Imprint

Text, obraz, zvuk a všetky ostatné informácie zverejnené na webovej stránke podliehajú autorským právam Bibus SK, s.r.o., pokiaľ nie je uvedené inak. Nie je možné reprodukovať obsah ani jeho časti. Reprodukcia podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Bibus SK, s.r.o.. Ak máte pripomienky / návrhy týkajúce sa tejto webovej stránky, alebo ak ste zistil chybu, prosím kontaktujte nás.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk