Vstavané ventily pre priemyselné použitie

Vstavané hydraulické ventily ARGO-HYTOS ponúkajú bohatý výber funkcií, najmä pro mobilné aplikácie. Typické funkcie tvoria riadenie smeru prietoku a riadenie tlaku v hydraulickom obvode. Najčastejšími aplikáciami sú riadiace bloky pre okruhy bŕzd, vibrácií, ovládanie prevodoviek a spojok, manipulačná technika, rýpadlo, bager, hydro–pneumatické tlmenie atď. Okrem technickej špecifikácie, sú pro ARGO-HYTOS dôležité i iné aspekty ako sú bezpečnosť, vysoký komfort obsluhy a to všetko pri súčasnom znížení TCO - celkových nákladov vlastníctva. To znamená, že navrhovanie hydraulického obvodu alebo jednotlivých ventilov vyžaduje vysokú aplikačnú skúsenosť. Životnosť ventilov je predĺžená vďaka povrchovej ochrane garantujúcej 520 hod. v soľnej hmle podľa normy ISO 9224 už v štandardnom prevedení. Robustná konštrukcia garantuje životnosť 10 mil. cyklov vrátane použitého tesnenia. Odolnosť proti vysokým teplotám oleje a okolitého prostredia sú štandardom ARGO-HYTOS.


Viacúčelový prepúšťací ventil SR4E-B2 / H je určený pre náročných zákazníkov, ktorí vyžadujú komfortnú funkčnosť pri súčasnom zmenšení zástavbového priestoru a znížení ceny.

Vstavané posúvačové rozvádzače

Tieto ventily sú určené k riadeniu smeru prietoku hydraulického oleje. Pripojovacie rozmery sú v prevedení 3/4-16 UNF a 7/8-14 UNF. Pre veľkosť pripojenia 3/4-16 UNF je prietok obmedzený do 30 l/min, pro veľkosť pripojenia 7/8-14 UNF je prietok obmedzený na 60 l/min. Pro obe veľkosti je prevádzkový tlak až 350 bar. K dispozícii sú dve výkonové prevedenia, aby si zákazník mohol vybrať rozvádzač s potrebným prenášaným hydraulickým výkonom pre požadovanú aplikáciu a tým neplatil viac ako je potrebné. Verzia “High performance” je určená pro ventily do 350 bar a verzia “Lightline” pre ventily do 250 bar.

Vstavané sedlové rozvádzače

Sedlové rozvádzače sú k dispozícii do 75 l/min a 420 bar na všetkých prípojoch. Presne obrobené diely eliminujú úniky ventila do troch kvapiek/min. Komplexný výrobný sortiment zahŕňa rôzne prevedenia rozvádzačov, ako sú normálne otvorený a normálne uzavretý, priamo a nepriamo riadený a tiež široký výber cievok a konektorov. Štandardná povrchová ochrana ventila a elektromagnetu je povlak ZnCr3 zaisťujúci odolnosť 240 h v soľnej hmle podľa normy DIN 9227, ale tiež je možná i povrchová ochrana na 520 hodín. Veľmi priaznivý pomer – tlaková strata/prenášaný hydraulický výkon/úniky robí vstavané sedlové ventily Argo-Hytos výnimočnými. V prípade poruchy hydraulického systému je funkčnosť zabezpečená rôznymi druhy ručného núdzového ovládania.

Výhody

 • Priaznivý pomer cena/kvalita 
 • Nízke tlakové straty
 • Bez únikov
 • Vysoké hydraulické výkony

Tlakový prepúšťací ventil s integrovanou funkciou odľahčovacieho ventila, ovládaný elektromagnetom SR4E-B2/H

Charakteristika

 • Kombinuje funkciu nepriamo riadeného tlakového prepúšťacieho ventila a normálne otvoreného, elektromagneticky ovládaného, odľahčovacieho ventila.
 • Určený pre cenovo priaznivejšiu a technicky kompaktnejšiu montáž, obvykle pre riadiaci obvod hydraulického motora.
 • Diaľkové prepínanie medzi minimálnym a maximálnym prevádzkovým tlakom pomocou elektromagnetu.
 • Vynikajúca stabilita v celom rozsahu prietoku s rýchlou odozvou na zmeny dynamického tlaku.
 • Nízka hysterézia, presné riadenie tlaku a nízke tlakové straty dosiahnuté optimalizáciou parametrov ventila metódou CFD.
 • Veľký rozsah tlaku do 350 bar.
 • Veľký objemový prietok do 60 l/min.
 • Zameniteľnosť cievok s rôznym napájacím napätím.

Tento 7/8-14 UNF ventil kombinuje funkciu nepriamo riadeného tlakového prepúšťacieho ventila a odľahčovacieho ventila. Ak je elektromagnet vypnutý, ventil udržiava v obvode minimálny nastavený tlak a plní funkciu odľahčovacieho ventila. Po zopnutí elektromagnetu ventil udržiava v obvode nastavený maximálny prevádzkový tlak a plní funkciu nepriamo riadeného tlakového prepúšťacieho ventila. Elektromagnet slúži k diaľkovému prepínaniu funkcií, hodnoty minimálneho a maximálneho tlaku musia byť mechanicky nastavené pomocou ovládacích prvkov ventila.

„Naklápacie puzdro“

Vstavané ventily ARGO-HYTOS umožňujú naklopenie puzdra voči ovládaciemu systému. Tým je možné kompenzovať výrobné nepresnosti komory ventila. Ďalšou výhodou je možnosť kompenzácie deformácie spôsobenej veľkým krútiacim momentom počas montáže. Toto uloženie vždy zaistí správnu pozíciu ventila v komore a vďaka tomu nedôjde k zadrhnutiu posúvača. Vďaka presnému CNC obrábaniu puzdra ventila sú dosiahnuté nízke úniky, ktoré sú porovnateľné s únikmi sedlových ventilov dostupných na trhu. Obrábanie puzdra sa robí na CNC sústruhoch umožňujúcich štatistické riadenie procesu – SPC. Potom je puzdro tepelne spracované a obrobené na CNC bezhrotovej brúske a honovacom stroji. Ako brúsenie tak aj honovanie je robené na strojoch s automatickou spätnou väzbou. Ďalšia dôležitá časť ventila je polyuretánové tesnenie, ktoré zaisťuje ľahkú montáž vďaka odolnosti voči skrúteniu a dlhú životnosť.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk