Proporcionálne rozvádzače so vstavanou elektronikou

Vstavaná elektronika (OBE – On-Board Electronics) je priamym a najlepším spôsobom, ako kompenzovať nelineárne správanie sa rozvádzača. Snímač polohy a elektronika na telese rozvádzača dopĺňajú riadiaci obvod priamo na výkonovom člene systému. Mechanické tolerancie, trenie, hysterézia a opotrebovanie už viac nespôsobujú poruchy v presnosti pohybu spotrebiča. Pri modernom monitorovaní stroja môžu byť informácie zo snímača zaslané aj do riadiaceho systému stroja.

Výhody nasadenia proporcionálnej technológie

Účinnosť, rýchlosť, presnosť, nízka hysterézia, opakovateľnosť a možnosť zmeny riadenia sú hlavnými prínosmi zavedenia proporcionálnej technológie v hydraulických aplikáciách. Rozvádzače ARGO-HYTOS v kombinácii s vyspelou elektronikou, sú schopné splniť požiadavky, ktoré sú kladené na veľké množstvo stacionárnych a mobilných aplikácií.
ARGO-HYTOS vyvíja a vyrába proporcionálne rozvádzače, ktoré zákazníkom umožňujú plne využívať výhody proporcionálnej technológie.
Nové rozvádzače PRM9-06 a PRM9-10 s vyspelou elektronikou a konštrukciou mechanických častí a spolu odolnou konštrukciou to umožňujú.

Konštrukcia:

 • dostupné v dvoch veľkostiach 06 - (D03) a 10 (D05) podľa ISO 4401
 • spätná väzba od posúvača alebo riadeného systému
 • digitálna OBE pre riadenie v uzavretej riadiacej slučke s vysokou dynamickou odozvou
 • polohová spätná väzba posúvača znižuje hysteréziu
 • okrem iného sa používa aj na riadenie polohy a rýchlosti hydraulických motorov
 • spĺňa požiadavky na náraz a vibrácie, EMC, IP, požiadavky prostredia a teploty
 • odolná konštrukcia / zníženie potrebného káblovania / vysoká odolnosť proti korózii

Parametre:

 • veľký prenášaný hydraulický výkon s plynulým riadením
 • stále / nemenné parametre v rôznych prevádzkových podmienkach
 • voliteľné: Fieldbus prístup / komunikácia, pripojenie CANopen

Výhody a prínosy:

 • jedno riešenie pre niekoľko riadiacich signálov – parametrizácia v rámci jednej verzie rozvádzača
 • užívateľsky prívetivé rozhrania (LED, μUSB)
 • ľahko ovládateľný softvér
 • optická signalizácia stavu rozvádzača cez 3 LED diódy
 • vylepšená protikorózna ochrana povrchu pre sektor mobilných strojov (ISO 9227, 520 h soľný sprej)
 • vynikajúce odolnosť voči nárazom a vibráciám
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk