Programovací prístroj PPD 05

Vývoj a prispôsobenie programovacieho zariadenia SUCO PPD05 s aktuálnou verziou je oficiálne ukončené. Po úspešnej certifikácii elektromagnetickej kompatibility (EMC) podľa smernice 2014/30 / EÚ získalo označenie CE, a preto môže byť oficiálne ponúkané našim zákazníkom.

Pomocou PPD05 možno naprogramovať tlakové spínače série Performance:

  •     Nastavenie spínacieho bodu elektronických tlakových spínačov radu Performance
  •     Úprava sa vykonáva výlučne s PPD v spojení s programovacím softvérom na prenosnom počítači / PC, na nastavenie spínačov 0500/0501 nie je potrebná meracia stanica.
  •     Nastavenie monitorovania hysterézy alebo tlakového koridoru (funkcia Window)
  •     Môže sa naprogramovať spínacie oneskorenie 0 až 2 sekundy

PPD05 je na jednej strane vhodným nástrojom pre našich obchodných partnerov na rýchle uskutočnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov, na druhej strane naši zákazníci môžu naprogramovať elektronické tlakové spínače pomocou PPD.

Na našej domovskej stránke SUCO si môžete stiahnuť aktuálny dátový list PPD05. Pre lepšiu prezentáciu všetkých funkcií produktu bola nastavená vstupná stránka s cieľom informovať našich zákazníkov o výhodách PPD05.

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk