POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV

V rámci spoločností BIBUS Group

Ochrana osobných údajov je záležitosťou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme právo na vaše súkromie a práva na ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu je ochrana a legálne zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie vašich osobných údajov pre nás dôležité. Aby ste sa cítili s nami bezpečne, prísne dodržiavame legislatívne nariadenia pri spracovávaní vašich osobných údajov a radi by sme vás informovali o zhromažďovaní a využívaní údajov.
Nasledujúce prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré údaje sa zhromažďujú na našich webových stránkach v rámci našej činnosti a ktoré údaje spracovávame, používame a ako využívame.

1. ZODPOVEDNÝ ÚRAD

BIBUS HOLDING AG, Allmendstrasse 26, CH-8320 Fehraltorf (ďalej len : BIBUS) je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov v rámci zmyslu GDPR. Ak chcete predložiť námietky voči zhromažďovaniu, spracovávaniu alebo využívaniu vašich údajov spoločnosťou BIBUS v súlade s týmito nariadeniami o ochrane osobných údajov ako celku alebo v rámci jednotlivých opatrení, môžete poslať svoje námietky e-mailom alebo listom na nasledujúce kontaktné miesta: BIBUS HOLDING AG, Allmendstrasse 26, CH-8320 Fehraltorf E-Mail: dpo@bibus.ch . Navyše môžete samozrejme kedykoľvek dostať informácie o našom uchovávaní údajov zdarma (pozrite si prosím položku 7).

2. ZHROMAŽĎOVANIE, SPRACOVÁVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sú informácie o faktických alebo osobných okolnostiach o osobitnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Zahŕňa to, napríklad, vaše meno, vaše telefónne číslo, vašu adresu ako aj všetky inventárne údaje, ktoré nám poskytnete, keď uzatvárate zmluvu, registrujete sa a vytvárate zákaznícky účet. Napríklad, štatistické údaje, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite našu webovú stránku alebo internetový obchod a ktoré sa nedajú priamo s vami spojiť, nespadajú do tejto kategórie. Napríklad sú to štatistiky, ktoré stránky sú zvlášť populárne alebo koľko návštevníkov navštívi určité stránky on-line.
V našej každodennej činnosti zhromažďujeme len údaje, ktoré sa vyžadujú na spracovanie objednávky a vyžaduje ich legislatíva.

2.2 ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Údaje nevyhnutné na spracovanie bežnej činnosti (meno, telefónne číslo, e-mail) budete poskytovať na vyplnenie zmluvy alebo na zavedenie zmluvných opatrení ako sú ponuky. Bez nich nemôžeme s vami zmluvu uzatvoriť. Vaše údaje sú spracúvané v našom ERP systéme a vy s nimi nemôžete priamo pracovať. V prípade úprav alebo požiadaviek na informácie, kontaktujte láskavo buď vašu kontaktnú osobu alebo informačné centrum, uvedené v bode 1.

2.3 ZÁKAZNÍCKY ÚČET INTERNETOVÉHO OBCHODU

Pre každého zákazníka obchodu, ktorý sa primerane zaregistruje, založíme priamy prístup s ochranným heslom k daným uchovávaným údajom (zákaznícky účet). Tu si môžete prezerať údaje, ktoré sú o vás zhromaždené, otvoriť zaslané objednávky a pracovať so svojimi údajmi. So sprístupnenými osobnými údajmi pracujte dôverne a nesprístupnite ich žiadnym neoprávneným tretím stranám. Nemôžeme byť zodpovední za zneužité heslo, ak nie sme zodpovední za zneužívanie. Ak sa neodhlásite, zostanete automaticky prihlásený. Táto funkcia vám umožňuje využívať niektoré z našich služieb (napr. 'MyBIBUS') bez potreby zakaždým sa prihlásiť.

2.4 ZHROMAŽĎOVANIE, SPRACOVÁVANIE A VYUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu prísne dodržiavame legislatívne nariadenia pri zhromažďovaní, spracovávaní a využívaní vašich osobných údajov. Zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame vaše údaje počas celého procesu spracovávania vášho nákupu alebo predaja, vrátane všetkých následných záruk za naše služby, technickú administratívu a na naše vlastné marketingové účely. Vaše osobné údaje budú použité ďalej alebo inak prenesené tretím stranám, ak je to nevyhnutné na účely zmluvného spracovania alebo fakturácie alebo ak ste k tomu predtým dali súhlas. V rámci spracovania objednávky napríklad poskytovatelia služieb (ako sú dopravné spoločnosti, logistické spoločnosti, banky), ktoré s nami pracujú, dostanú potrebné údaje na objednávku a spracovanie objednávky. Údaje postúpené takýmto spôsobom môžu používať len naši poskytovatelia služieb na plnenie svojich úloh. Akékoľvek iné používanie informácií nie je povolené a žiaden poskytovateľ služieb, ktorí je nami poverený, takéto niečo nebude vykonávať. Na vašu objednávku potrebujeme vaše správne meno, adresu a platobné údaje. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme mohli potvrdiť prijatie vašej objednávky a komunikovať s vami. Vaše osobné údaje budú vymazané, ak neexistujú žiadne legislatívne povinnosti na ich uchovávanie v opačnom zmysle a ak ste si uplatnili nárok na vymazanie, ak nie sú viac požadované na plnenie účelu, na ktorý boli uchovávané alebo ak ich uchovávanie je neprípustné z legislatívnych dôvodov.

2.5 VYUŽÍVANIE VAŠICH ÚDAJOV NA REKLAMNÉ ÚČELY

Okrem spracovávania vašich údajov na spracovanie nákupu alebo predaja spoločnosti BIBUS, používame tiež vaše údaje na komunikáciu s vami o vašich objednávkach, určitých produktoch alebo marketingových kampaniach a na odporúčanie produktov alebo služieb, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku voči používaniu vašich osobných údajov na reklamné účely, buď ako celku alebo v individuálnych prípadoch. Stačí zaslať žiadosť na kontaktné miesto uvedené v bode 1 (napr. e-mail, list). V každej marketingovej správe nájdete tiež príslušný link na odhlásenie odberu.

2.5.1 NEWSLETTER – marketingová správa

Na zasielanie marketingových správ používame nasledujúce postupy: 1. písomnú registráciu, ktorú vykonávame pri našich obchodných aktivitách ako je obchodné rokovanie, uzatváranie zmlúv, preberanie objednávok, výstavy. 2. registráciu e-mailom na kontaktnú osobu. 3. dvoj-krokovou autorizáciou cez online formulár na našich stránkach. Na základe týchto postupov dostávate v nepravidelných intervaloch newsletter a ak si už nebudete želať dostávať tieto marketingové informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Stačí zaslať žiadosť na kontaktné miesto uvedené v bode 1 (napr. e-mail, list). V každej marketingovej správe nájdete tiež príslušný link na odhlásenie odberu.
Na základe Vašej objednávky alebo návštevy nášho stánku na výstave Vám môžeme zaslať email a požiadame vás, aby ste nám potvrdili, že chcete dostávať marketingové informácie kliknutím na link obsiahnutý v príslušnom e-maily. Ak si už nebudete želať dostávať tieto marketingové informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Stačí zaslať žiadosť na kontaktné miesto uvedené v bode 1 (napr. e-mail, list). V každej marketingovej správe nájdete tiež príslušný link na odhlásenie odberu.
 

2.5.2 SÚŤAŽE, TRH A PRIESKUM NÁZOROV

V prípade súťaží budeme vaše údaje využívať na účely oznamovania získania cien a propagovania našich ponúk. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach účasti v príslušných súťažiach. Využívame tiež vaše údaje na prieskum trhu a názorov. Samozrejme ich využívame výhradne anonymne na štatistické účely a len pre spoločnosti BIBUS HOLDING AG. Vaše reakcie na prieskumy sa nebudú posúvať ďalej ani zverejňovať tretím stranám. Spoločnosť BIBUS využíva a spracováva vaše osobné údaje na prieskum trhu a názorov na svoje vlastné účely. Môžete kedykoľvek vzniesť námietky voči používaniu údajov na prieskum trhu a názorov, plne alebo pri osobitných opatreniach. Stačí zaslať žiadosť na kontaktné miesto uvedené v bode 1 (napr. e-mail, list). V každej takejto správe nájdete tiež príslušný link na odhlásenie odberu.

3. SÚBORY COOKIES

Akceptovanie cookies nie je nevyhnutná podmienka na návštevu webovej stránky. Radi by sme však upozornili, že funkcie na našich webových stránkach môžu byť obmedzené, ak nepovolíte používanie cookies.

Čo sú cookies? Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú na vašom terminálovom zariadení pomocou vášho prehliadača a ktoré uchovávajú určité nastavenia a údaje na výmenu s naším systémom prostredníctvom vášho prehliadača. Nič nepoškodzujú. Niektoré cookies zostávajú uchované vo vašom zariadení až pokým ich nevymažete. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Aké cookies používa BIBUS ? Väčšina cookies, ktoré používame, sa automaticky vymaže z vašej pevnej jednotky na konci každej sekcie prehliadania . Relácie cookies sa vyžadujú, napríklad, aby vám ponúkli funkciu nákupného košíka naprieč niekoľkým stránkam. Navyše, používame tiež cookies, ktoré zostanú na vašej pevnej jednotke. Počas nasledujúcej návštevy sa preto hneď automaticky rozpozná, že ste už s nami boli v kontakte a aké vstupy a nastavenia preferujete. Tieto dočasné alebo stále cookies (životnosť 1 mesiac po 10 rokov) sa uchovávajú na vašom pevnom disku a vymažú sa samy po určitom čase. Tieto cookies slúžia predovšetkým na to, aby bola naša stránka viac užívateľsky priateľská, účinná a bezpečná. Vďaka takýmto súborom je možné napríklad zobraziť informácie na jednej stránke, ktorá je špecifický vytvorená pre vaše záujmy. Výslovný účel týchto cookies je adaptovať našu ponuku na zákazníkove želania čo najlepším možným spôsobom a poskytnúť vám čo najpohodlnejšie prehliadanie.

Aké údaje sa uchovávajú v cookies?
BIBUS používa cookies pre Google Analytics, Matomo (Analytický nástroj) na automatické prihlásenie sa na stránky s prihlásením (login) a v rámci uchovávania dočasných údajov. Snažíme sa cookies vyhýbať.
V samotných cookies sa uchováva len identifikačné číslo.
Toto číslo neobsahuje vaše meno ani internetovú adresu (IP číslo).
Ak nie ste prihlásený na našej stránke nebude toto ID spojené s vaším menom ani inými osobnými informáciami. Neprenášame žiadne osobné údaje tretím stranám, t.j. ak sa zaregistrujete, táto informácia sa neprenesie tretím stranám. Používame cookies z analytických nástrojov, aby sme videli, ktoré z našich stránok sú navštevované a ktoré produkty prinášajú najväčší záujem, ako aj na identifikovanie technických porúch.

Ako môžete zabrániť uchovávaniu cookies?
Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť, že uchovávanie cookies bude akceptované len ak budete súhlasiť. Ak chcete akceptovať len cookies BIBUS ale nie cookies našich poskytovateľov služieb a partnerov, môžete si zvoliť nastavenia vo vašom prehliadači "Block third party cookies" – Zablokovanie cookies tretích strán. Zvyčajne funkcia Help (Pomoc) v menu vo vašom webovom prehliadači vám ukáže, ako odmietnuť nové cookies a deaktivovať už prijaté cookies. Odporúčame, aby ste sa vždy úplne odhlásili zo spoločne používaných počítačov, ktoré sú nastavené tak, aby akceptovali cookies.

4. LOG-DATEIEN

S každým prístupom na stránky spoločnosti BIBUS sa používanie údajov prenáša prostredníctvom príslušného internetového prehliadača a uchováva v súboroch prihlásení, tzv. serverových protokolových súboroch. Záznamy údajov uchovávaných týmto spôsobom obsahujú nasledujúce informácie: Dátum a čas prístupu, názov prístupovej stránky, IP adresu, URL (pôvodnú URL, z ktorej ste sa dostali na webovú stránku), množstvo prenášaných údajov ako aj produkt a verziu informácií používaného prehliadača. Tieto údaje protokolových súborov používame len na technické diagnostické účely, aby sme našli a odstránili chyby rýchlejšie a optimalizovali nastavenia servera.
Protokolové súbory služieb webového servera sa zvyčajne automaticky vymažú po 4 mesiacoch alebo po dosiahnutí kapacitného limitu podľa toho, čo nastane skôr. Takéto protokolové súbory môžeme kedykoľvek vymazať tiež my, napr. na presun servera alebo ak sa dosiahne určitá veľkosť súboru.

5. WEBOVÁ ANALÝZA

5.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics je služba spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli analyzovať, ako užívatelia používajú stránku. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies o používaní našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Google bude používať tieto informácie, aby zhodnotil vaše používanie našej webovej stránky, vytvoril správy o webových aktivitách pre nás a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. IP adresa prenesená vaším prehliadačom v kontexte Google Analytics sa nezlučuje s ostatnými údajmi Google. Prenos týchto údajov spoločnosťou Google tretím stranám sa uskutočňuje kvôli legislatívnym nariadeniam alebo v rámci spracovávania údajov objednávok. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovávaním vašich údajov spoločnosťou Google a so spôsobom spracovávania údajov popísanom vyššie ako aj s uvedeným účelom. Používanie cookies môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení na vašom prehliadači. Môžete tiež zabrániť Google zhromažďovať informácie prostredníctvom cookies, ktoré súvisia s vaším používaním tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a zhromažďovaniu takýchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím si a nainštalovaním zásuvného prehliadača, ktorý je dostupný prostredníctvom nasledujúceho linku. Ďalšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa bezpečne prenášajú spôsobom zakódovania. Platí to pre váš prístup a tiež zákaznícke prihlásenie. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Ďalej ochraňujeme naše webové stránky a ostatné systémy technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, modifikácii alebo distribúcii vašich údajov neoprávnenými osobami.

7. PRÁVA NA INFORMÁCIE DOTKNUTEJ STRANY

Podľa GDPR majú naši zákazníci medziiným právo na nespoplatnené informácie o svojich uchovávaných údajoch ako aj právo na nápravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, ak je to potrebné. Všetky požiadavky môžete predkladať priamo na BIBUS HOLDING AG, Allmendstrasse 26, CH-8320 Fehraltorf alebo prostredníctvom e-mailu: dpo@bibus.ch kedykoľvek e-mailom alebo poštou s udaním vašej identifikácie.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk