Vzduchom poháňané chladiče série VR a VRX

Chladiče VR / VRX SERIES sú najmodernejším riešením pre chladenie stlačeným vzduchom na princípe vírovej trubice - Vortex Tube. Vynikajúce výkony prietoku a generovaného ΔT, dizajn, upevňovacie prvky, vďaka ktorým sú mimoriadne univerzálne na montáž, a možnosť kombinovať ich v patentovanom systéme so vzduchovými zosilňovačmi (na využitie prúdu horúceho vzduchu), ponúkajú zákazníkom inovatívne, efektívne a lacné riešenie na chladenie kovových a plastových dielov, elektrických a elektronických ovládacích skríň a mechanických aplikácií. To všetko s jednoduchým pripojením na rozvod stlačeného vzduchu.

 • ∆t v porovnaní s teplotou privádzaného vzduchu, do -40 °C pre studený prietok vzduchu a +60 °C pre horúci prietok vzduchu 
 • Jednoduchá inštalácia pomocou prírub alebo neodýmového magnetu 
 • Patentovaný systém rekuperácie horúceho vzduchu v kombinácii so zosilňovačmi série AM 
 • Vyrobené z materiálu odolného voči korózii 
 • Žiadne pohyblivé časti, a preto nepodlieha opotrebovaniu 
 • Nevyžaduje sa žiadna elektrina ani chemické produkty 
 • Žiadne iskry ani rušenie 
 • Okamžitá prevádzka 
 • Spoľahlivý a bezúdržbový

Popis vírivých trubíc

Ranque-Hilsch trubka, v priemyselnom sektore známejšia ako „vírová trubica“, je zariadenie, ktoré rozdeľuje prúd stlačeného vzduchu do 2 samostatných prúdov: jedného studeného vzduchu a druhého horúceho vzduchu. Jadrom systému je vírivá komora, ktorá je spojená s 2 protiľahlými trubicami, z ktorých jedna má ventil. Keď je stlačený vzduch vstrekovaný tangenciálne do komory, spôsobuje to rotačný pohyb vzduchu smerom k jednému z výstupov. Tento vír sa otáča vysokou rýchlosťou a naráža na vnútornú stranu trubice, čím sa zvyšuje teplota; ventil umiestnený na výstupe horúceho vzduchu umožňuje jeho časť odvádzať. Zostávajúca časť sa vracia späť, vytvára nízkotlakový vír pohybujúci sa smerom k druhému východu a odovzdáva teplo prvému víru. Takže tento prúd je oveľa chladnejší. Generovaný ΔT je nepriamo úmerný objemu prietoku. Teplotné rozdiely sú značné a môžu dosiahnuť -40°C pre studený prúd a 60°C pre horúci prúd. V priemyselnej oblasti sa trubice Vortex používajú už dlhú dobu a našli rôzne aplikácie, v ktorých ponúkajú veľkú pridanú hodnotu. Majú skvelý chladiaci výkon, veľmi ľahko sa inštalujú a majú okamžitú prevádzku, nemajú žiadnu pohyblivú časť, a preto sú bezúdržbové. Navyše nevyžadujú elektrickú energiu, takže sú vhodné do nebezpečných prostredí a vlhkých priestorov. Ak ich aplikácia umožňuje, sú cenovo výhodnejšie ako elektrické chladiče. Chladiče SERIES VR a VRX, okrem vynikajúcich výkonov v porovnaní s ostatnými produktmi na trhu, boli navrhnuté tak, aby sa dali ľahko prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.

Cooler air saving – patentovaný systém

Chladiče série VR a zosilňovače série AM sa používajú spoločne na čerpanie studeného vzduchu a odsávanie teplého vzduchu z elektrickej skrine súčasne pomocou jediného prívodného potrubia stlačeného vzduchu.

 • Efektívne vetranie elektrickej skrine
 • Zníženie spotreby stlačeného vzduchu
 • Optimalizované výsledky chladenia

Bez ohľadu na to, koľko chladného vzduchu sa čerpá do elektrickej skrine, efektivita a účinnosť chladenia nebude nikdy optimálna, pokiaľ teplý vzduch generovaný elektrickými komponentmi nebude súčasne správne odvetrávaný. Ventiláciou máme na mysli jednak vytváranie konvekčných prúdov vo vnútri skrine, ktoré efektívne rozvádzajú vzduch okolo komponentov, ako aj samotný odvod teplého vzduchu zo samotnej skrine.

Použitím patentovaného systému Cooler Air Saving od spoločnosti Simian Project sa dosiahli dva výsledky: 
Prvý - s použitím chladičov série VR, je rýchle a presné ochladenie komponentov, ktoré najviac zohrievajú skriňu, vďaka flexibilite inštalácie (konzoly a magnety) a skutočnosť, že prúd chladného vzduchu na hlavné zdroje tepla možno presne nasmerovať (pomocou nastaviteľných trysiek); 
Druhý - je správne vetranie elektrickej skrine vzhľadom na výkon odsávania a vyfukovania generovaný zosilňovačmi prietoku vzduchu série AM, napájaný priamo prúdom vzduchu vypúšťaným z chladiča.

Systém uloženia komponentov vo vnútri elektrickej rozvodnej skrine

Chladič VRX-500 (obr. 1) je napájaný externe stlačeným vzduchom; prúd studeného vzduchu je nasmerovaný pomocou špeciálnych nastaviteľných trysiek na elektrické komponenty, ktoré vydávajú najviac tepla, zatiaľ čo výstup teplého odpadového vzduchu je vedený červenou rúrkou (obr. 3) a privádzaný do zosilňovača série AM;
Zosilňovač (obr. 2) je namontovaný v pravej hornej časti rozvodnej skrine; priechodná armatúra umožňuje nasávanie a odvod vzduchu zo skrine; v príklade schémy jej poloha v hornej časti skrine zabezpečuje, že odsávanie prebieha tam, kde sa hromadí najviac horúceho vzduchu a že aj elektrické komponenty umiestnené na opačnej strane, než je priamy zdroj chladného vzduchu, zostanú pri teplote vhodnej pre optimálne fungovanie

Aj tam, kde priechodná montáž nie je možná (napríklad pri inštaláciách v skriniach, kde musí byť zaručené IP krytie), zaisťuje montáž zosilňovača vo vnútri skrine nútenú recykláciu vzduchu, čím sa eliminuje koncentrácia teplého vzduchu v oblasti, ktorá je najďalej od zdrojov chladného vzduchu.

Patentovaný systém tiež dobre funguje spolu s priemyselnými klimatizáciami v elektrických skriniach s nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Veľké elektrické skrine, v ktorých má chladný vzduch generovaný klimatizáciou problém dostať sa do všetkých častí skrine;
 • Elektrické skrine s elektrickými komponentmi usporiadanými tak, že prúdenie vzduchu okolo komponentov je zložité;
 • Elektrické skrine, v ktorých je teplo generované niekoľkými komponentmi, ktoré sú umiestnené ďaleko od oblasti, kde klimatizácia čerpá chladný vzduch;

Poznámka: Systém Cooler Air Saving funguje s chladičmi VRX-300, VRX-500 a VRX-1000 spolu so zosilňovačmi AM-20 a AM-40

loading...

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk