Danfoss PVG16

Danfoss PVG 16 Je hydraulický proporcionálny LS (load sensing) rozvádzač, navrhnutý pre optimálny výkon pracovného stroja a maximálnu flexibilitu pri návrhu a konštrukcii stroja. Konštrukcia PVG16 je založená na modulárnom koncepte, ktorý umožňuje projektantovi vytvoriť požadované špecifické riešenie pre danú aplikáciu. PVG16 je najmenším zo skupiny proporcionálnych rozvádzačov PVG.
PVG16 sú určené pre riadenie prietoku jednotlivých sekcií do 65 l/min a maximálneho tlaku 420 bar. Proporcionálne riadenie prietoku nezávislé od zaťaženia v spojení s technologicky vyspelými a presnými proporcionálnymi aktuátormi a v spojitosti s nízkou tlakovou stratou výrazne pomáhajú zvyšovať účinnosť a produktivitu a zlepšovať výkonové charakteristiky stroja.

Vlastnosti PVG16 možno zhrnúť v niekoľkých bodoch:

  • maximálny prietok na vstupe do rozvádzača 140 l/min, resp. 230 l/min pri použitý stredovej vstupnej sekcie
  • jednoduchá kombinácia s proporcionálnym rozvádzačom PVG32
  • možnosť kombinácie so všetkými rozvádzačmi skupiny PVG
  • celkovo možno vytvoriť proporcionálny rozvádzač až 12 pracovnými sekciami
  • prietok nezávislý od zaťaženia
  • spoľahlivé a presné riadenia prietoku v rámci celého regulačného rozsahu
  • LS prepúšťacie ventily pomáhajú znížiť výkonové straty pri dosiahnutí požadované tlaku
  • viaceré možnosti pripojovacích závitov a prírubových prípojov
  • kompaktný dizajn, jednoduchá inštalácia a servisovateľosť
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk