Obehové mazanie

Obehové mazanie vyžaduje neustály prítok oleja ku daným mazacím bodom. Olej tečie späť cez spätné kanáliky do zásobovacej nádržky a odtiaľto je znovu distribuovaný k mazacím bodom.

Čerpacia stanička je vybavená chladiacim, ohrievacím alebo iným zariadením, aby zabezpečovala optimálnu teplotu mazacieho média.

Pri obehovom mazaní zostáva teleso ložiska neustále naplnené olejom. Rýchly prúd oleja odvádza efektívne vzniknuté teplo a tým užívateľovi poskytuje možnosť vyšších rýchlostí a výkonov.

Katalógy

http://www.dropsa.com/components-catalogue.html

FLOWMASTER II

Zvyšuje spoľahlivosť vášho mazacieho systému!

Kľúčom k účinnému mazaciemu systému je schopnosť regulovať a dávkovať tok oleja presným, konzistentným a opakovaným spôsobom. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť DropsA vyvinula špecifickú technológiu: FLOWMASTER II, zariadenie s Diaľková diagnostika schopná zabezpečiť maximálnu účinnosť a kontrolu nad recirkulujúcimi olejovými mazacími systémami.

FLOWMASTER II je vybavený novým systémom "HOT-SWAP MODULES" SYSTEM, ktorý umožňuje, aby bol obtok umožnený jednoduchým výmenou modulu bez nutnosti prerušenia mazania.

Funkčný princíp: Prietok kvapaliny vnútri meracieho modulu posúva "satelit", ktorý popisuje pevné dráhy. Každá obežná dráha je detekovaná indukčným snímačom, ktorý vysiela signál do monitorovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ môže čítať počet litrov vypustených kvapalín za minútu alebo počet otáčok za minútu priamo na displeji ovládača FACT alebo na monitore osobného počítača.

FOLWMASTER II je najvhodnejší pre aplikácie v energetickom a papierenskom sektore, pretože podporuje zvýšenie pracovnej rýchlosti a výkonnosti.

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk