Urob si sám

Sekcia "Urob si sám" je venovaná návodom ako si svojpomocne zabezpečiť údržbu zariadení, výmeny niektorých častí, základný servis a podobne. Firma Bibus Sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk

Blogspot