Pneumatický krokový motor BPS - Baumgartner Maschinenbau AG

Charakteristika výrobku

  • kompaktný a výkonný
  • zostává v pohotovosti pri výpadku elektrického napájania
  • voliteľne s potvrdením pozície (vnútorné senzory).

Funkčnosť a presnosť
Krokový motor BPS firmy Baumgartner Maschinenbau AG vytvára rotáciu prostredníctvom pneumatickej aktivácii troch interných piestov. V závislosti na spínacích sekvenciách riadiacich ventilov je prevádzané presné pootočenie o 3° doľava/doprava. Motor BPS môže byť tiež vybavený dutým hriadeľom a vretenom, pre možnosť generovania lineárneho pohybu. Vďaka svojej unikátnej konštrukcii ponúka motor BPS maximálnu presnosť. Tolerancia je vždy ±9 uhlových minút, bez ohľadu na počet krokov rotácie!

Široký rozsah aplikácií
Aj keď je používaný v prašnom alebo špinavom prostredí alebo v silných magnetických poliach – pneumatický pohon ponúka stále bezproblémovú prevádzku v extrémnych podmienkach.

Kompaktný pohon s automatickou retenciou
Dokonca i najmenší zo série krokových motorov BPS nepochybne urobí dojem krútiacim momentom 1,7 Nm a kompaktným priemerom iba 52 mm. Automatický retenčný mechanizmus zastaví BPS v jeho pozícii dokonca aj v prípade výpadku napájania. To znamená, že nedôjde k žiadnej strate krokov a BPS môže tiež slúžiť ako systém absolútneho merania.

Extrémne prevádzkové podmienky
BPS odhalí svoju silu v prítomnosti prachu, nečistôt alebo silných magnetických polí: pneumatický pohon umožňuje hladkú prevádzku dokonca i za najnáročnejších prevádzkových podmienok (teplota -25 °C až +70 °C, krytie IP 55). Iba BPS ponúka limitovanú vhodnosť pre priamy pohon rotujúcich súčastí s vysokou hmotnosťou.

Malý – ale silný
Dokonca i najmenší z modelov tejto série poskytuje presvedčivý krútiaci moment 1,7 Nm pri kompaktnom priemere 52 mm.

Automatické blokovanie
Dokonca aj v prípade výpadku napájania si BPS uchová svoju pozíciu – nedôjde k žiadnej strate kroku. To je veľkou výhodou v prípade náročných aplikácií.

Presnosť
Vďaka svojmu unikátnemu designu poskytuje BPS maximálnu presnosť. Tolerancia činí konštantne ±9 uhlových minút, a to bez ohľadu na počet krokov!

Jednoduchá aktivácia
Priamo prostredníctvom ventilu Matrix s tromi ventilmi (3/2cestný) so senzorom alebo bez neho – BPS môže byť začlenený bez veľkých komplikácií do uloženého programového riadenia. Pre SPC „Siemens S7-300“ sú k dispozícii zdarma programové moduly.

Senzorová jednotka
Všetky typy sú k dispozícii so senzorovou jednotkou, ktorá hlási koncovú pozíciu piestov do SPC.

IP verzia BPS
Špeciálne chránený kryt motoru pre prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Certifikovaný pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu 1, 2, 21 a 22.

loading...
  • Baumgartner BPS stepping air motor cross-section 1
  • Baumgartner BPS stepping air motor 2
  • Baumgartner BPS stepping air motor 3
  • Baumgartner BPS stepping air motor 4

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk