Analógové aktuátory PVE série 4 končia

V novembri 2017 spoločnosť Danfoss informovala, že plánuje začať s konverziou analógových aktuátorov PVE série 4, ktoré sa používajú pre ovládanie proporcionálnych rozvádzačov Danfoss PVG. Aktuátory PVE série 4 budú nahradené v analógovej verzii aktuátormi PVE série 7.

Analógový aktuátor PVE série 7 je plnohodnotnou náhradou existujúceho aktuátora PVE série 4.
Aktuátor PVE série 7 je elektro–hydraulický ovládač, ktorý sa používa na ovládanie jednotlivých pracovných sekcií proporcionálnych rozvádzačov Danfoss PVG. Tieto aktuátory sa používajú pre ovládanie PVG 32 / PVG100 / PVG120 / PVG128 / PVG256.

Posledné objednávky na aktuátory PVE série 4 je možné uplatniť do 31. mája 2020. A po 1. júli 2020 už nebude možná dodávka aktuátorov PVE série 4.
Po 1. júli 2020 už budú dodávané iba aktuátory PVE série 7 a to ako náhradné diely, tak ako aj súčasť kompletných proporcionálnych rozvádzačov PVG.
 

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk