Danfoss PVG32

Je hydraulický proporcionálny LS (load sensing) rozvádzač. Konštrukcia rozvádzača je založená na modulárnom koncepte, ktorý umožňuje projektantovi vytvoriť požadované špecifické riešenie pre danú aplikáciu. PVG32 patrí do skupiny proporcionálnych rozvádzačov DANFOSS PVG.

Výhody rozvádzačov PVG32 pre výrobcov a pre stroje

 • modulárna konštrukcia poskytuje široký rozsah možných kombinácií

 • prietok nezávislý od zaťaženia

 • spoľahlivé a presné riadenia prietoku v rámci celého regulačného rozsahu

 • LS technológia pre vyššiu účinnosť, bezpečnosť, zníženie spotreby energie a dlhšiu životnosť

 

Vlastnosti PVG32

 • maximálny prietok na vstupe do rozvádzača 140 l/min, resp. 230 l/min pri použitý stredovej vstupnej sekcie

 • možnosť vytvorenia rôznych kombinácií:

  • vstupná sekcia – otvorený stred (neregulačné hydrogenerátory); uzavretý stred (regulačné hydrogenerátory); s prioritným ventilom

  • typy posúvačov – Y stred, Z-stred, riadenie prietoku, riadenie tlaku; plávajúca poloha

  • prietokové rozsahy – 5; 10; 25; 40; 65; 100; 130 l/min

  • spôsobov ovládania – manuálne; s aretáciou, elektrické On/Off, elektrické proporcionálne; CAN; prevedenie ATEX

  • tlaková ochrana zo strany záťaže – šokové ventily s rôznym nastavením

  • LS prepúšťacie ventily pomáhajú znížiť výkonové straty pri dosiahnutí požadovaného tlaku

  • pracovné sekcie – s spätným ventilom; s dvojcestnou tlakovou váhou; s nulovými únikmi;

 • možnosť kombinácie so všetkými rozvádzačmi skupiny PVG

 • celkovo možno vytvoriť proporcionálny rozvádzač až 12 pracovnými sekciami

 • viaceré možnosti pripojovacích závitov a prírubových prípojov

 • kompaktný dizajn, jednoduchá inštalácia a servisovateľosť

 

Load-sensing (LS)

Použitím PVG proporcionálnych rozvádzačov s LS technológiou v spojení s LS regulačným hydrogenerátorom je možné dosiahnuť výrazné zníženie výkonových strát. PVG rozvádzače tiež znižujú tvorbu tepla v hydraulickom systéme a tým zvyšujú celkovú účinnosť stroja a pomáhajú výrobcom strojov dosahovať prísne legislatívne požiadavky strojov na množstvo emisií.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk