Cookies

Akceptovanie cookies nie je nevyhnutná podmienka na návštevu webovej stránky. Radi by sme však upozornili, že funkcie na našich webových stránkach môžu byť obmedzené, ak nepovolíte používanie cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú na vašom terminálovom zariadení pomocou vášho prehliadača a ktoré uchovávajú určité nastavenia a údaje na výmenu s naším systémom prostredníctvom vášho prehliadača. Nič nepoškodzujú. Niektoré cookies zostávajú uchované vo vašom zariadení až pokým ich nevymažete. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Aké cookies používa BIBUS ?

Väčšina cookies, ktoré používame, sa automaticky vymaže z vašej pevnej jednotky na konci každej sekcie prehliadania . Relácie cookies sa vyžadujú, napríklad, aby vám ponúkli funkciu nákupného košíka naprieč niekoľkým stránkam. Navyše, používame tiež cookies, ktoré zostanú na vašej pevnej jednotke. Počas nasledujúcej návštevy sa preto hneď automaticky rozpozná, že ste už s nami boli v kontakte a aké vstupy a nastavenia preferujete. Tieto dočasné alebo stále cookies (životnosť 1 mesiac po 10 rokov) sa uchovávajú na vašom pevnom disku a vymažú sa samy po určitom čase. Tieto cookies slúžia predovšetkým na to, aby bola naša stránka viac užívateľsky priateľská, účinná a bezpečná. Vďaka takýmto súborom je možné napríklad zobraziť informácie na jednej stránke, ktorá je špecifický vytvorená pre vaše záujmy. Výslovný účel týchto cookies je adaptovať našu ponuku na zákazníkove želania čo najlepším možným spôsobom a poskytnúť vám čo najpohodlnejšie prehliadanie. 

Aké údaje sa uchovávajú v cookies?

BIBUS používa cookies pre Google Analytics, Matomo (Analytický nástroj) na automatické prihlásenie sa na stránky s prihlásením (login) a v rámci uchovávania dočasných údajov. Snažíme sa cookies vyhýbať.
V samotných  cookies sa uchováva len identifikačné číslo.
Toto číslo neobsahuje vaše meno ani internetovú adresu (IP číslo).
Ak nie ste prihlásený na našej stránke nebude toto ID spojené s vaším menom ani inými osobnými informáciami. Neprenášame žiadne osobné údaje tretím stranám, t.j. ak sa zaregistrujete, táto informácia sa neprenesie tretím stranám. Používame  cookies z analytických nástrojov, aby sme videli, ktoré z našich stránok sú navštevované a ktoré produkty prinášajú najväčší záujem, ako aj na identifikovanie technických porúch.

Ako môžete zabrániť uchovávaniu cookies? 

Vo vašom prehliadači  si môžete nastaviť, že uchovávanie cookies bude akceptované len ak budete súhlasiť. Ak chcete akceptovať len cookies BIBUS ale nie cookies našich poskytovateľov  služieb a partnerov, môžete si zvoliť nastavenia vo vašom prehliadači "Block third party cookies" – Zablokovanie cookies tretích strán. Zvyčajne funkcia Help (Pomoc) v menu vo vašom webovom prehliadači vám ukáže, ako odmietnuť nové cookies a deaktivovať už prijaté cookies. Odporúčame, aby ste sa vždy úplne odhlásili zo spoločne používaných počítačov, ktoré sú nastavené tak, aby akceptovali cookies.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk