Hydrotechnik

prenosné meracie zariadenia s rôznymi výkonnostnými profilmi ponúkajú používateľovi široké spektrum meracích možností, ktoré postačujú od najjednoduchších meracích úkonov pre diagnostiku a servis až po náročné zbery údajov a vyhodnotenia.

Súčasťou ponuky je kompletný sortiment meracích zariadení, snímačov a príslušenstva pre potreby merania v oblasti hydrauliky.

MINIMESS Xtreme®Pressure

Hydrotechnik pôsobí v oblasti merania parametrov hydraulických systémov do tlaku 630 bar už niekoľko rokov. Avšak neustále narastá dopyt po aplikáciách s ešte vyšším tlakom.Tak sa zrodila myšlienka meracieho hrdla MinimessXtreme®Pressurepre tlaky až 1000 bar.

Možné oblasti použitia sú:

  • ťažba ropy a zemného plynu
  • vysokotlakové vyslobodzovacienáradie
  • skúšobné zariadenia
  • vysokotlakové čerpadlá

Testovací bod MinimessXtreme®Pressure spĺňa požiadavku pripojenia meracej hadice alebo ďalších meracích zariadení až do tlaku 700 bar voľnou rukou – bez potreby montážneho náradia.
Jednoduché pripojenie je možné vďaka špeciálnemu závitu s profilom pílového zuba.Tento profil a jeho špeciálna konštrukcia znižuje sily, ktoré sú potrebné na pripojenie a odpojenie pod vysokým tlakom.Špeciálna odľahčovacia drážka umožňuje súčasné odpojenie a uvoľnenie tlaku príslušenstva, čo zvyšuje nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť užívateľa.
Rovnako aj kolík má špeciálnu konštrukciu, ktorá zabraňuje jeho deformácii pri vysokých tlakoch.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk