PVG-EX proporcionálne ventily

Spoľahlivý vo výbušnom prostredí

Náš program PVG-EX súproporcionálne ventily PVG navrhnuté na použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu, ako je baníctvo, ropný a plynárenský priemysel.
PVG-EX zdieľa rovnaké vlastnosti ako štandardný PVG. Je to hydraulický ventil na snímanie zaťaženia (LS) navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu flexibilitu. Od jednoduchého smerového ventilu s reguláciou zaťaženia až po pokročilý elektricky ovládaný proporcionálny ventil nezávislý od zaťaženia.
PVG-EX modulárny systémumožňuje zostaviť ventilovú skupinu tak, aby presne spĺňala rôzne funkčné požiadavky. Okrem toho, kompaktné vonkajšie rozmery ventilu zostávajú nezmenené bez ohľadu na špecifikovanú kombináciu.

Vlastnosti a výhody

 • Regulácia prietoku nezávislá od zaťaženia:
  • Prietok oleja do jednotlivej sekcie je nezávislý od záťažového tlaku tejto sekcie
  • Prietok oleja do jednej sekcie je nezávislý od záťažového tlaku iných sekcii
 • Dobré regulačné vlastnosti
 • Pomocné porty snímania zaťaženia pre externé nastavenie cieľového tlaku
 • Elektrické, mechanické alebo hydraulické ovládanie
 • Úspora energie
 • Až 12 základných modulov na skupinu ventilov
 • Niekoľko typov spojovacích závitov
 • Kompaktný dizajn a inštalácia
   

DANFOSS PVE-EX elektro-hydraulický aktuátor

Elektro-hydraulické aktuátory PVE-EX sú certifikované pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Ich súčasťou je systém riadenia polohy posúvača v uzavretej regulačnej slučke a systém monitorovania stavu pre spoľahlivé ovládanie.

PVE-EX je schválený a certifikovaný podľa noriem ATEX a IECEx a tým umožňuje použitie proporcionálnych rozvádzačov Danfoss PVG v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. PVE-EX je navrhnutý s liatinovým krytom a tak spoľahlivo chráni vnútorné konektory a zabudovanú elektroniku, zatiaľ čo ochranný povlak na vonkajšej strane poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii.
PVE-EX ex db je v nevýbušnom prevedení, ktoré je rozhodujúce pre použitie v banských aplikáciách a v aplikáciách na ťažbu ropy a plynu.

Bezpečné a predvídateľné ovládanie

Štandardom pre všetky elektro-hydraulické aktuátory Danfoss PVE je použitie riadenia so spätnou väzbou polohy posúvača v uzavretej regulačnej slučke. Tým je zabezpečené dosiahnutie želanej polohy posúvača a tým sa dosiahne vysoká presnosť prietoku. To vedie k zlepšeniu výkonu a produktivity stroja, ako aj k zníženiu únavy obsluhy. Aktuátory Danfoss PVE majú inštalované bezpečnostné prvky – monitorovanie poruchových stavov, indikácia polohy posúvača.

Modulárny koncept

PVE-EX je ďalším z členov rodiny modulárneho konceptu proporcionálnych rozvádzačov Danfoss PVG. Tento koncept dáva konštruktérom strojov slobodu voľby rozvádzača tak, aby spĺňal náročné požiadavky aplikácie ako aj požiadaviek na inštaláciu a montáž.
Horný kryt aktuátora PVE-EX môže smerovať dopredu alebo dozadu pre jednoduchšiu inštaláciu, čím znižuje zložitosť káblového zväzku.
Ponuku štandardných aktuátorov s napäťových riadiacim signálom dopĺňa aktuátor s riadiacim signálom 0-10V.
Celé portfólio aktuátorov Danfoss PVE je založené na 40-ročných skúsenostiach a je navrhnuté tak, aby bezproblémovo a presne spolupracovalo s proporcionálnymi rozvádzačmi  Danfoss PVG. Tým poskytujú výrobcom strojov väčšiu flexibilitu s viacerými možnosťami konfigurácie, pre plné využitie potenciálu strojov.

Certifikáty

 • Elektro-hydraulické aktuátory PVE-EX sú certifikované pre aplikácie v oblasti ťažby ropy a plynu (Skupina IIB), ako aj pre baníctvo (Skupina I):
 • Stredisko pre schvaľovanie a certifikáciu bezpečnosti výrobkov pre banský priemysel – MA - Čína
 • Európsky regulačný rámec pre výrobu, inštaláciu a používanie zariadení vo výbušnom prostredí – ATEX - EÚ
 • Normy Medzinárodnej elektrotechnickej komisie pre zariadenia používané vo výbušnom prostredí – IECEx - EÚ
 • Úrad bezpečnosti a zdravia v banskom priemysle – MSHA - USA
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk