Lamelové hydrogenerátory

DFP – neregulačné

PVD – regulačné s mechanickým regulátorom tlaku

PVE – regulačné s tlakovým regulátorom s priamym ovládaním

PVA – regulačné a tlakovým regulátorom a nepriamym ovládaním

FV6 a FV7 Neregulačné lamelové hydrogenerátory

  • FV6 a FV7 sú neregulačné lamelové hydrogenerátory

  • FV6 sú dostupné s geometrickým objemom od 10,8 cm3 do 269 cm3

  • FV7 sú dostupné s geometrickým objemom od 5,8 cm3 do 137,5 cm3

  • Sú dostupné ako samostatný, tandemový, alebo trojitý hydrogenerátor.

  • Vložená čerpadlová skupina je umiestnená v telese hydrogenerátora a skladá sa z rotora, lamiel, vačkovej zdvihovej dráhy a klzných dosiek. Vložená čerpadlová skupina je ľahko demontovateľná bez potreby odpojenia hydrogenerátora z hydraulického obvodu, čo zjednodušuje údržbárske a opravárenské práce.

  • Špeciálny eliptický profil vačkovej zdvihovej dráhy s dvoma sacími a výtlačnými komorami umiestenými proti sebe kompenzuje radiálne sily na rotor a tým aj znižuje opotrebenie hydrogenerátora.

  • Hydrogenerátor používa 10–lamelový rotor, tým sa znižujú pulzácie tlaku na výtlaku. To spôsobuje redukciu vibrácií a hluku.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk