Zákaznícke riešenia – prípravok na meranie hydraulických parametrov

Navrhované riešenia vychádza z konkrétnych požiadaviek Zadávateľa. Hydraulická schéma navrhovaného riešenia je pripomienkovaná Zadávateľom.
Voľba hydraulických prvkov je na základe ich požadovanej funkcie, tlakovej pevnosti a s maximálnym ohľadom na minimalizáciu tlakových strát v hydraulickom systéme. Vybrané hydraulické prvky sú od renomovaných svetových výrobcov, čím je zabezpečená ich prípadná servisovateľnosť, alebo modifikácia. Snímače prietoku, teploty a tlaku môžu byť dodané vrátane kalibračného protokolu.

Zadávateľom definované prevádzkové parametre:

 • Maximálny prietok:    300 l/min
 • Maximálny tlak:    450 bar
 • Rozsah pracovných teplôt:    15÷100°C
 • Rozsah viskozity oleja:    6,7÷76 cSt
 • Maximálna tlaková strata v obvode pri 46 cSt a prietoku 150 l/min:    35 bar
 • Vonkajšie rozmery:    formát europalety
 • Možnosť transportu nízkozdvihovým paletovacím vozíkom    

Popis systému:

Prípravok je tvorený zváraným oceľovým rámom s olejovou vaňou, do ktorej sú zachytené prípadné úniky hydraulického oleja. K oceľovému rámu sú prichytené jednotlivé hydraulické prvky. Hydraulické prepojenia sú realizované potrubnými rozvodmi, ktoré sú doplnené hadicami. Súčasťou rámu sú závesné oká pre potreby transportu prípravkov pomocou žeriava. Prípravok je ošetrený proti korózii dvojzložkovou polyuretánovou farbou.

Vysokotlaková časť hydraulického systému je dimenzovaná na pracovný tlak 450 bar a prietok 300 l/min. Vysokotlakový systém pozostáva z:

 • vysokotlakových hydraulických filtrov
 • usmerňovacieho a zaťažovacieho bloku v mostíkovom zapojení
 • elektro–hydraulického proporcionálneho poistného ventila, ktorý slúži ako riadiaci stupeň


Nízkotlaková časť hydraulického systému je dimenzovaná na tlak 63 bar a prietok 300 l/min.

Nízkotlakový systém pozostáva z:

 • vodného chladiča s výkonom 200kW
 • filtra
 • objemového vretenového prietokomera s dostatočným množstvom impulzov na liter, aby bola zabezpečená požadovaná presnosť merania
 • meraním a riadením teploty na výstupe z chladiča
 • trojcestného guľového ventila, ktorým sa by-passuje prietokomer
 • dvojstupňového poistného ventila a membránovej prieraznej poistky ako tlakových ochrán nízkotlakovej časti
 • indikátora prietoku, ktorým sa sleduje prípadný únik oleja z nízkotlakovej vetvy do nádrže
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk