ARGO – HYTOS: Ventily do výbušného prostredia – prehľad a aktualizácia výrobkovej rady

Nový prehľadový produktový program výrobkov určených do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

  • Modulové rozvádzače – CETOP

  • Rozvádzače vstavané šupátkové a sedlové ovládané elektromagnetom

  • Proporcionálne rozvádzače CETOP

  • Proporcionálne vstavané rozvádzače pre riadenie tlaku

Aktualizácia skupiny výrobkov do výbušného prostredia

  • Prehlásenie o zhode pre elektrické a neelektrické ventily ( ENG/DE/CZ )

  • PRMX2-06 proporcionálny rozvádzač CETOP, teraz aj v prevedení s jedným magnetom

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk