BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk

BIBUS SK, s.r.o

Obchodná spoločnosť BIBUS SK, s.r.o. bola založená v roku 1999 ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti BIBUS s.r.o. a v roku 2004 sa stala priamou dcérskou spoločnosťou nadnárodného holdingu BIBUS AG so sídlom v Zurichu. Od svojho založenia sa BIBUS dynamicky rozvíja a každoročne dosahuje výrazný nárast hospodárskych výsledkov. Počas krátkej doby si firma vybudovala dobré postavenie na trhu s množstvom stálych a spokojných zákazníkov. Od svojho založenia vykazuje spoločnosť BIBUS SK, s.r.o. nárast obratu a produktivity práce.

Hlavným obchodným artiklom spoločnosti BIBUS SK, s.r.o sú strojárenské, pneumatické, hydraulické, elektrotechnické a filtračné elementy, čerpadlá a nové 3D technológie. Hlavným kritériom pre voľbu výrobkov a dodávateľov je kvalita a poskytovaný servis. Vďaka kapitálovému spojeniu so švajčiarskym partnerom získala spoločnosť BIBUS SK, s.r.o. výhradne zastúpenie popredných svetových výrobcov pre Slovenskú republiku. Začlenenie v rámci holdingu BIBUS umožňuje veľmi pružnú spoluprácu so sesterskými firmami BIBUS po celej Európe.

Od roku 2005 má spoločnosť BIBUS SK, s.r.o. certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 9001:2001.

BIBUS SK, s.r.o. pravidelne vystavuje ma Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Nitre, inzeruje v odborných časopisoch a prezentuje sa prostredníctvom informačných katalógov a na internetových stránkach.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk