FMS Force Measuring Systems AG

Spoločnost BIBUS predstavuje novú skupinu produktov

Produkty tejto firmy zahrňujú

 • senzory a zosilovače pre meranie  ťahu v materiáloch
 • ovládacie karty pre riadenie ťahu v materiáloch
 • systémy pre navádzanie materiálu
 • bezdrátové systémy pre monitorovanie ťahu v materiáloch (vlákna, dráty)

Produkty firmy najdete v nasledujucich oblasťiach

 • spracovanie materiálov v rolkách  „CONVERTING“
 • výroba kábelov a drôtov
 • výroba a spracovanie kovov
 • papierenský priemysel
 • textilný priemysel

Aplikačné možnosti QR kódov

Aplikačné možnosti QR kódov sa za posledné roky výrazne zvýšili. Najmä pri rozsiahlom používaní inteligentných telefónov a celosvetovej dátovej sieti sú QR kódy zdanlivo všade

S cieľom poskytnúť rýchle a presné informácie o produkte počas :

 • Inštalácií produktu
 • Uvedenia stroja do prevádzky
 • Potreby údržby/náhradných dielov

Spoločnosť FMS pre vás implementovala portál FMS-QR-Code-Portal, aby lepšie splnila tieto dôležité požiadavky.

Kontaktujte FMS pre viac informácií.

FMS-QR-Portal. Fakty.

Kde môžem nájsť FMS-QR-Code?

FMS-QR-kód nájdete na typových štítkoch a obaloch všetkých silových snímačov sily FMS a už je v platnosti

Musím si pre prístup na portál vytvoriť účet ?

Údaje sú prístupné bez registrácie, stačí naskenovať FMS-QR-kód. Pretože ide o webové riešenie, nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácie.

Aké informácie môžem získať po skenovaní?

Ak naskenujete FMS-QR-kód, dostanete sa na informačnú stránku príslušného produktu. Tu  môžete dostať:

 • Protokol o skúške tenzometrického ložiska
 • Všeobecné informácie o produkte
 • Názov, menovitá sila, popis možnosti, rozsah dodávky atď.
 • Návod na obsluhu výrobku
 • Produtkový manuál
 • Výkres produktu (s možnosťami, ak sú k dispozícii)
 • Informácie o vhodnom príslušenstve (napr. Valivé ložiská)
 • Rovnako ako celý rozsah dodávky

FMS-QR-Codes and FMS-Sensors

Jedinečné priradenie informácií o sériovom čísle je k dispozícii iba pre originálne výrobky FMS

Riadenie v uzavretej slučke

 • Senzor sníma polohu materiálu
 • Regulátor vedenia materiálu vypočíta odchýlku od referenčnej polohy a podľa toho ovládá aktuátor otočného rámu
 • Aktuátor otočného rámu udržuje polohu materiálu na referenčnom umiestnení

 BKS 309.EIP regulátor vedenia materiálu s rozhraním  EtherNet/IP

BKS 309.EIP regulátor vedenia materiálu je inovatívnym rozšírením úspešnej rady BKS 309 . S integrovaným zbernicovým systémom EtherNet / IP je tento systém značne modernizovaný. To Vám umožnuje pripojiť Váš regulátor vedenia materiálu k ovládacím alebo vodiacim prvkom vyššej úrovne. Riadiace jednotky môžu byť kombinované so všetkými otočnými rámami, ovládacími jednotkami a snímačmi materiálu zo sortimentu firmy FMS.

Hlavné črty

Prednosti

Integrovaný EtherNet/IP BussystemUmožnuje integráciu regulátora vedenia materiálu na riadiace systémy vyššej úrovne
Rýchla prenosová rýchlosť s dobami cyklu až do 2msIdeálne na použitie v automatizovaných výrobných linkách
Prehľadný ovládací displej s dvojriadkovým displejomJednoduché ovládanie
3.typy prevedenia telesa ovládačaK dispozícií prevedeni pre montáž na stenu (IP65), DIN-lištu- a v stavané prevedenie.

Motorické nastavenie snímačov BKS.TA

BKS.TA je z radu motorizovanej traverzy pre precízne nastavenie snímačov pre snímanie materiálov na otočných rámoch pomocou ovládacieho panela.Na každý snímač je potrebná jedna servojednotka.  

Popis

Výhody

Dialkovo ovládaná servojednotka

Precízne nastavenie snímača aj na ťažko dostupných miestach.

4 typy dĺžok nastavení 200, 400, 600 und 1000 mm

Nastavenie polohy po celej dĺžke dráhy. Pripojiteľný na rôzne veľkosti rámov.  

Krokový motor / guličková skrutka

Bezvôlové, veľmi precízne nastavenie polohy snímača.

Robustné prevedenie v hliníkovom profile

Odolné, spolahlivé a bezúdržbové.

FMS - webMASTER a webDIRECTOR

Systém vedenia materiálu FMS je namontovaný čo najbližšie k miestu, kde je požadovaná presnosť polohovania. U systému FMS-webMASTER by dĺžka otočného rámu (L) mala byť rovnaká ako maximálna šírka materiálu (Mmax). Pre optimálnu kontrolu je senzor snímajúci polohu materiálu namontovaný čo najbližšie k výstupu otočného rámu. U systému FMS-webDIRECTOR bude vedenie materiálu prebiehať prostredníctvom virtuálneho bodu obratu otočného rámu.  

FMS - winderGLIDE

Aktuátory rady FMS-winderGLIDE boli špeciálne navrhnuté pre použitie v odvíjacích a navíjacích staniciach. Vďaka využitiu výkonných pohonov sú vhodné pre presúvanie velkých roliek a stojanov. Senzor snímajúci polohu materiálu je namontovaný u najbližšieho napínacieho valca. Použitie elektrických pohonov aktuátorov FMS oproti hydraulickým jednotkám je výhodnejšie hlavne pri spracovaní potravín a farmaceutických obalov, pretože tu nehrozí kontaminácia olejmi alebo inými hydraulickými kvapalinami. 

Maintaining a constant tension by the company products FMS

Navíjanie/odvíjanie, povrchová úprava, tlač a mnoho ďalších výrobných procesov vyžaduje konštantné napätie materiálu.

Pri súčasných riešeniach pohonov, senzorovej techniky, zbernicových systémov a zosilovačov sa kontrola napätia stala nutnou technológiou  potrebnou pri procese výroby a spracovania folií, kovu, papieru a drôtov. V dnešnej dobe sú snímače zaťaženia pre meranie napätia (tenzometry) súčasťou štandardného vybavenia liniek na výrobu materiálov v rolkách.

Uzavretý princíp riadenia napätia „Closed loop tension“

 

 1. Senzory napätia merajú skutočné hodnoty napätia.
 2. Regulátor napätia zosiluje meraný signál z tenzometru a vypočítava výstupnú hodnotu z rozdielov medzi referenčnou a skutočnú.
 3. Pohon, brzda, alebo spojka prevedie výstupnú hodnotu z regulátoru napätia na zodpovedajúci krútiaci moment alebo rýchlosť.
 4. V spracovanom materiály bude zachované konštatné napätie.

Výhody:

 • definované, nastaviteľné napätie materiálu;
 • hodnoty reprodukovateľné na fyzikálne jednotky (newtony, libry atd.);
 • známe výrobné podmienky pre hotové výrobky (schopnosť záznamu kvality).

Tenzometre:

Prevádzková spoľahlivosť a přesnost merania určujú  produktivitu a kvalitu spracovania. Typ spracovania materiálu a ďalšie faktory, ako je teplota, vlhkosť a zmena priemeru vinutia, majú za následok neustále zmeny napätia v spracovanom materiáli – bez uzavretého riadenia napätia. Tenzometry FMS merajú napätie a vysielajú signál úmerný napätiu do elektronických jednotiek FMS. Individuálne  testované tenzometre FMS sú charakteristické svojou schopnosťou odolávať extrémnemu preťaženiu  pri zachovaní maximálnej presnosti v danom odvetví.

Toho je dosiahnuté prostredníctvom  integrovaných mechanických zarážiek na ochranu proti preťaženiu a využitia fóliových tenzometrov  ktorú sú zapojené ako Wheatstoneov mostík v každom senzore pre zaistenie najvyššej možnej presnosti merania. Senzory musia byť navrhnuté pre každú aplikáciu zvlášť a FMS za týmto účelom poskytuje širokú škálu snímačov. Výpočet je možné previesť  jednoducho pomocou  výpočtového programu. 

RTM: Wireless transmission voltage monitoring

Inovatívne systémy RTM vyhodnocujú  údaje o napätí v jednotlivých prameňoch kábelu  alebo  lán behom spracovania na spletacích strojoch. Snímač zaťaženia sa požíva pre  každý prameň k získaniu skutočnej hodnoty napätia a príslušné údaje sú potom v reálnom čase prenášané z rotujúcich častí stroja na statickú časť. Prenos bezdrátového signálu používa verejné frekvenčné pásmo 2,4 GHz, zatiaľ čo vlastné kódované protokoly zaisťujú vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť , čím je eliminovaná nutnosť  nákladných a problematických zberných krúžkov. Sofistikovaný a flexibilný koncept rozhrania umožňuje rýchlu a ľahkú integráciu systému do súčasnej kontrolnej a komunikačnej infraštruktury  stroje. Systém RTM je k dispozícii v rôznych konfiguráciách, takže je možné si vybrať čo najvhodnejšiu  variantu, ktorá najlepšie vyhovuje požiadavkám na zber  dát pri inovacií existujúcích spletacích strojov. 

V prípade, že starší stroj nie je vybavený elektrickým napájaním rotačnej sekcie, sú k dispozícií  dobíjacie batérie. Vďaka tomu sú systémy RTM optimalizované pre nízku spotrebu elektrickej  energie, a pri napájaní z batérie je možné predĺžiť prevádzkový čas. Systém poskytuje ideálni základ pre efektívnu správu nákladov a kvality tak pri výrobe kábelov ako aj pre výrobcov strojných zariadení. 

Snímače zaťaženia kalibrované na meranie napätia  sú umiestené na rotujúcich častiach stroja. Signály až zo 40-tich kanálov sú zhromažďované v ústrednej jednotke, ktorá ich prenáša do prijímača na statickej strane. Prijímač spracováva signály a v závislosti na individuálnych požiadavkách poskytuje analógové signály v zbernici  alebo na obrazovke počítača z odpovedajúcim softwarom.

K dispozícií sú rôzne systémy prispôsobené pre príslušné typy spletacích strojov. Jeden systém umožňuje merať napätie až v 42-och  jednotlivých prameňoch. U strojov s väčším počtom prameňov je možné kombinovať viacero systémov. Všetky možnosti spracovania signálu popísané vyššie sú k dispozícií na našich stránkach. K dispozícií je tiež verzia z batériou.

 

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk

loading...