Centrálne filtračné systémy

Centrálne systémy preberajú úlohu centrálnej filtrácie, zásobovania,  znovu prípravy a v prípade potreby aj exaktného temperovania médií pre kompletné zásobovanie prevádzky.

Centrálne systémy spojené potrubnými vedeniami s jednotlivými výrobnými procesmi  majú za úlohu filtráciu, prípravu, zásobovanie a servis médií na jednom mieste vo Vašej prevádzke.

http://www.resy-filtration.com/en/produkte/systems/centralised-systems.html

Kompaktné filtračné systémy

Popri výbere správneho filtračného procesu pre Vami  požadovanú aplikáciu, Vám ponúkame kompletné riešenia pre decentrálnu úpravu a zásobovanie médií priamo pri Vašom stroji.

K tomu patria v závislosti na zadaní, kombinácia rôznych filtračných procesov, voľba správnej formy a veľkosti zásobníka, čerpadiel a čerpacích staníc, ako aj správne temperovanie médií pre ich spätné vedenie priamo do stroja.     

http://www.resy-filtration.com/en/produkte/systems/compact-systems.html

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk