Nové veľkosti pripojenia kompatibilné s ISO 16030, pre prietokomery CKD Rapiflow FSM3 série

Nová rada kompaktných CKD prietokomerov RAPIFLOW FSM3 series

Týmto prietokomerom je možné merať až 5 rôznych typov plynov: Vzduch, dusík, argon, oxid uhličitý a zmes plynov v pomere 80% Ar : 20% CO2. Zmena meraného média (plynu) je možná pomocou ovládacieho tlačítka. Cez IO-link je možné vykonať zmenu média dialkovo, použitím hostitelského ovládača. 

Nižšia tlaková strata

  • Zníženie až o 50% vďaka novej konštrukcii prietokového profilu

Vysoká presnosť / rýchla odozva

  • opakovateľnosť +/- 1% rozsahu
  • presnosť displeja +/- 3% rozsahu
  • odozva 50ms

Meranie prietoku v obidvoch smeroch

  • prispieva k znižovaniu času pracovných cyklov
  • smer prúdenia je rozpoznaný automaticky
loading...

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk