Pulsotronic-Anlagentechnik GmbH - Pionier vo vývoji detektorov kovov pre potravinársky, plastový a recyklačný priemysel

Dopravníkové systémy

Detektory kovov v potrubí

Separátory kovov na sypké materiály

Ploché snímače na recykláciu

Prstencové senzory

Prstencové senzory

sa používajú pri kontrole potrubných systémov. Senzor je nasadený okolo potrubia s prúdiacim médiom, ktoré je kontrolované na výskyt kovových častíc.
Prstencovými senzormi môžu byť kontrolované volným pádom napr. počty hotových kusov výrobkov alebo sa môže dávať signál na riadenie stroja.Pulsotronic ponúka veľký výber prstencových senzorov, rôznych priemerov ale aj štvorcového tvaru. Senzory sa ďalej rozlišujú citlivosťou a druhom výstupného signálu.

Plošné detektory

sa inštalujú do pásových dopravníkov alebo do sklzných žlabov. Ich montáž je možná pod dopravníkový pás ale aj nad dopravníkový pás aby sa dosiahla maximálna citlivosť. Plošné senzory sa môžu skladať z jednotlivých modulov požadovanej šírky alebo sú dodávané v jednom kuse v dĺžkach od 200mm do 800mm. Tieto dĺžky je podľa požiadaviek možné odstupňovať po 1mm.

Deliteľné tunelové detektory nachádzajú uplatnenie:

  • v gumárenskom priemysle
  • v priemysle na spracovanie plastových hmôt
  • spracovanie dreva
  • potravinárskom priemysle

Prednosť deliteľného tunelového detektoru spočíva v jednoduchom zabudovaní do dopravníkového pásu. Zostavenie hornej a dolnej časti púzdra detektora je veľmi jednoduché a nie je potrebné dopravník demontovať.

Separátory

napr. Mesep digital- je určený predovšetkým k separácií kovov z voľne padajúcich sypkých látok, kde sú kovové častice odlučované s gravitačného toku materiálu.

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk