Duplomatic

Hydraulické prvky :

Na riadenie prietoku:

 • rozvádzače
 • spätné ventily
 • hydraulické zámky
 • brzdné ventily
 • výberové ventily
 • logické ventily

Na riadenie prietoku:

 • škrtiace ventily
 • škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu
 • sekvenčné ventily

Na riadenie tlaku:

 • poistné a prepúšťacie ventily
 • redukčné ventily
 • sekvenčné ventily
 • odľahčovacie ventily na plnenie akumulátorov

Príslušenstvo:

 • elektronické riadiace jednotky

V prevedení:

 • jednostupňové (priame riadenie) a dvojstupňové (nepriame riadenie)
 • posúvačovom alebo sedlovom
 • manuálne, hydraulické, pneumatické, elektrické skokové a elektrické proporcionálne ovládanie
 • vstavané, na dosku (CETOP) alebo modulárne

Škrtiaci ventil s obtokom QTM7

Duplomatic predstavil nový škrtiaci ventil s obtokom QTM7 svetlosti DN16 v modulárnom prevedení. Montážny obrazec je v zhode s normou ISO 4401-07.

 • Môže byť rýchlo namontovaný pod všetky modulárne ventily ISO 4401-07 bez použitia rúrok, s použitím vhodných spojovacích tyčí alebo skrutiek, čím sa vytvárajú kompaktné modulárne skupiny.
 • Je k dispozícii v dvoch verziách: pre reguláciu prietoku merača v jednom (port A) alebo v obidvoch portoch pohonu, nezávisle.
 • Je dodávaný s nastavovacou skrutkou s vnútorným šesťhranom a poistnou maticou. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek zvyšujete prietok.

Vlastnosti:

 • rýchla a jednoduchá montáž pod všetky modulárne ventily ISO 4401-07 s použitím spojovacích tyčí alebo skrutiek. Tým sa vytvárajú kompaktné modulárne bloky. Nie sú potrebné ďalšie hydraulické prepojenia pomocou potrubí alebo hadíc.
 • regulácia prietoku sa realizuje na odpade zo spotrebiča (meter out)
 • tieto ventily sú v dvoch prevedeniach
  • pre reguláciu prietoku vo vetve A
  • pre reguláciu prietoku vo vetve A aj B
 • rozsah pracovných tlakov do 350 bar
 • prietok do 300 l/min

DUPLOMATIC M*F3(M) Uzatváracie modulárne rozvádzače svetlosti DN06

M*F3 sú uzatváracie rozvádzače, elektricky alebo hydraulicky ovládané, s alebo bez monitorovania polohy posúvača. Tieto rozvádzače sú modulárnej konštrukcie svetlosti DN06 s montážnym obrazcom podľa normy ISO 4401-03.
Tieto rozvádzače sa zvyčajne inštalujú do riadiacej vetvy dvojstupňových proporcionálnych rozvádzačov, kde majú bezpečnostnú funkciu. Pri výpadku riadiaceho signálu alebo napájania riadiaceho stupňa proporcionálneho rozvádzača, tieto uzatváracie ventily zabezpečia bezpečnú polohy posúvača výkonového stupňa proporcionálneho rozvádzača.
Sú v prevedení s plávajúcim, zatvoreným alebo krížovým prepojením posúvača v základnej polohe - stave bez napätia.
Verzia s monitorovaním polohy posúvača nemá manuálne núdzové ovládanie a tiež nemôže byť rozobraný z dôvodu jeho možného použitia v zariadeniach, ktoré podliehajú špeciálnym bezpečnostným požiadavkám.
Monitorovanie polohy posúvača môže byť v prevedení – buď monitorovanie pracovnej polohy (posúvač prestavený) alebo základnej polohy.

Rad proporcionálnych ventilov s integrovanou elektronikou s novými rozhraniami

Duplomatic predstavil kompletný rad proporcionálnych ventilov s integrovanou elektronikou a rôznymi typmi rozhrania:

 • Štandardná riadiaca elektronika s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (0…10VDC / ±10 VDC) riadiacim signálom.
 • Riadiaca elektronika v kompaktnom prevedení s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (0…10VDC / ±10 VDC), IO-Link alebo CAN Open riadiacim signálom.
 • Riadiaca elektronika prevedení s komunikáciou Fieldbus v prevedení:
  • CAN Open
  • PROFIBUS DP
  • EtherCAT
  • Ethernet /IP
  • Profinet
  • PowerLink

Tento rad ventilov zahŕňa:

Proporcionálny poistný ventil PDE3J s tlakovou spätnou väzbou

https://www.duplomatic.com//assets/SchedeTecniche/GB/81231.pdf

Proporcionálny poistný ventil dvojstupňový PRE3G

https://www.duplomatic.com//assets/SchedeTecniche/GB/81251.pdf

Proporcionálny rozvádzač DN10-32   DDPE*J

https://www.duplomatic.com//assets/SchedeTecniche/GB/83350.pdf

DUPLOMATIC DSE3G

4/3 proporcionálny rozvádzač s integrovanou elektronikou

DSE3G je 4-cestný, 3–polohový resp. 2 polohový proporcionálny rozvádzač s montážnou plochou podľa ISO4401-03.
Je určený pre riadenie polohy alebo rýchlosti hydraulických motorov.
Proporcionálny rozvádzač má integrovanú riadiacu elektroniku
Štandardná riadiaca elektronika (G) s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (±10 VDC) riadiacim signálom.
Riadiaca elektronika v kompaktnom prevedení (GL) s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (±10 VDC), IO-Link alebo CAN Open riadiacim signálom.

Tiež je dostupná elektronika s komunikáciou Fieldbus v prevedení:

 • CAN Open
 • PROFIBUS DP
 • EtherCAT
 • Ethernet /IP
 • Profinet
 • PowerLink

DT3K* 3/2 sedlový rozvádzač v nevýbušnom prevedení

 • DT3K* je 3/2 priamo riadený sedlový rozvádzač s elektrickým ovládaním a s montážnou plochou podľa ISO 4401-03.
 • je vo verzii s tromi prípojmi v prevedení normálne otvorený (NO) alebo normálne uzavretý (NC).
 • tieto rozvádzače sa používajú v hydraulických okruhoch, kde je požaduje vysoká tesnosť (100% tesnosť).
 • používajú sa do prietoku 25 l/min a do tlaku 350 bar.
 • tieto rozvádzače sú v zhode so štandardmi ATEX, IECEx a INMETRO pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vo výrobných prevádzkach ako aj v banských priestoroch.
 • k dispozícii je aj prevedenie so zvýšenou odolnosťou voči korózii.

QDE3K* Proporcionálny škrtiaci ventil so stabilizáciou v nevýbušnom prevedení

QDE3K* sú škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu, v dvojcestnom alebo trojcestnom prevedení.

 • majú montážnu plochou podľa ISO 6263-03 s dvojcestnou alebo trojcestnou konštrukciou v závislosti od použitia prípoja P.
 • používajú sa na proporcionálne riadenie prietoku do 40 l/min pri tlaku do 350 bar.
 • tieto ventily sú v zhode so štandardmi ATEX, IECEx a INMETRO pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vo výrobných prevádzkach ako aj v banských priestoroch.
 • ventily je možné riadiť priamo prúdovým zdrojom, alebo elektronickou riadiacou jednotkou.
 • k dispozícii je aj prevedenie pre nízke teploty (do -40°C) a tiež so zvýšenou odolnosťou voči korózii.

DS2 – On/Off rozvádzač NG04

 • On/Off priamo ovládané (jednostupňové) hydraulické rozvádzače s elektrickým ovládaním a montážou na dosku podľa ISO4401
 • kompaktná konštrukcia s redukovanými rozmermi cievok vhodná pre mini-agregáty, mobilné a poľnohospodárske aplikácie
 • teleso rozvádzača je vyrobené z vysoko pevnej liatiny
 • vnútorné kanály s veľkým prierezom pre minimalizáciu tlakových strát.
 • rozvádzač je dodávaný v štvorcestnom prevedení s dvoma, resp. troma pracovnými polohami a posúvačmi s rôznymi prepojeniami
 • rozvádzače sú dostupné s zink-niklovou povrchovou úpravou, ktorá odoláva agresívnemu pracovnému prostrediu

DUPLOMATIC DXE5J

Proporcionálny servoventil s rýchlou odozvou, so spätnou väzbou a integrovanou elektronikou

 • Servoventil DXE5J je 4–polohový (3 pracovné polohy + bezpečná poloha), kde sa posúvač pohybuje v puzdre. Servoventil pracuje s proporcionálnou vysokorýchlostnou cievkou, čím sú dosiahnuté vysoké prevádzkové parametre a nevyžaduje sa riadiaci tlak. Poloha posúvača je sledovaná lineárnym prevodníkom polohy (LVDT) v uzavretej riadiacej slučke, čo zaručuje vysokú presnosť riadenia a vysokú opakovateľnosť nastavenia polohy.
 • Servoventil je dostupný v 2 rôznych veľkostiach prietoku až 100 l/min, s posúvačom s nulovým krytím.
 • Servoventil je vybavený integrovanou elektronikou založenou na technológii SMD, ktorá zabezpečuje štandardné riadenie a zjednodušuje elektrickú kabeláž. Jednotka nevyžaduje nijaké iné nastavenie ako je elektronické nastavenie nulovej polohy.
 • Servoventil je vhodný pre aplikácie na presné riadenie polohy, rýchlosti alebo tlaku v uzavretej riadiacej slučke. Pri výpadku napájacieho napätia, alebo strate riadiaceho signálu, sa posúvač automaticky prestaví do bezpečnej polohy.

PDE3K  a  PRE*K Proporcionálny prepúšťací ventil v nevýbušnom prevedení

 • PDE3K a PRE*K sú prepúšťacie ventily s proporcionálnym riadením
 • PDE3K sú jednostupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 2 l/min
 • PRE3K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 40 l/min
 • PRE10K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 200 l/min
 • PRE25K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 400 l/min
 • PRE32K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 500 l/min
 • tieto ventily sú v zhode so štandardmi ATEX, IECEx a INMETRO pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • ventily je možné riadiť priamo prúdovým zdrojom, alebo elektronickou riadiacou jednotkou
 • k dispozícii je aj prevedenie pre nízke teploty (do -40°C) a tiež so zvýšenou odolnosťou voči korózii

BD – On/Off sekciové rozvádzače

 • BDL, BDM a BDS sú On/Off sekciové rozvádzače dobre využiteľné vďaka ich modulárnemu dizajnu.
 • jednotlivé sekcie sú navrhnuté pre vzájomné paralelné spojenie až 10 sekcií. Rovnaké sekcie umožňujú vytvorenie aj sériových obvodov vložením zátky na presmerovanie prietoku kvapaliny.
 • sekcie BD*2 boli špeciálne navrhnuté pre vytváranie sériových obvodov, a tak dopĺňajú kompletný sortiment rozvádzačov BD* série.
 • zostavy sekciových rozvádzačov BD* sú kompaktné a vhodné pre mobilné ale aj priemyselné aplikácie.
 • sekciové rozvádzače sú dostupné v dvoch rôznych hrúbkach sekcie s pracovnými prípojmi G3/8“, G1/2“, SAE-06 alebo SAE-08.
   

DUPLOMATIC DXPE*J


Proporcionálny rozvádzač dvojstupňový s rýchlou odozvou, so spätnou väzbou a integrovanou elektronikou

 • Servoventil DXPE*J je proporcionálny rozvádzač dvojstupňový s pripojovacím obrazcom podľa ISO 4401. Riadiaci stupeň je tvorený proporcionálnym servoventilom.
 • Poloha posúvača je sledovaná lineárnym prevodníkom polohy (LVDT) v uzavretej riadiacej slučke, čo zaručuje vysokú presnosť riadenia a vysokú opakovateľnosť nastavenia polohy. V prípade výpadku napájacieho napätia, alebo strate riadiaceho signálu, sa posúvač prvého stupňa automaticky pružinou prestaví do bezpečnej polohy.
 • Servoventil je vybavený integrovanou elektronikou založenou na technológii SMD, ktorá zabezpečuje štandardné riadenie a zjednodušuje elektrickú kabeláž. Jednotka nevyžaduje nijaké iné nastavenie.
 • Proporcionálny rozvádzač má jednoduchú montáž a elektrickú inštaláciu. Riadiaca karta priamo nastavuje žiadanú hodnotu. V prípade požiadavky na špeciálne zákaznícke nastavenia je toto možné realizovať cez voliteľnú sadu.
   

DUPLOMATIC DXE3J Proporcionálny servoventil s rýchlou odozvou, so spätnou väzbou a integrovanou elektronikou

 • Servoventil DXE3J je 4–polohový (3 pracovné polohy + bezpečná poloha), kde sa posúvač pohybuje v puzdre. Servoventil pracuje s proporcionálnou vysokorýchlostnou cievkou, čím sú dosiahnuté vysoké prevádzkové parametre a nevyžaduje sa riadiaci tlak. Poloha posúvača je sledovaná lineárnym prevodníkom polohy (LVDT) v uzavretej riadiacej slučke, čo zaručuje vysokú presnosť riadenia a vysokú opakovateľnosť nastavenia polohy.
   
 • Servoventil je dostupný v 4 rôznych veľkostiach prietoku až 40 l/min, s posúvačom s nulovým krytím.
   
 • Servoventil je vybavený integrovanou elektronikou založenou na technológii SMD, ktorá zabezpečuje štandardné riadenie a zjednodušuje elektrickú kabeláž. Jednotka nevyžaduje nijaké iné nastavenie ako je elektronické nastavenie nulovej polohy.
   
 • Servoventil je vhodný pre aplikácie na presné riadenie polohy, rýchlosti alebo tlaku v uzavretej riadiacej slučke. Pri výpadku napájacieho napätia, alebo strate riadiaceho signálu, sa posúvač automaticky prestaví do bezpečnej polohy.

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk

loading...