DANFOSS – H1F

H1F je nový neregulačný axiálny piestový hydromotor s nakloneným blokom pre aplikácie do otvoreného a uzavretého obvodu. Ponúka kompaktnú konštrukciu, overenú spoľahlivosť a účinnosť až 95 %, čo úplne prevyšuje konkurenciu, bez ohľadu na menovitý tlak alebo otáčky.

H1F je ľahký hydromotor s kompaktnou zástavbou pre jednoduchšiu inštaláciu na stroji a s vysokou hustotou výkonu.

Kľúčové parametre:

 • osvedčená technológia na základe hydromotorov Danfoss H1B
 • účinnosť až 95 %, čo vedie k úspore paliva, vyššej produktivite a zníženiu tvorby tepla
 • systémový tlak až 510 bar (abs), 480 bar (delta)
 • pre aplikácie do otvoreného aj uzavretého obvodu
 • prvý geometrický objem 80 ccm – mnoho ďalších, od 60 ccm do 250 ccm. bude nasledovať

CBV–brzdný ventil pre hydromotory Danfoss série H1B

Danfoss predstavuje nový brzdný ventil CBV pre rodinu hydromotorov H1B s nakloneným blokom. Tým sa rozširuje použitie týchto hydromotorov na systémy pre otvoreným obvod.
CBV zvyšuje výkon hydraulického systému zlepšením účinnosti systému a vyznačuje sa nízkou tlakovou stratou, integrovanými poistnými ventilmi, pričom zjednodušuje integráciu systému a skracuje čas uvedenia na trh.

Je ideálny pre mnoho systémov:

 • kolesové a pásové rýpadlá
 • pásové a automobilové žeriavy
 • aplikácie na vŕtanie a manipuláciu s potrubím
 • otočné nadstavce (napr. rotačný kultivátor)

MP1 M 28/32 neregulačné hydromotory

Danfoss rozširuje svoju rodinu neregulačných hydromotorov série MP1 M o hydromotory s geometrickým objemom 28 a 32 ccm.

Tieto hydromotory boli optimalizované s ohľadom na životnosť, zástavbové rozmery, rozmanitosť prevedení a nízke montážne náklady. Hlavné prednosti:

 • nízka hmotnosť – 7,8 kg
 • kompaktná veľkosť – malé zástavbové rozmery 
 • zníženie spotreby paliva – o 5 % vyššia účinnosť
 • maximálny pracovný tlak 350 barov
 • vysoké axiálne a radiálne zaťaženie hriadeľa

Hydromotory MP1M 28/32 sú ideálny pre mnoho aplikácií – pohon malých mobilných strojov, pohon vibrácie vibračných valcov, rôznepracovné funkcie, pohon vrtule chladenia, otáčanie žeriavu a iné.

DANFOSS–H1B hydromotory do uzatvoreného hydraulického obvodu

Hydromotory série H1 sú regulačné axiálne piestový hydromotory s nakloneným blokom. Sú určené pre nasadenie ako v uzavretých, tak aj otvorených hydraulických obvodoch.
Hydromotory série H1 majú veľký pomer maximálneho/minimálneho geometrického objemu až  5:1 a vysoké výstupné otáčky. A majú tiež možnosť nastavenia nulového geometrického objemu.

Schopnosť dosiahnutia nulového geometrického objemu v spojení s maximálnym uhlom vyklonenia 32° otvára ďalšie možnosti pre zlepšenie parametrov stroja:

 • Kolesový asistent pre rozbeh strojov s vysokou hmotnosťou (napr. kombajny), prípadne protišmykový systém – elektronická uzávierka.
 • Viacmotorové aplikácie vyžadujúce optimalizované pre režimy práce a prepravy (napr. kolesový nakladač, poľnohospodársky postrekovač) – odpojenie niektorých hydromotorov (ich sklonenie do nulovej polohy) sa využíva pre dosiahnutie maximálnej požadovanej rýchlosť stroja.
 • Vylepšená stúpavosť stroja (napr. kolesový vibračný valec) vďaka presnému riadeniu protišmykového riadenia

Protišmyková funkcia znižuje poškodenie pôdy, zvyšuje kontrolu trakcie, znižuje opotrebovanie pneumatík a zlepšuje ovládateľnosť stroja pre obsluhu.

Hydromotory H1 môžu byť v prevedení:

 • upínacia príruba podľa normy SAE
 • upínacia príruba - kartridžové prevedenie (nie je k dispozícii pre 210 cm3 a 250 cm3)
 • upínacia príruba podľa normy DIN
 • radiálnymi vysokotlakovými hydraulickými prípojmi
 • axiálnymi vysokotlakovými hydraulickými prípojmi
 • s preplachovacím posúvačom a nízkotlakovým poistným preplachovacím ventilom
 • s kompletnou skupina ovládacích prvkov a regulátorov, ktoré vyhovujú požiadavkám širokého spektra aplikácií.
 • so snímačom otáčok s rozlišovaním smeru otáčania

Parametre:

 • maximálny pracovný tlakový spád 450 bar
 • rozsah maximálnych otáčok pri plnom geometrickom objeme od 2200 do 3600 ot/min otáčok (v závislosti od geometrického objemu)
 • rozsah maximálnych otáčok pri minimálnom geometrickom objeme od 3650 do 5900 ot/min otáčok (v závislosti od geometrického objemu)
 • rozsah maximálnych otáčok pri nulovom geometrickom objeme od 4050 do 6600 ot/min otáčok (v závislosti od geometrického objemu)
 • rohový výkon do 684 kW
 • geometrický objem 60 cm3 až 250 cm3
 • plány rozvoja zahŕňa ďalšie geometrické objemy.
   

DANFOSS – Reverse Displacement Motor (RDM)

Reverse Dispalcement Motor (RDM) je navrhnutý pre mobilné aplikácie. RDM je regulačný dvojpolohový reverzný axiálny piestový hydromotor do otvoreného hydraulického obvodu. Prioritne je určený pre pohon vrtule chladiča – fan drive.
Integrovaný proporcionálny radiaci ventil zabezpečuje plynulú zmenu smeru otáčania – reverzáciu chladiacej vrtule. Reverzácia sa môže uskutočňovať za jazdy a nie sú k nej potrebné žiadne ďalšie externé hydraulické ventily alebo rozvádzače, ani prívod riadiaceho tlaku.

Vlastnosti a výhody:

 • Elimináciou externého regulačného ventilu sa:
  • zvyšuje účinnosť celého chladiaceho systému
  • nie je potreba externého hydraulického riadiaceho bloku
  • zmenšuje počet potrebných komponentov – hadíc, ventilov, skrutkovaní, čim sa zároveň šetria náklady a čas montáže
  • znižujú priestorové nároky v motorovom priestore stroja
  • Vyššia účinnosť chladiaceho systému
  • Ideálny pre použitie s hydrogenerátormi Danfoss Series 45 s elektronickým proporcionálnym riadením a riadiacou elektronikou PLUS + 1® so SW pre pohonom ventilátora
 • 5 rôznych geometrických objemov
 • Vysoká spoľahlivosť – RDM využíva existujúcu a osvedčenú technológia hydromotorov Danfoss L&K
 • Vysoká účinnosť – 9 piestiková technológia s naklonenou doskou s uhlom 18°
 • Proporcionálny riadiaci ventil v prevedení 12 VDC alebo 24 VDC
 • Fail safe – bez riadiaceho signálu motor je vyklonený do maximálneho geometrického objemu (plný chladiaci výkon)
 • Tlmená reverzácia aj opätovný rozbeh
 • Krátky a kompaktný – malé zástavbové rozmery
 • Možnosti hriadeľa s ochranou proti prachu
 • Integrovaná tlaková ochrana systému – poistný a antikavitačný ventil
 • Ložiská s vysokou únosnosťou, aby znášali vysoké axiálne sily od vrtule
 • Tento hydromotor je možné držať pri nulovom geometrickom objeme – možnosť ďalšej úspory energie alebo rýchlejšie ohriatie motora po štarte
 • Prevedenia so snímačom otáčok

MP1 M – neregulačné axiálne piestové hydromotory

MP1 M je nová generácia neregulačných axiálnych piestových hydromotorov. Hydromotor MP1 využíva osvedčenú technológiu, je navrhnutý na použitie v mobilných zariadeniach.

Tieto hydromotory boli optimalizované z hľadiska životnosti, zástavbových rozmerov, rôznych prevedení a nízkych montážnych nákladov.

Hydromotory MP1:

 • sú ponúkané v dvoch geometrických objemoch (20 a 24 cm3) s rovnakými zástavbovými rozmermi
 • sú určené pre prácu uzavretých ako aj otvorených obvodoch
 • sú rôznych prevedeniach – montážna príruba SAE A; SAE B, kartridžové prevedenie, rôzne typy hriadeľov, atď.

Fan Drive systém – hydromotory MP1 sa môžu byť použité na pohon vrtule v chladiacich systémoch strojov, pričom ponúkajú veľkú univerzálnosť a flexibilitu.

Funkcie a výhody

 • Jednoduchá inštalácia – ľahké hliníkové teleso, najmenšia dĺžka na trhu v porovnaní s konkurenciou, malý zástavbový objem
 • Jednoduchá integrácia – kompaktné rozmery, kartridžové prevedenie pre jednoduchú integráciu do krytu ventilátora, spolu s inými výrobkami Danfoss (MP1P, DDC20, S45, PLUS + 1) poskytuje systémové riešenie
 • Vysoká účinnosť – úspora paliva a vyššia produktivita umožňuje použitie menšieho hydromotora pri rovnakom alebo lepšom výkone stroja
 • Vysokotlakové prevedenie – maximálny pracovný tlak 350 bar dáva možnosť na zmenšenie celého Fan Drive systému, poskytuje vyššiu odolnosť a dlhšiu životnosť
 • Široký výber prevedení – PLUS+1 kompatibilný snímač otáčok; preplachovací ventil; antikavitačné a poistné ventily; rôzne konfigurácie upínacej príruby a hriadeľa; špeciálne tesnenie proti prachu pre Fan Drive aplikácie

https://assets.danfoss.com/documents/DOC334419739713/DOC334419739713.pdf
 

Axiálne piestové hydromotory s pevným a premenným geometrickým objemom

Premenný motor s naklonenou osou H1

 • pre stredný a vysoký výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 80; 110 cm³/ot
 • max. tlak 480 bar
 • široký program elektrických ovládačov

Pevný motor S90

 • pre stredný a vysoký výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 42 až 130 cm³/ot
 • max. tlak 480 bar

Premenný motor S90

 • pre stredný a vysoký výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 55 cm³/ot
 • max. tlak 480 bar
 • program pre hydraulické a elektrické ovládanie

Premenný motor s naklonenou osou S51

 • pre stredný a vysoký výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 60 až 250 cm³/ot
 • max. tlak 480 bar
 • program pre hydraulické a elektrické ovládanie

Pevný motor S40

 • pre stredný výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 25; 35 a 44 cm³/ot
 • max. tlak 400 bar

Premenný motor S40

 • pre stredný výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 46 cm³/ot
 • max. tlak 350 bar
 • hydraulický ovládač

Motor L/K

 • pre stredný výkon pohonu
 • menovitá veľkosť 30; 35; 38; 45 cm³/ot
 • max. tlak 350 bar
 • hydraulický ovládač
loading...
 • sauer-danfoss axial piston motor 90l130 series 850x580
 • sauer-danfoss axial piston motor 90m075 series 840x580

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk