Hydrotechnik

prenosné meracie zariadenia s rôznymi výkonnostnými profilmi ponúkajú používateľovi široké spektrum meracích možností, ktoré postačujú od najjednoduchších meracích úkonov pre diagnostiku a servis až po náročné zbery údajov a vyhodnotenia.

Súčasťou ponuky je kompletný sortiment meracích zariadení, snímačov a príslušenstva pre potreby merania v oblasti hydrauliky.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk