ARGO – HYTOS : Tvorba hydraulických obvodov

Prestavujeme Vám výborný nástroj pre vytváranie hydraulických obvodov vertikálnym združovaním CETOP modulových dosiek so vstavanými ventilmi.

Katalóg modulových dosiek pre združovanie je pripravený pre všetky 3 veľkosti

  • CETOP 02, Dn04
  • CETOP 03, Dn06
  • CETOP 05, Dn10

a pokrýva všetky funkčné možnosti

  • Riadenie smeru toku kvapaliny a poistenie polohy záťaže
  • Riadenie tlaku kvapaliny
  • Riadenie pohybu záťaže
  • Riadenie objemového prietoku kvapaliny

Pri vertikálnom združovaní modulových dosiek je možné využiť ventily vstavané v bloku ako aj vstavané ventily a SB modulové dosky.
Tento katalóg Vám  bude dobrým pomocníkom pre presnú identifikáciu správnych verzií výrobkov.
 
Všetky katalógy sú zaradené do výrobkovej skupiny Systémové riešenia :

https://www.argo-hytos.com/cz/vyrobky/systemova-reseni.html

https://www.argo-hytos.com/products/system-solutions.html

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk