Polohovacie otočné stoly rady T5 sú mechanické zariadenia pre vyvodenie otočného prerušovaného pohybu, v pravidelných krokoch.
Môžu byť 2 až 36 polohové a sú vyrábané v širokej škále veľkostí, pre rozmanité aplikácie. Samozrejmosťou je spojenie s vhodným pohonom, spravidla doplneným obmedzovačom krútiaceho momentu. V kľudovom stave sú v mechanizme vymedzené vôle. Otočné stoly sú charakterizované malými požiadavkami na údržbu a nízkym inštalovaným výkonom.

Vysokorýchlostné prerušované pohony rady IT sú zariadenia s kolmými osami rotácie, ktorá pracuje na takmer rovnakom princípe ako vyššie uvedené zariadenia rady IT. Ich charakteristické výrobné vlastnosti ich radia do oddelenej triedy výrobkov. V súčasnej dobe môže ich rýchlosť dosahovať 700/800 cyklov za minútu (excelentná rýchlosť pre doskové lisy, prísun pre vysokorýchlostné lisy/nože a pod.); i napriek tomu vykazujú vysokú opakovateľnú presnosť a absenciu vibrácií, charakteristickú pre výrobky Autorotor.

Oscilačný pohon T/IT je najlepšie použiteľný pre rotačné aplikácie s indexovaním, ako sú napríklad:

  • Montážne stroje
  • Baliace zariadenia
  • Automatické zváracie stroje
  • Obrábacie uzly
  • Plniace stroje
loading...
  • Autorotor rotary index table series T
  • Autorotor rotary index table series T crosssection

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk