Moog

Sortiment v oblasti hydrauliky je špecializovaný na proporcionálnu techniku ( proporcionálne ventily s jednostupňovým alebo s dvojstupňovým riadením rôznych svetlostí ).

  • Ventily na riadenie tlaku 
  • Ventily na riadenie prietoku
  • Servoventily
  • Logické a vstavané ventily

https://www.bibushydraulik.ch/produkte-loesungen/industriehydraulik/ventile/servoventile/

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk