Záruka kvality

Hlavným zámerom BIBUS SK, s.r.o. je reprezentovať produkty a súvisiace konzultačné služby, za účelom zvýšenia spokojnosti zákazníkov, zlepšenia existujúcej pozície na trhu a získanie dôvery nových zákazníkov.

ISO9001: 2008 zaisťuje štrukturovaný systém manažmentu kvality. Operácie spoločnosti sú prevádzané správne, vyhovujú zákonom, legislatíve na všetkých prevádzkach.

Manažment BIBUS SK, s.r.o. oznamuje, že našim zámerom je riadenie spoločnosti zamerané na kvalitu a plynulé zlepšovanie kvality výrobkov a služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Manažment tiež zabezpečuje kritéria pre realizáciu infraštruktúry a ľudských zdrojov.

Zabezpečujeme podmienky kvality a profesionálneho rozvoja na základe vzdelávania, školení pomocou ktorých spoločnosť zdokonaľuje efektivitu práce, čím zvyšuje spokojnosť zamestnancov.

Trvale monitorujeme spätnú väzbu od našich partnerov, zákazníkov a prijímame stále sa zvyšujúce požiadavky od konkurencie. Udržujeme a zvyšujeme spokojnosť našich zákazníkov. Na základe vývoja dodávateľských vzťahov z osobného a kvalitatívneho hľadiska, manažment spoločnosti predpokladá splnenie noriem majiteľov firmy.

 

Certificate 2023   Certifikát 2023

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk