ARGO-HYTOS : Konštrukčná zmena odvzdušňovacej skrutky

Výrobca hydraulických komponentov informuje o konštrukčnej zmene vstavaných proporcionálnych tlakových ventilov ( SR4P2-B2, SP4P2-B3 a ich riadiaceho ventilu SR1P2-A2 ).

Konštrukcia koncovej časti ovládacieho systému s odvzdušňovacou skrutkou bola zmenená a celková dĺžka ventilu je skrátená o 20 mm. Zároveň zaniká možnosť nastavenia východiskového tlaku pri vypnutom elektromagnete. Táto zmena platí iba pre ventily s pozitívnou charakteristikou ( tlak ako funkcia riadiaceho signálu ).
Ventily s negatívnou charakteristikou ( s „N“ v objednávacom kľúči ) zostávajú bez zmeny.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk