Danfoss formálne dokončil akvizíciu divízie hydrauliky spoločnosti Eaton.

Spoločnosť Danfoss oficiálne dokončila akvizíciu divízie hydrauliky spoločnosti Eatonv hodnote 3,3 miliardy USD (približne 3 miliardy EUR) potvrdením všetkých potrebných regulačných schválení a podmienok uzatvorenia akvizície. Vďaka tomuto kroku sa skupina Danfoss rozrastie o tretinu a presadí sa ako globálny líder v oblasti mobilnej a priemyselnej hydrauliky.

Mobilná hydraulika je jedným z hlavných a najúspešnejších výrobných segmentov spoločnosti Danfoss už viac ako 50 rokov. Akvizícia divízie Eaton je zásadným aspektom rastu spoločnosti Danfoss.
Obchody divízie hydrauliky Eaton sa spoja s obchodným segmentom Danfoss Power Solutions – tým sa zdvojnásobí objem predaja divízie hydrauliky Danfoss. Divízia hydrauliky Danfoss sa rozrastie o cca. 10 000 zamestnancov a ročný obrat sa zvýši o cca. 1,8 miliardy USD (približne 1,5 miliardy EUR).

Danfoss Power Solutions bude teraz ponúkať kompletný výber riešení a produktov pre mobilné a priemyselných aplikácie, vrátane systémov na prenos tekutín. Výrazne sa posilnia aj distribučné kanály, pričom sa výrazne zvýši miestna podpora a rozšíri sa geografický dosah. Všetky tieto výhody umožnia spoločnosti Danfoss Power Solutions stať sa ešte silnejším technologickým partnerom pre súčasných i nových zákazníkov a prevziať vedúcu úlohu v oblasti digitalizácie a elektrifikácie.
 

DANFOSS – Riadené chladenie spaľovacích motorov – Fan drive

Na moderné motory pracovných strojov sú kladené najvyššie nároky. Vďaka prísnejším emisným predpisom je naplnenie týchto požiadaviek čoraz náročnejšie. Motorové priestory strojov sa zmenšujú a pri súčasnom náraste počtu potrebných komponentov na dosiahnutie emisných limitov, je inteligentné riešenie riadenia tepla nevyhnutnosťou.
Danfoss ponúka kompletné riešenie pohonu ventilátora – poskytuje niekoľko rôznych systémov hydraulického pohonu ventilátora v otvorenom alebo uzavretom obvode, s piestovými alebo zubovými hydromotormi, s možnosťou zmeny smeru otáčania vrtule (vyfúknutie chladiča). Všetky tieto konfigurácie tiež zahŕňajú použitie riadiacich jednotiek Danfoss PLUS+1® na presné a spoľahlivé riadenie.

BIBUS SK – Komplexné riešenia hydraulických systémov 

BIBUS SK ponúka návrh, výpočet, výrobu, inštaláciu, oživenie a servis komplexných hydraulických systémov podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Jedná sa o riešenia v oblasti priemyselnej, mobilnej hydrauliky, mazacích systémov, chladenia hydraulických systémov, ...

Na realizáciu týchto riešení sa používajú kvalitné hydraulické, mechanické a elektronické prvky a komponenty od renomovaných svetových výrobcov, ktoré sú v našom sortimente.

 

 

DANFOSS - BIBUS

DANFOSS – Akvizícia spoločnosti Eaton hydraulics, aktualizácia

V januári 2020 spoločnosť Danfoss oznámila, že vstúpila do rokovaní o kúpe spoločnosti Eaton Hydraulics. Nasledujúce video vám poskytne najnovšie informácie o prebiehajúcej akvizícii a dá odpovede na niektoré otázky, ktoré by vás mohli zaujímať. Toto je veľmi vzrušujúce obdobie, pretože kúpa spoločnosti Eaton Hydraulics rozšíri ponuku produktov v rámci segmentu hydrauliky spoločnosti Danfoss Power Solutions. 

DANFOSS – Akvizícia spoločnosti Eaton hydraulics

Spoločnosť Danfoss uzavrela dohodu o akvizícii spoločnosti Eaton hydraulics. Akvizícia predstavuje významný medzník v histórii spoločnosti a jej stratégii Going Great. Kúpna cena za akvizíciu bola stanovená na 3,3 miliardy USD (približne 3,0 miliardy EUR). Akvizícia je plne v súlade so stratégiou spoločnosti Danfoss na posilnenie kľúčového smerovania firmy.

Spoločnosti Danfoss a Eaton Hydraulics sú lídrami v odvetví hydrauliky a sú si v mnohom podobné, vrátane podnikovej kultúry a zamerania sa na zákazníkov, výskumu, vývoja a kvality. Obe spoločnosti majú celosvetové pôsobenie. Táto akvizícia ďalej umožní spoločnosti Danfoss vstúpiť na trh priemyselnej hydrauliky, ktorý v súčasnosti zabezpečuje spoločnosť Eaton Hydraulics.
Spoločnosť Eaton Hydraulics ponúka výrobky pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a segment priemyselnej hydrauliky. Spoločnosť sa začlení do existujúcej divízie spoločnosti Danfoss – Danfoss Power Solutions, do tejto spoločnosti sa začlení približne 11 000 zamestnancov a tržby za rok 2019 vo výške 2,2 miliardy USD (2,0 miliardy EUR), čo zdvojnásobí obrat tejto divízie.
Danfoss má dnes približne 28 000 zamestnancov a v roku 2019 mal tržby vo výške 7,0 miliard USD (6,3 miliardy EUR). Pri tejto transakcii teda spoločnosť Danfoss zväčší veľkosť o jednu tretinu.

Transakcia podlieha obvyklým podmienkam a regulačným schváleniam a očakáva sa, že sa uzavrie do konca roka 2020.

Hydraulika „tlačí“ nový tunel popod Alpy

Hydraulický výkon

Výkonná hydraulika hrá dôležitú úlohu pri výstavbe nového 55 km dlhého Brennerského tunela. Tento umožní od roku 2020 rýchlejšie železničné spojenie medzi severnou a južnou Európou.

BIBUS HYDRAULIC Group, obchodný partner spoločnosti Danfoss, vyvinul a nainštaloval tento hydraulický systém. Bolo to pre ich zákazníka Rowa, ktorý je lídrom v oblasti tunelovacích systémov a logistiky.

Špeciálne vlaky na kolesách

„Dodali sme hydraulický systém pre šesť samohybných vlakov Rowa. Každý z nich je špeciálne vozidlo vyrobené pre špecifické úlohy, ktoré zahŕňajú prepravu komponentov tunela. Rovnako zabezpečujú aj evakuáciu pracovníkov z tunela a hasenie požiaru,“ uviedol Gabriel Richter, generálny riaditeľ spoločnosti BIBUS HYDRAULIC vo Švajčiarsku. "Je to prvýkrát, kedy boli vlaky na stavbu tunela postavené na kolesách namiesto koľajníc."

Ťažká jazda

Pri maximálnom zaťažení 130 ton musia byť vlaky schopné stúpať do tunela s 12% sklonom a efektívne brzdiť. Najvyššia rýchlosť je 25 km za hodinu.
Spoločnosť Danfoss vyvinula pohonnú jednotku vlaku s použitím výkonných piestových hydrogenerátorov série H1P a hydromotorov s nakloneným blokom série H1B. Aby sa vyhovelo požiadavke riaditeľnosti všetkých kolies, na každom kolese je riešenie Danfoss. Stovky modulárnych proporcionálnych elektro-hydraulických rozvádzačov PVG a kartridžových ventilov zabezpečujú presnú reguláciu prietoku v hnacom, tlmiacom a brzdovom systéme.

Adaptívne brzdenie

Z dôvodu obrovského zaťaženia stroja nemôže dieselový motor s výkonom 460 kW zabezpečiť 100% potrebnej brzdnej kapacity. Spoločnosť BIBUS vyvinula zákaznícke brzdové bloky s proporcionálnymi rozvádzačmi Danfoss PVG 120 a PVG 32, ktoré na seba preberajú 30% brzdného výkonu.
„Funkčná bezpečnosť je veľmi dôležitá otázka. Tu sme podporili spoločnosť Rowa analýzou rizík a zohľadnili identifikované riziká v návrhu hydraulického systému,“ uviedol Gabriel Richter.

Inteligentné ovládanie

Tím expertov na elektroniku zo spoločnosti BIBUS naprogramoval softvér Danfoss PLUS + 1® na inteligentné a aktívne riadenie celého hydraulického systému.
„PLUS + 1® vyrovnáva zrýchlenie nákladných plošín vlaku, ktoré sa líši podľa hmotnosti nákladu každej platformy. To zaisťuje, že sa jednotlivé plošiny pohybujú smerom nahor aj nadol rovnakou rýchlosťou, nezávisle od ich hmotnosti,“ uviedol Richter.
S podporou spoločnosti Danfoss, spoločnosť BIBUS navrhla a dodala hydraulický systém za menej ako tri mesiace. Vlaky Rowa sú teraz v prevádzke – spĺňajú všetky očakávania na najvyššiu výkonnosť.
 

DDT - Digital Displacement Technology

Digital Displacement® prinesie novú generáciu hydrogenerátorov a hydromotorov pre zvýšenie produktivity a účinnosti strojov.
 

DANFOSS - Artemis Intelligent Power

Spoločnosť Danfoss získala väčšinový podiel v spoločnosti Artemis Intelligent Power Ltd. (AIP), výskumno–vývojovej a konštrukčnej organizácie so sídlom v Edinburgu, Škótsko. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj hydraulických systémov. Akvizícia zahŕňa aj technológiu Digital Displacement® spoločnosti AIP, ktorá umožní spoločnosti Danfoss vyvinúť hydrogenerátory, hydromotory a systémy s najvyššou možnou úrovňou účinnosti, ovládateľnosti a zákazníckej flexibility. Danfoss založí v Edinburghu výrobný závod, aby mohol dodávať na trh výrobky pracujúce na technológii Digital Displacement®.

"Digitalizácia je kľúčovým prvkom v našom odvetví priemyslu a akvizícia AIP strategicky zapadá do nášho cieľa stať sa svetovým technologickým lídrom, lídrom v oblasti rýchlosti inovácií, účinnosti a ovládateľnosti. Technológia Digital Displacement® poskytne spoločnosti Danfoss konkurenčnú výhodu pri vývoji pokrokových produktov a systémov a ich uvádzaní na trh. Tím spoločnosti AIP má správneho podnikateľského ducha a agilný prístup. Teším sa na to, že ich môžem privítať v spoločnosti Danfoss," hovorí Eric Alström, prezident spoločnosti Danfoss Power Solutions.

Spoločnosť Artemis Intelligent Power Ltd. sa stane spoločným podnikom medzi spoločnosťami Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a spoločnosťou Danfoss, s väčšinovým akcionárskym podielom spoločnosti Danfoss.
Jeff Herrin, viceprezident pre výskum a vývoj spoločnosti Danfoss Power Solutions, dodáva: "Spoločnosti Danfoss Power Solutions a AIP sa už niekoľko rokov tešili zo vzájomnej spolupráce pri vývoji technológie Digital Displacement®. Tešíme sa na komerčné uvedenie technológie Digital Displacement® v novej rodine hydrogenerátorov. Spoluprácou s AIP a MHI sa tieto rozvojové aktivity urýchlia a rozšíria. Skutočne sa teším na úzku spoluprácu s kolegami z MHI s cieľom plne rozvinúť potenciál podnikania a súvisiacich technológií AIP."

"Pokiaľ ľudia budú potrebovať kopať, stavať a orať, budeme potrebovať stroje, ktoré nám budú pomáhať. Ale tento segment trhu naliehavo potrebuje nákladovo efektívne digitálne technológie na zníženie množstva emisií a zvýšenie automatizácie. Som nadšený, že naša technológia a náš tím boli uznaní za kľúčovú súčasť tohto riešenia popredným svetovým výrobcom. Rovnako ako MHI aj spoločnosť Danfoss považuje vývoj technológií šetriacich energie za základ svojho budúceho podnikania," hovorí Niall Caldwell, výkonný riaditeľ spoločnosti Artemis Intelligent Power Ltd.

Akvizícia ešte podlieha potrebným súhlasom príslušných orgánov. Predpokladá sa, že akvizícia bude úplne dokončená v priebehu štvrtého štvrťroka 2018. Strany neoznámili kúpnu cenu ani iné podmienky.

Artemis Intelligent Power Ltd., spoločnosť bola založená v roku 1994. Je to spoločný podnik pozostávajúci z tímu inžinierov a technikov špecializujúcich sa na vývoj hydraulických systémov. Ich technológia hydraulického pohonu vykazuje vysokú spoľahlivosť a cenovú efektívnosť. Spoločnosť je vlastníkom mnohých celosvetových patentov a ochranných známok. Spoločnosť bola až doteraz 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Mitsubishi Heavy Industries (MHI) , Japonsko. Ďalšie informácie sú na adrese www.artemisip.com.

DANFOSS  elektrizoval pasové rýpadlo

Stavenisko s nulovými emisiami

Danfoss Editron dodal spoločnosti Pon Equipment AS technológiu batériového pohonu na elektrifikáciu 25-tonového pásového rýpadla.
Danfoss pomohol premeniť pásové rýpadlo s dieselovým pohonom na plne elektrické s batériovým pohonom. Toto by malo pomôcť naplniť požiadavku nórskej vlády na staveniská s nulovými emisiami. Použitie stavebných strojov s dieselovým pohonom predstavuje asi 20 percent všetkých emisií CO₂ v Oslo. Nová politika bola prijatá s cieľom podporiť radikálny návrh Nórska, ktoré sa v roku 2016 zaviazalo, že sa do roku 2030 stane klimaticky neutrálnym.

Tomi Ristimäki, riaditeľ predaja spoločnosti Danfoss Editron povedal: "Z-line Cat 323F Z je čistý, zelený, inovatívny stroj. Využíva výkonný softvérom riadený pohonný systém EDITRON. Máme silný vzťah s Pon Equipment. Toto v kombinácii s našimi skúsenosťami s elektrifikáciou ťažkých stavebných strojov významne pomohlo dotiahnuť tento projekt do úspešného konca. Sme radi, že sme dodali technológiu pre spoločnosť Pon Equipment, ktorá pomohla uspokojiť požiadavku zo strany stavebného priemyslu pre rýpadlá s nulovými emisiami."

Stroj môže pracovať až 7 hodín pri menovitom zaťažení na jedno nabitie batérií. Elektrické rýpadlo má nulové emisie a je výrazne tichšie ako súčasné dieselové stroje, preto je ideálnym pre použitie v mestských zastavaných územiach. Pohonné systémy EDITRON sú robustné a kompaktné, s inteligentnými softvérovými ovládacími prvkami, ktoré sú vhodné pre hybridné a elektrické aplikácie v rozsahu výkonu od 30 kW do 2000 kW.

Eivind Hafslund, projektový manažér pre špeciálne výrobky spoločnosti Pon Equipment povedal: "Rozhodnutie pre spoluprácu s Danfoss Editron bolo jednoduché. Spoločnosť je uznávaná ako kľúčový dodávateľ technológií pre elektrifikáciu stavebných strojov. Danfoss Editron má tiež cenné skúsenosti na aplikačnej úrovni, ktorá je rozhodujúca pre úspech v tomto odvetví. Pohonný systém EDITRON je svetovou jednotkou, pokiaľ ide o výkon a parametre. Jeho účinnosť a robustnosť sú rozhodujúce pre náročné požiadavky stavebného priemyslu.“

Elektrifikácia pásového rýpadla prináša našim zákazníkom mnoho výhod. Napríklad nižšie emisie stroja, bezpečnejšie a spoľahlivejšie pracovné operácie a kratší čas finančnej návratnosti. Prvý komerčný stroj je teraz vo výrobe. Už sme dostali ďalších sedem objednávok od zákazníkov v Nórsku a Škandinávii. Rovnako je o tieto stroje záujem z Nemecka, Francúzska, Holandska a Veľkej Británie."

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk