Autorotor otočné stoly pohaňané servomotorom TE16

Rovnaký mechanizmus, rovnaká spoľahlivosť, rovnaká presnosť ako mechanické otočné stoly 5.
Je programovateľný pomocou PC, PLC alebo vyhradeného panela.
Je možné nastaviť uhol natočenia, rýchlosť otáčania a rampu zrýchlenia.
Servomotor, ktorý pohybuje stôl, je poháňaný digitálnym prevodom s integrovanou kartou osí.
Otočný stôl TE môže fungovať ako vo väčšom systéme (v tomto prípade bude značka elektroniky rovnaká ako v systéme), ale aj autonómne v stredne malých veľmi flexibilných štruktúrach.
 

Pracovné pozície

Montážne pozície

Tolerancie :

  • Polomer R: 50 mm

  • Chyba opakovateľnosti: ± 0,015 mm

 
Statické zaťaženie:

  • Axiálne zaťaženie: 1100 daN

  • Radiálne zaťaženie: 1100 daN

Rotačné indexové stoly

Polohovacie otočné stoly rady T5 sú mechanické zariadenia pre vyvodenie otočného prerušovaného pohybu, v pravidelných krokoch.
Môžu byť 2 až 36 polohové a sú vyrábané v širokej škále veľkostí, pre rozmanité aplikácie. Samozrejmosťou je spojenie s vhodným pohonom, spravidla doplneným obmedzovačom krútiaceho momentu. V kľudovom stave sú v mechanizme vymedzené vôle. Otočné stoly sú charakterizované malými požiadavkami na údržbu a nízkym inštalovaným výkonom.

Vysokorýchlostné prerušované pohony rady IT sú zariadenia s kolmými osami rotácie, ktorá pracuje na takmer rovnakom princípe ako vyššie uvedené zariadenia rady IT. Ich charakteristické výrobné vlastnosti ich radia do oddelenej triedy výrobkov. V súčasnej dobe môže ich rýchlosť dosahovať 700/800 cyklov za minútu (excelentná rýchlosť pre doskové lisy, prísun pre vysokorýchlostné lisy/nože a pod.); i napriek tomu vykazujú vysokú opakovateľnú presnosť a absenciu vibrácií, charakteristickú pre výrobky Autorotor.

Oscilačný pohon T/IT je najlepšie použiteľný pre rotačné aplikácie s indexovaním, ako sú napríklad:

  • Montážne stroje
  • Baliace zariadenia
  • Automatické zváracie stroje
  • Obrábacie uzly
  • Plniace stroje
loading...
  • Autorotor rotary index table series T crosssection

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk