Kartridžový 2/2 rozvádzač SLP13-10 s nízkym príkonom

V súlade s globálnymi trendmi elektrifikácie, znižovania uhlíkovej stopy, znižovania spotreby a zvyšovania produktivity, Danfoss vyvinul tento rozvádzač s nízkou spotrebou elektrickej energie a vysokým prietokom.

Nový kartridžový 2/2 rozvádzač SLP13-10 sedlového typu má:

  • nízku spotrebu elektrickej energie – 10W
  • vysoký prietok – 80 l/min
  • maximálny pracovný tlak 350 bar
  • nízku tlakovú stratu
  • veľmi nízke úniky v uzavretom stave
  • možnosť prietoku v oboch smeroch
  • prevedenie pre štandardnú kavitu veľkosti 10
  • prevedenie normálne otvorený / normálne uzavretý

DANFOSS  PVG proporcionálne rozvádzače

Modulárne proporcionálne rozvádzače Danfoss série PVG ponúkajú najkomplexnejší rad riešení v oblasti riadenie prietoku pre najnáročnejšie aplikácie. Napríklad integrácia viacerých funkcií v kompaktnej zástavbe poskytuje silný, plynulý a trvalý výkon.

Modulárne elektrohydraulické proporcionálne rozvádzače poskytujú takmer nekonečné množstvo konfigurácií. Od jednoduchých load sensing riešení až po riešenia s CAN komunikáciu pre zabezpečenie plynulého ovládania stroja.
Tým zároveň pomáhajú splniť prísne emisné predpisy, ktoré sú kladené na výrobcov strojov.