionálne rozvádzače pre montáž na dosku svetlosti NG4, NG6 a NG10
 • Priamo riadené prepúšťacie elektromagneticky ovládané proporcionálne ventily
 • Nepriamo riadené prepúštacie elektromagneticky ovládané proporcionálne ventily
 • Priamo riadené proporcionálne elektromagnetické redukčné ventily 
 • Nepriamo riadené redukčné elektromagneticky ovládané proporcionálne ventily
 • Dvojcestné tlakové váhy
 • Trojcestné tlakové váhy
 • Elektroniky pre riadenie proporcionálnych ventilov

Pripojovacie telesá a bloky :

 • Radové pripojovacie dosky
 • Telesá pre vstavané ventily
 • Krycie dosky
 • Pripojovacie dosky
 • Medzidosky pre vstavané ventily
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobile: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk