Lamelové hydrogenerátory

DFP – neregulačné

PVD – regulačné s mechanickým regulátorom tlaku

PVE – regulačné s tlakovým regulátorom s priamym ovládaním

PVA – regulačné a tlakovým regulátorom a nepriamym ovládaním

DUPLOMATIC–regulačné lamelové hydrogenerátory RV1P

RV1P sú regulačné lamelové hydrogenerátory s hydraulickým kompenzátorom.

Hydraulický kompenzátor tlaku neustále „porovnáva“ nastavenú hodnotu tlaku na kompenzátore s pracovným tlakom. Keď pracovný tlak dosiahne hodnotu nastaveného tlaku, kompenzátor zníži geometrický objem hydrogenerátora na taký, aby dosiahol prietok požadovaný hydraulickým systémom – až do nulového prietoku.Touto reguláciou je znížená spotreba energie v každej fáze cyklu.
Hysterézia hydraulického kompenzátora je nízka, teda pri regulácii dochádza iba k veľmi malému nárastu tlaku.
Čerpadlová skupina má rozvodové doskys axiálnou kompenzáciou tlaku, tým sa zlepšuje objemová účinnosť hydrogenerátora a znižujesa opotrebenie komponentov.
Pri požiadavke na nulový prietok hydrogenerátor dodáva iba množstvo potrebné na kompenzáciu vnútorných únikov, pričom udržiava nastavený tlak.
Reakčné časy kompenzátora sú veľmi krátke, takže nie je potrebný tlakový poistný ventil.

Prevádzkové parametre hydrogenerátorov RV1P:

 • geometrický objem od 16 do 120 cm3
 • pracovný tlak do 250 bar
 • nastavenie tlakového kompenzátora od 20 do 250 bar
 • otáčky od 800 do 1800 min-1
 • nízka hlučnosť
 • vysoká objemová účinnosť
 • prevedenie s riadením dvoch tlakov

DUPLOMATIC – regulačné lamelové hydrogenerátory RV1D

RV1D sú regulačné lamelové hydrogenerátory s mechanickým kompenzátorom.

Mechanický kompenzátor tlaku udržuje mechanicky (pružinou) zdvihový krúžok čerpadlovej skupiny v excentrickej polohe. Keď pracovný tlak prekoná silu pružiny zdvihový krúžok sa presunie smerom do stredu, tým sa nastaví požadovaný prietok zariadenia pri dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku. Touto reguláciou je znížená spotreba energie v každej fáze cyklu. Čerpadlová skupina má rozvodové dosky s axiálnou kompenzáciou tlaku, tým sa zlepšuje objemová účinnosť hydrogenerátora a znižuje sa opotrebenie komponentov. Pri požiadavke na nulový prietok hydrogenerátor dodáva iba množstvo potrebné na kompenzáciu vnútorných únikov, pričom udržiava nastavený tlak. Reakčné časy kompenzátora sú veľmi krátke, takže nie je potrebný tlakový poistný ventil.

Prevádzkové parametre hydrogenerátorov RV1D:

 • geometrický objem od 16 do 120 cm3
 • pracovný tlak do 120 bar
 • nastavenie tlakového kompenzátora od 20 do 120 bar
 • otáčky od 800 do 1800 min-1
 • nízka hlučnosť
 • vysoká objemová účinnosť

FV6 a FV7 Neregulačné lamelové hydrogenerátory

 • FV6 a FV7 sú neregulačné lamelové hydrogenerátory

 • FV6 sú dostupné s geometrickým objemom od 10,8 cm3 do 269 cm3

 • FV7 sú dostupné s geometrickým objemom od 5,8 cm3 do 137,5 cm3

 • Sú dostupné ako samostatný, tandemový, alebo trojitý hydrogenerátor.

 • Vložená čerpadlová skupina je umiestnená v telese hydrogenerátora a skladá sa z rotora, lamiel, vačkovej zdvihovej dráhy a klzných dosiek. Vložená čerpadlová skupina je ľahko demontovateľná bez potreby odpojenia hydrogenerátora z hydraulického obvodu, čo zjednodušuje údržbárske a opravárenské práce.

 • Špeciálny eliptický profil vačkovej zdvihovej dráhy s dvoma sacími a výtlačnými komorami umiestenými proti sebe kompenzuje radiálne sily na rotor a tým aj znižuje opotrebenie hydrogenerátora.

 • Hydrogenerátor používa 10–lamelový rotor, tým sa znižujú pulzácie tlaku na výtlaku. To spôsobuje redukciu vibrácií a hluku.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk