Prvky pre tlmenie vibrácií ACEolator

Gumokovové tlmiče od spoločnosti ACE sú určené napríklad  k tlmeniu rušivých rázov a vibrácií strojov a motorov, pre zlepšenie pracovných podmienok a životného prostredia a tiež k zvýšeniu výrobnej kvality. Zákazníci, hlavne v priemysle, ktorý pri výrobe používajú dopravné systémy, vzduchové pružiny a kompresory, majú teraz možnosť dosiahnuť týchto cieľov technickým riešením od spoločnosti ACE – ôsmimi rôznymi typmi gumokovových tlmičov.

Ďalší veľký impulz prichádza so špeciálnym katalógom, ktorý spoločnosť ACE ponúka. V prípade jednoduchých konštrukcií si môžu zákazníci v katalógu vybrať ten správny model na základe k tomu určených grafov. Pre komplexnejšie riešenia ponúka spoločnosť ACE, prostredníctvom svojich distribútorov, technickú podporu tak, aby gumokovové tlmiče mohli byť prispôsobené konkrétnym potrebám v každej situácii. V obidvoch prípadoch predstavujú tieto inovatívne produkty zlepšenie dynamiky strojov a vyššiu výrobnú rýchlosť v každodennej prevádzke. K ďalším výhodám patrí dlhšia životnosť strojov, vybavených týmito tlmičmi, kôli zníženému namáhaniu.

loading...

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk

CAD súbory

Online výber produktov

Videa

  Aké data sú potrebné pro voľbu správného tlmiča

  Najsilnejšie tlmiče pre výrobu PET fliaš

  Ako správne nastaviť tlmič rázov

  Meranie vibrácií pomocou iPhone – zdarma