Duplomatic

Hydraulické prvky :

Na riadenie prietoku:

 • rozvádzače
 • spätné ventily
 • hydraulické zámky
 • brzdné ventily
 • výberové ventily
 • logické ventily

Na riadenie prietoku:

 • škrtiace ventily
 • škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu
 • sekvenčné ventily

Na riadenie tlaku:

 • poistné a prepúšťacie ventily
 • redukčné ventily
 • sekvenčné ventily
 • odľahčovacie ventily na plnenie akumulátorov

Príslušenstvo:

 • elektronické riadiace jednotky

V prevedení:

 • jednostupňové (priame riadenie) a dvojstupňové (nepriame riadenie)
 • posúvačovom alebo sedlovom
 • manuálne, hydraulické, pneumatické, elektrické skokové a elektrické proporcionálne ovládanie
 • vstavané, na dosku (CETOP) alebo modulárne

DUPLOMATIC–DSP1 dvojstupňové rozvádzače svetlosti 32

DSP10 a DSP11 sú dvojstupňové rozvádzačes elektro-hydraulickým ovládaním.
DSC10 a DSC11 sú rozvádzače s hydraulickým ovládaním.

DSP10 (DSC10) sú určené pre montáž na dosku s montážnym obrazcom ISO 4401-10(svetlosť Ø32).
DSP11 (DSC11) sú určené pre montáž na dosku s montážnym obrazcom ISO 4401-10 so zväčšenými prípojmi (svetlosť Ø48).
Tieto rozvádzače sú určené pre aplikácie s maximálnym tlakom 350 bar a pre prietoky do 1600 l/min.

K dispozícii sú v prevedení:

 • dvojpolohové alebo trojpolohové
 • elektrické alebo hydraulické ovládanie
 • elektrické – prevedenia s rôznymi hodnotami riadiaceho napätia a rôznymi typmi konektorov a prevedeniami manuálneho núdzového ovládania
 • prívod / odpad riadiaceho tlaku môže byť externý alebo interný

DUPLOMATIC  DSE5G 4/3 proporcionálny rozvádzač s integrovanou elektronikou

 • DSE5G je 4-cestný, 3–polohový resp. 2–polohový proporcionálny rozvádzač bez spätnej väzby s montážnou plochou podľa ISO4401-05.
 • Je určený pre riadenie polohy alebo rýchlosti hydraulických motorov.
 • Proporcionálny rozvádzač má integrovanú riadiacu elektroniku
 • Štandardná riadiaca elektronika (G) s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (±10 VDC) riadiacim signálom.
 • Riadiaca elektronika v kompaktnom prevedení (GL) s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (±10 VDC), IO-Link alebo CAN Open riadiacim signálom.
 • Tiež je dostupná elektronika s komunikáciou Fieldbus (GH) v prevedení:
  • EtherCAT
  • Ethernet /IP
  • Profinet
  • PowerLink

Parametre:

 • max. pracovný tlak 320 bar (140 bar vo vetve T)
 • prietok do 60 l/min
 • prevedenie 4/3 alebo 4/2
 • napájacie napätie 24 VDC

DAIKIN ZÍSKAL DUPLOMATIC MS S.P.A, TALIANSKEHO VÝROBCU KOMPLEXNÝCH HYDRAULICKÝCH ZARIADENÍ

Spoločnosť DaikinIndustries, Ltd. nedávno uzavrela zmluvu o kúpe akcií so spoločnosťou Duplomatic MS S.p.A (ďalej len „Duplomatic“), talianskym výrobcom hydraulických zariadení. Akvizičná cena je 220 miliónov eur (27,5 miliardy jenov pri výmennom kurze 1 euro = 125 jenov). Akvizícia je naplánovaná na dokončenie v júni 2022, keď sa očakáva, že Daikin získa všetky akcie od AlcedoSgrS.p.A., talianskej súkromnej investičnej spoločnosti, a manažmentu Duplomatic, po uzavretí všetkých potrebných akvizícií.

Duplomatic je výrobca hydraulických zariadení, ktorý sa zaoberá takými produktmi, ako sú hydraulické ventily, čerpadlá a valce, a rozvinul podnikanie v širokej škále oblastí so zameraním na oblasti vrátane priemyselných strojov a mobilných stavebných zariadení.

S históriou trvajúcou viac ako 70 rokov od svojho založenia má Duplomatic výrobné základne v Taliansku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Spojených štátoch a ďalších krajinách. Môže sa pochváliť rozsiahlym produktovým radom a robustnými inžinierskymi schopnosťami a má silnú obchodnú základňu v Európe, ktorá poskytuje optimálne inžinierske návrhy a hydraulické systémy na uspokojenie rôznych potrieb lokálnych zákazníkov.

Pre DaikinIndustries je jej divízia hydrauliky jednou zo zakladajúcich oblastí podnikania, pre ktorú spoločnosť vyvíja obchodné aktivity už viac ako 90 rokov. V roku 2000 spoločnosť Daikin s využitím technológie motorového invertora v oblasti klimatizácií uviedla na trh hydraulické pohonné jednotky s pokročilou energeticky úspornou výkonnosťou, ktorá predbehla celé odvetvie. Odvtedy rozšírila svoje podnikanie so zameraním na rozširovanie sérií energeticky úsporných hydraulických zariadení a vývoj aplikácií.

Vo svojom strategickom pláne riadenia FUSION 25, ktorý sa zameriava na fiškálny rok 2025, Daikin stanovil globálnu obchodnú expanziu pre svoje podnikanie v oblasti hydrauliky ako súčasť svojej základnej stratégie. Zatiaľ čo iniciatívy na uhlíkovú neutralitu na celom svete narastajú, trend k úsporám energie pre výrobné zariadenia napreduje v Európe, ktorá je jedným z popredných svetových trhov s priemyselnými hydraulickými zariadeniami, a Daikin vníma tento vývoj ako príležitosť na rozšírenie svojho podnikania.

Touto akvizíciou má Daikin v úmysle dosiahnuť úspory energie v oblasti priemyselných zariadení v Európe integráciou obchodnej základne spoločnosti Duplomatic s jej vlastnou špecializáciou v oblasti environmentálnych technológií s cieľom znížiť zaťaženie životného prostredia a prispieť k trvalo udržateľnej spoločnosti.

Redukčný ventil nepriamo riadený PZM5 – modulárne prevedenie

PZM5 je modulárny,nepriamo riadený redukčný ventil veľkosti CETOP05 s montážnym obrazcom podľa ISO 4401-05. Používa sa na zníženie tlaku v hydraulických obvodoch. Dvojstupňová konštrukcia zabezpečuje vysokú stabilitu regulovaného tlaku aj pri premenlivom prietoku ventilom. PZM5 je k dispozícii v troch rozsahoch regulácie tlaku až do 350 barov. Je možné ho dodať s nastavovacou skrutkou s vnútorným šesťhranom alebo s otočnou rukoväťou.

Vlastnosti:

 • nepriamo riadený redukčný ventil v modulárnomprevedení.
 • veľkosť CETOP05 s montážnym obrazcom podľa ISO 4401-05.
 • prevedenie s redukciou tlaku vo vetvách A aj B, alebo iba vo vetve A alebo vo vetve B.
 • maximálny pracovný tlak 350 bar
 • redukovaný tlak v troch rozsahoch od 8 až do 280 bar
 • maximálny prietok v redukovanej vetve 80 l/min

Proporcionálny poistný ventil PLKE08

Ventil PLKE08 je jednostupňový proporcionálny poistný ventil, kartridžového typu. Tento ventil je možné použiť v zákazníckych blokoch alebo paneloch s komorou typu SAE 08 (3/4-16 UNF-2B). Ventil je vhodný ako riadiaci stupeň alebo na diaľkové riadenie tlaku pri dvojstupňových poistných, prepúšťacích alebo redukčných ventiloch. Konštrukcia ventila má mechanické obmedzenie maximálneho tlaku, aby sa dosiahol vyšší stupeň bezpečnosti hydraulických systémov. Ventil môže byť v prevedení 12VDC alebo 24VDC s prúdovým riadením s PWM moduláciou.

Vlastnosti:

 • proporcionálny priamo riadený ventil - touto konštrukciou je zabezpečený krátky reakčný čas ventila. A tiež odolnosť voči prípadným nečistotám v hydraulickom okruhu.
 • sedlová konštrukcia zabezpečuje úplnú tesnosť ventila. To umožňuje použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje úplná tesnosť (napr. systémy držania polohy bremena).
 • k dispozícii sú štyri tlakové rozsahy, od 80 barov do 350 barov
 • maximálny prietok do 2 l/min a max. tlak do 400 bar
 • prevedenie 12 alebo 24VDC - potreba PWM modulácie, čím sa dosiahne veľmi nízka hysterézia a vysoká opakovateľnosť riadeného tlaku
 • bez napätia je ventil odľahčený – minimálny tlak
 • možnosť manuálneho núdzového riadenia

DSE2 – proporcionálny rozvádzač CETOP 02

DSE2 je proporcionálny štvorcestný rozvádzač, priamo riadený s montážnym obrazcom podľa ISO4401-02. Je určený pre riadenie smeru a veľkosti prietoku v hydraulických obvodoch. Riadenie prietoku je proporcionálne úmerné riadiacemu prúdu do cievky rozvádzača.
Súčasťou ventila je manuálne núdzové ovládanie. To umožňuje ovládať hydraulický motor pri výpadku elektrického napájania alebo poruche ventila.

Vlastnosti:

 • maximálny pracovný tlak 350 bar vo vetve P a max. 250 bar vo vetve T
 • k dispozícii s tromi rozsahmi prietoku
 • rôzne prevedenie posúvača – dvojpolohový, trojpolohový, uzavretý stred, Y-stred, ...
 • prevedenie 12VDC alebo 24VDC
 • pri použití PWM modulácie riadiaceho prúdu nízka hysterézia
 • manuálne núdzové ovládanie
   

Proporcionálny trojcestný redukčný ventil PZME3

PZME3 je proporcionálny, nepriamo riadený,trojcestný redukčný ventil modulárnej konštrukcie. Pripojovací obrazec je CETOP 03 (podľa ISO 4401-03-02-0-05).
Redukčné ventily sa používajú v hydraulických okruhoch, kde je z nejakého dôvodu potrebné znížiť pracovný tlak, alebo udržiavať konštantný pracovný tlak.

Vlastnosti:

 • nepriamo riadený ventil - touto konštrukciou je zabezpečená nízka tlaková strata pri väčších prietokoch.
 • trojcestné prevedenie – zabezpečuje redukciu tlaku zo zdroja na potrebnú tlakovú úroveň (redukčná funkcia) a tiež obmedzuje pracovný tlak v riadenej vetve hydraulického okruhu (poistná funkcia), ak je to potrebné.
 • proporcionálne riadenie – zabezpečuje možnosť diaľkového riadenia požadovaného tlaku.
 • k dispozícii sútri tlakové rozsahy až do 230 barov
 • maximálny prietok v riadenej vetve do 30 l/min a max. tlak do 320 bar.
 • prevedenie 12VDC alebo 24VDC
 • tlak sa riadi PWM moduláciou napájacieho napätia.

Poistný ventil priamo riadený PLK08

Ventil PLK08 je priamo riadený sedlový poistný ventil, kartridžového typu. Tento ventil je možné použiť v zákazníckych blokoch alebo paneloch s komorou typu SAE 08 (3/4-16 UNF-2B).
Tento ventil riadi maximálny tlak alebo obmedzuje tlakové špičky v hydraulických okruhoch. Môže tiež slúžiť ako riadiaci stupeň pre nepriamo riadené ventily.

Vlastnosti:

 • priamo riadený ventil - touto konštrukciou je zabezpečený krátky reakčný čas ventila. A tiež odolnosť voči prípadným nečistotám v hydraulickom okruhu.
 • sedlová konštrukcia zabezpečuje úplnú tesnosť ventila. To umožňuje použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje úplná tesnosť (napr. systémy držania polohy bremena).
 • k dispozícii je šesť tlakových rozsahov, od 35 barov do 350 barov
 • maximálny prietok do 3 l/min a max. tlak do 400 bar.
 • tlak je nastaviteľný nastavovacou skrutkou s vnútorným šesťhranom alebo otočnou rukoväťou.

Poistný ventil nepriamo riadený PRM7

Duplomatic predstavil nový poistný ventil nepriamo riadený PRM7 svetlosti DN16 v modulárnom prevedení. Montážny obrazec je v zhode s normou ISO 4401-07.

Vlastnosti:

 • nepriamo riadený ventil (dvojstupňový) – touto konštrukciou je zabezpečená vysoká stabilita riadeného tlaku v širokom rozsahu prietokov a to všetko pri nízkej tlakovej strate
 • rýchla a jednoduchá montáž pod všetky modulárne ventily ISO 4401-07 s použitím spojovacích tyčí alebo skrutiek. Takto je možné vytvoriť kompaktný modulárny blok.
 • 5 možných rozsahov tlaku – od 6 do 350 bar
 • max. pracovný tlak 350 bar
 • prietok do 300 l/min
 • nastavovanie – vnútorný 6-hran alebo otočná rukoväť

Redukčný ventil nepriamo riadený PZM7

Duplomatic predstavil nový redukčný ventil nepriamo riadený PZM7 svetlosti DN16 v modulárnom prevedení. Montážny obrazec je v zhode s normou ISO 4401-07.

Vlastnosti:

 • nepriamo riadený ventil (dvojstupňový) – touto konštrukciou je zabezpečená vysoká stabilita redukovaného tlaku v širokom rozsahu prietokov a to všetko pri nízkej tlakovej strate
 • rýchla a jednoduchá montáž pod všetky modulárne ventily ISO 4401-07 s použitím spojovacích tyčí alebo skrutiek. Takto je možné vytvoriť kompaktný modulárny blok.
 • 5 možných rozsahov redukovaného tlaku – od 6 do 300 bar
 • max. pracovný tlak 350 bar
 • prietok do 300 l/min

Škrtiaci ventil s obtokom QTM7

Duplomatic predstavil nový škrtiaci ventil s obtokom QTM7 svetlosti DN16 v modulárnom prevedení. Montážny obrazec je v zhode s normou ISO 4401-07.

 • Môže byť rýchlo namontovaný pod všetky modulárne ventily ISO 4401-07 bez použitia rúrok, s použitím vhodných spojovacích tyčí alebo skrutiek, čím sa vytvárajú kompaktné modulárne skupiny.
 • Je k dispozícii v dvoch verziách: pre reguláciu prietoku merača v jednom (port A) alebo v obidvoch portoch pohonu, nezávisle.
 • Je dodávaný s nastavovacou skrutkou s vnútorným šesťhranom a poistnou maticou. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek zvyšujete prietok.

Vlastnosti:

 • rýchla a jednoduchá montáž pod všetky modulárne ventily ISO 4401-07 s použitím spojovacích tyčí alebo skrutiek. Tým sa vytvárajú kompaktné modulárne bloky. Nie sú potrebné ďalšie hydraulické prepojenia pomocou potrubí alebo hadíc.
 • regulácia prietoku sa realizuje na odpade zo spotrebiča (meter out)
 • tieto ventily sú v dvoch prevedeniach
  • pre reguláciu prietoku vo vetve A
  • pre reguláciu prietoku vo vetve A aj B
 • rozsah pracovných tlakov do 350 bar
 • prietok do 300 l/min

DUPLOMATIC M*F3(M) Uzatváracie modulárne rozvádzače svetlosti DN06

M*F3 sú uzatváracie rozvádzače, elektricky alebo hydraulicky ovládané, s alebo bez monitorovania polohy posúvača. Tieto rozvádzače sú modulárnej konštrukcie svetlosti DN06 s montážnym obrazcom podľa normy ISO 4401-03.
Tieto rozvádzače sa zvyčajne inštalujú do riadiacej vetvy dvojstupňových proporcionálnych rozvádzačov, kde majú bezpečnostnú funkciu. Pri výpadku riadiaceho signálu alebo napájania riadiaceho stupňa proporcionálneho rozvádzača, tieto uzatváracie ventily zabezpečia bezpečnú polohy posúvača výkonového stupňa proporcionálneho rozvádzača.
Sú v prevedení s plávajúcim, zatvoreným alebo krížovým prepojením posúvača v základnej polohe - stave bez napätia.
Verzia s monitorovaním polohy posúvača nemá manuálne núdzové ovládanie a tiež nemôže byť rozobraný z dôvodu jeho možného použitia v zariadeniach, ktoré podliehajú špeciálnym bezpečnostným požiadavkám.
Monitorovanie polohy posúvača môže byť v prevedení – buď monitorovanie pracovnej polohy (posúvač prestavený) alebo základnej polohy.

Rad proporcionálnych ventilov s integrovanou elektronikou s novými rozhraniami

Duplomatic predstavil kompletný rad proporcionálnych ventilov s integrovanou elektronikou a rôznymi typmi rozhrania:

 • Štandardná riadiaca elektronika s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (0…10VDC / ±10 VDC) riadiacim signálom.
 • Riadiaca elektronika v kompaktnom prevedení s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (0…10VDC / ±10 VDC), IO-Link alebo CAN Open riadiacim signálom.
 • Riadiaca elektronika prevedení s komunikáciou Fieldbus v prevedení:
  • CAN Open
  • PROFIBUS DP
  • EtherCAT
  • Ethernet /IP
  • Profinet
  • PowerLink

Tento rad ventilov zahŕňa:

Proporcionálny poistný ventil PDE3J s tlakovou spätnou väzbou

https://www.duplomatic.com//assets/SchedeTecniche/GB/81231.pdf

Proporcionálny poistný ventil dvojstupňový PRE3G

https://www.duplomatic.com//assets/SchedeTecniche/GB/81251.pdf

Proporcionálny rozvádzač DN10-32   DDPE*J

https://www.duplomatic.com//assets/SchedeTecniche/GB/83350.pdf

DUPLOMATIC DSE3G

4/3 proporcionálny rozvádzač s integrovanou elektronikou

DSE3G je 4-cestný, 3–polohový resp. 2 polohový proporcionálny rozvádzač s montážnou plochou podľa ISO4401-03.
Je určený pre riadenie polohy alebo rýchlosti hydraulických motorov.
Proporcionálny rozvádzač má integrovanú riadiacu elektroniku
Štandardná riadiaca elektronika (G) s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (±10 VDC) riadiacim signálom.
Riadiaca elektronika v kompaktnom prevedení (GL) s prúdovým (4…20 mA) alebo napäťovým (±10 VDC), IO-Link alebo CAN Open riadiacim signálom.

Tiež je dostupná elektronika s komunikáciou Fieldbus v prevedení:

 • CAN Open
 • PROFIBUS DP
 • EtherCAT
 • Ethernet /IP
 • Profinet
 • PowerLink

DT3K* 3/2 sedlový rozvádzač v nevýbušnom prevedení

 • DT3K* je 3/2 priamo riadený sedlový rozvádzač s elektrickým ovládaním a s montážnou plochou podľa ISO 4401-03.
 • je vo verzii s tromi prípojmi v prevedení normálne otvorený (NO) alebo normálne uzavretý (NC).
 • tieto rozvádzače sa používajú v hydraulických okruhoch, kde je požaduje vysoká tesnosť (100% tesnosť).
 • používajú sa do prietoku 25 l/min a do tlaku 350 bar.
 • tieto rozvádzače sú v zhode so štandardmi ATEX, IECEx a INMETRO pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vo výrobných prevádzkach ako aj v banských priestoroch.
 • k dispozícii je aj prevedenie so zvýšenou odolnosťou voči korózii.

QDE3K* Proporcionálny škrtiaci ventil so stabilizáciou v nevýbušnom prevedení

QDE3K* sú škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu, v dvojcestnom alebo trojcestnom prevedení.

 • majú montážnu plochou podľa ISO 6263-03 s dvojcestnou alebo trojcestnou konštrukciou v závislosti od použitia prípoja P.
 • používajú sa na proporcionálne riadenie prietoku do 40 l/min pri tlaku do 350 bar.
 • tieto ventily sú v zhode so štandardmi ATEX, IECEx a INMETRO pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vo výrobných prevádzkach ako aj v banských priestoroch.
 • ventily je možné riadiť priamo prúdovým zdrojom, alebo elektronickou riadiacou jednotkou.
 • k dispozícii je aj prevedenie pre nízke teploty (do -40°C) a tiež so zvýšenou odolnosťou voči korózii.

DS2 – On/Off rozvádzač NG04

 • On/Off priamo ovládané (jednostupňové) hydraulické rozvádzače s elektrickým ovládaním a montážou na dosku podľa ISO4401
 • kompaktná konštrukcia s redukovanými rozmermi cievok vhodná pre mini-agregáty, mobilné a poľnohospodárske aplikácie
 • teleso rozvádzača je vyrobené z vysoko pevnej liatiny
 • vnútorné kanály s veľkým prierezom pre minimalizáciu tlakových strát.
 • rozvádzač je dodávaný v štvorcestnom prevedení s dvoma, resp. troma pracovnými polohami a posúvačmi s rôznymi prepojeniami
 • rozvádzače sú dostupné s zink-niklovou povrchovou úpravou, ktorá odoláva agresívnemu pracovnému prostrediu

DUPLOMATIC DXE5J

Proporcionálny servoventil s rýchlou odozvou, so spätnou väzbou a integrovanou elektronikou

 • Servoventil DXE5J je 4–polohový (3 pracovné polohy + bezpečná poloha), kde sa posúvač pohybuje v puzdre. Servoventil pracuje s proporcionálnou vysokorýchlostnou cievkou, čím sú dosiahnuté vysoké prevádzkové parametre a nevyžaduje sa riadiaci tlak. Poloha posúvača je sledovaná lineárnym prevodníkom polohy (LVDT) v uzavretej riadiacej slučke, čo zaručuje vysokú presnosť riadenia a vysokú opakovateľnosť nastavenia polohy.
 • Servoventil je dostupný v 2 rôznych veľkostiach prietoku až 100 l/min, s posúvačom s nulovým krytím.
 • Servoventil je vybavený integrovanou elektronikou založenou na technológii SMD, ktorá zabezpečuje štandardné riadenie a zjednodušuje elektrickú kabeláž. Jednotka nevyžaduje nijaké iné nastavenie ako je elektronické nastavenie nulovej polohy.
 • Servoventil je vhodný pre aplikácie na presné riadenie polohy, rýchlosti alebo tlaku v uzavretej riadiacej slučke. Pri výpadku napájacieho napätia, alebo strate riadiaceho signálu, sa posúvač automaticky prestaví do bezpečnej polohy.

PDE3K  a  PRE*K Proporcionálny prepúšťací ventil v nevýbušnom prevedení

 • PDE3K a PRE*K sú prepúšťacie ventily s proporcionálnym riadením
 • PDE3K sú jednostupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 2 l/min
 • PRE3K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 40 l/min
 • PRE10K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 200 l/min
 • PRE25K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 400 l/min
 • PRE32K sú dvojstupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 500 l/min
 • tieto ventily sú v zhode so štandardmi ATEX, IECEx a INMETRO pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • ventily je možné riadiť priamo prúdovým zdrojom, alebo elektronickou riadiacou jednotkou
 • k dispozícii je aj prevedenie pre nízke teploty (do -40°C) a tiež so zvýšenou odolnosťou voči korózii

BD – On/Off sekciové rozvádzače

 • BDL, BDM a BDS sú On/Off sekciové rozvádzače dobre využiteľné vďaka ich modulárnemu dizajnu.
 • jednotlivé sekcie sú navrhnuté pre vzájomné paralelné spojenie až 10 sekcií. Rovnaké sekcie umožňujú vytvorenie aj sériových obvodov vložením zátky na presmerovanie prietoku kvapaliny.
 • sekcie BD*2 boli špeciálne navrhnuté pre vytváranie sériových obvodov, a tak dopĺňajú kompletný sortiment rozvádzačov BD* série.
 • zostavy sekciových rozvádzačov BD* sú kompaktné a vhodné pre mobilné ale aj priemyselné aplikácie.
 • sekciové rozvádzače sú dostupné v dvoch rôznych hrúbkach sekcie s pracovnými prípojmi G3/8“, G1/2“, SAE-06 alebo SAE-08.
   

DUPLOMATIC DXPE*J


Proporcionálny rozvádzač dvojstupňový s rýchlou odozvou, so spätnou väzbou a integrovanou elektronikou

 • Servoventil DXPE*J je proporcionálny rozvádzač dvojstupňový s pripojovacím obrazcom podľa ISO 4401. Riadiaci stupeň je tvorený proporcionálnym servoventilom.
 • Poloha posúvača je sledovaná lineárnym prevodníkom polohy (LVDT) v uzavretej riadiacej slučke, čo zaručuje vysokú presnosť riadenia a vysokú opakovateľnosť nastavenia polohy. V prípade výpadku napájacieho napätia, alebo strate riadiaceho signálu, sa posúvač prvého stupňa automaticky pružinou prestaví do bezpečnej polohy.
 • Servoventil je vybavený integrovanou elektronikou založenou na technológii SMD, ktorá zabezpečuje štandardné riadenie a zjednodušuje elektrickú kabeláž. Jednotka nevyžaduje nijaké iné nastavenie.
 • Proporcionálny rozvádzač má jednoduchú montáž a elektrickú inštaláciu. Riadiaca karta priamo nastavuje žiadanú hodnotu. V prípade požiadavky na špeciálne zákaznícke nastavenia je toto možné realizovať cez voliteľnú sadu.
   

DUPLOMATIC DXE3J Proporcionálny servoventil s rýchlou odozvou, so spätnou väzbou a integrovanou elektronikou

 • Servoventil DXE3J je 4–polohový (3 pracovné polohy + bezpečná poloha), kde sa posúvač pohybuje v puzdre. Servoventil pracuje s proporcionálnou vysokorýchlostnou cievkou, čím sú dosiahnuté vysoké prevádzkové parametre a nevyžaduje sa riadiaci tlak. Poloha posúvača je sledovaná lineárnym prevodníkom polohy (LVDT) v uzavretej riadiacej slučke, čo zaručuje vysokú presnosť riadenia a vysokú opakovateľnosť nastavenia polohy.
   
 • Servoventil je dostupný v 4 rôznych veľkostiach prietoku až 40 l/min, s posúvačom s nulovým krytím.
   
 • Servoventil je vybavený integrovanou elektronikou založenou na technológii SMD, ktorá zabezpečuje štandardné riadenie a zjednodušuje elektrickú kabeláž. Jednotka nevyžaduje nijaké iné nastavenie ako je elektronické nastavenie nulovej polohy.
   
 • Servoventil je vhodný pre aplikácie na presné riadenie polohy, rýchlosti alebo tlaku v uzavretej riadiacej slučke. Pri výpadku napájacieho napätia, alebo strate riadiaceho signálu, sa posúvač automaticky prestaví do bezpečnej polohy.

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk

loading...