KEM predstavuje novú skupinu produktov: ECO pulzný zosilňovač

Pulse Amplifiers – ECO

S jedným snímačom, na zaskrutkovanie pre všetky prietokomery KEM.
Naše pulzné zosilňovače ECO môžu byť vybavené všetkými meračmi prietoku KEM. Zosilňovač obsahuje jedno pripojenie  s teplotným rozsahom do + 150 ° C a dvojité pripojenie pre vyššie rozlíšenie alebo obojsmerné meranie prietoku so štandardizovaným výstupným stupňom push-pull.

Vlastnosti:

 • Kompaktný dizajn pre objemomery
 • Teploty Média do +150 ° C [+302 ° F]
 • Zdvojnásobenie frekvencie
 • Detekcia smeru toku
 • Súlad so smernicou EMC 2014/30 / EÚ

Výhody :

 • Široká škála aplikácií s niekoľkými senzormi
 • Vhodné pre všetky mechanické meracie prístroje
 • užívateľsky prívetivý (plug and play)
 • Krátke dodacie lehoty
 • Optimalizované pre skladovanie

Technické dáta :

 • Napájacie napätie: +12 až 27 V DC, regulované
 • Pokojový prúd: <20 mA
 • Frekvenčný rozsah: 1 až 5 000 Hz
 • Okolitá teplota: -40 ° C až +60 ° C [-40 ° F až +140 ° F]
 • Teplota Média : -40 ° C až +150 ° C [-40 ° F až +302 ° F], v závislosti od verzie
 • Výstupný signál: 1: 1-frekvenčný alebo smerový signál a dvojitá frekvencia
 • Krytie : IP 65

Kalibrácia prietokomerov na najvyššej úrovni

Už od roku 1994 spoločnosť KEM vykonávala vlastnú kalibráciu na najvyššej technickej úrovni na svojich prietokomeroch. Kalibračné laboratórium pracuje s vysoko presným systémom vážiacich buniek. S presnosťou 0,05 percent pre hmotnosť a 0,1 percenta pre objem tekutých kvapalín, KEM zaujíma vedúce postavenie na celom svete. Nemecký akreditačný orgán (DAkkS) akreditoval laboratórium s inžiniermi, procesmi a meracím zariadením podľa medzinárodnej normy podľa DIN EN ISO / IEC 17025: 2005. Kalibrácia je odborná metóda získania presných a použiteľných informácií o presnosti meradla. Kalibrácie sa vykonávajú s rôznymi uhľovodíkmi - jedinečnou vlastnosťou kalibračného stojana KEM. Tým sa zabezpečí optimálna simulácia meniacich sa prevádzkových podmienok v hustote, smeru prúdenia a viskozite aj pri teplotných zmenách. Ak sa teda vyskytnú výkyvy viskozity v rámci aplikácie špecifickej pre zákazníka, prevládajúca viskozita pre použitie prietokomeru môže byť zámerne braná do úvahy.

Dokonca aj národné skúšobné laboratóriá používajú kalibrované prietokomery KEM na celosvetové porovnanie presnosti ich zariadení v zahraničí

Okrem kalibrácie vlastných výrobkov spoločnosť KEM ponúka aj kalibračné služby pre rôzne prietokomery v Bad Kötztingu. Väčšina prietokomerov od zákazníkov tejto služby je určená na použitie v automobilovom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, leteckom priemysle, biotechnológii alebo na meranie vo všeobecnosti. Individuálny podrobný záznam o kalibrácii nielen dokumentuje presnosť prietokomera, ale zaručuje zákazníkovi aj sledovateľnosť podľa národných noriem.

Výhodou pre zákazníka je, že sú splnené všetky požiadavky príslušných medzinárodných noriem kvality.

 
DAkkS-Akreditácia

 • Viskozity do 100 mm²/s
 • Hmotnostné a objemové prietoky 0,016 bis 2.000 l/min
 • Hustota od 650 do 1.000 kg/m3
 • Messgenauigkeit 0,05 bis 0,1 % vom Messwert

KEM Kalibračný servis

 • DAkkS-Zertifikat für Kalibrierung
 • Zertifizierung nach verschiedenen Standards
 • Kalibrácia pre rôzne triedy viskozity až do 3.000 mm²/s
 • Objemové prietoky od 0,002 do 20.000 l/min
 • Špeciálne kalibrácie na vyžiadanie

Výhody

 • Najvyššia presnosť kalibrácie
 • Vysledovateľnosť podľa vnútroštátnych noriem
 • Medzinárodne uznávané výsledky a dokumentácia (kalibračné osvedčenie)
 • Praktická kalibrácia (dynamická metóda váženia)
 • Rýchle doby dodania pre kalibrácie

Hmotnostné prietokomery (KCM/TCM)

Hmotnostné prietokomery pre všetky druhy kvapalín.
Meracie rozsahy od 4,5 kg/h až 60 000 kg/h a tlaky do 350 bar.

 • Coriolisov hmotnostný prietokomer s elektronikou KCE 5000
 • Coriolisov hmotnostný prietokomer s elektronikou KCE 8000
 • TRICOR hmotnostný prietokomer

Zubové prietokomery (ZHM)

Objemové prietokomery napr. pre PU komponenty, meranie prietoku farieb, dávkovacie zariadenia, meranie spotreby paliva, vhodné pre hydraulický olej.
Rozsah merania od 0,005 až 1000 l/min.
Typické rozmedzie viskozity 5 – 25 000 mm²/s

 • Zubové prietokomery štandardné prevedenie (ZHM-ST)
 • Zubové prietokomery cartridge (ZHM-CT)
 • Zubové prietokomery guličkové ložiská (ZHM-KL)
 • Zubové prietokomery hliníkové prevedenie (ZHA)
 • Dávkovacie zariadenia (DCD)
 • Zubové prietokomery pre vysokotlakové aplikácie (ZHM-HP)
 • Zubové prietokomery pre testovacie zariadenia, naftu, chemické vstrekovanie (ZHM 01/3)

 

Turbínové prietokomery (HM)

Meranie prietoku vody, oleja, paliva, chemikálií a kryogénnych kvapalín alebo skvapalnených plynov.
Rozsah merania od 0,03 do 48 000 l/min.
Typické rozmedzie viskozity 0,5 – 100 mm²/s

 • Turbínové prietokomery (HM)- obecný prehľad / merací princíp
 • Turbínové prietokomery prírubové pripojenie (HM-F)
 • Turbínové prietokomery s trubkovým závitom (HM-R)
 • Turbínové prietokomery s Ermeto pripojením (HM-E)
 • Turbínové prietokomery pre farmaceutické aplikácie (HM-FT)
 • Turbínové prietokomery pre rozpúšťadlá (HM-TCR)
 • Turbínové prietokomery pre vysokotlakové aplikácie (HM-HP)
 • Turbínové prietokomery pre okruhy regulácie teploty (HM-P)
 • Turbínové prietokomery v hliníkovom prevedení (HM-U)

Vretenové prietokomery (SRZ)

Meranie prietoku PU-komponentov, lepidla a tmelov, tukov, olejov, petrochemických produktov atď.
Rozsah merania od 0,01 do 400 l/min.
Typické rozmedzie viskozity 1 – 1 000 000 mm²/s

 • Vretenové prietokomery štandardné prevedenie (SRZ)
 • Vretenové prietokomery s dvojitým snímačom (SRZ-Kompakt)
 • Vretenové prietokomery s guličkovým ložiskom (SRZ-KL)

Mikro-prietokomery (LFM)

Prietokomer pre prídavné látky, farmaceutické kvapaliny, aromatické kvapaliny, skvapalnené plyny, demineralizované vody, tekuté potraviny, dvoj a trojzložkové aplikácie...

Rozsah merania: 0,005 až 0,25 l/min.
Typický rozsah viskozity 0,5 - 2 mm²/s

 • Mikroprietokomer (LFM)

   

  Meranie zákalu (KPS)

  Senzory pre meranie zákalu sa používajú pre optimalizáciu priemyselných výrobných procesov v potravinárskom priemysle, chémii, farmácii.

  • Meranie zákalu (KPS)

  Prístroje pre meranie a reguláciu prietoku MEISTER

  Výrobný program zahrňuje prístroje počnúc od jednoduchého sledovania prietoku až po veľmi presné meranie prietoku. Používajú sa pri tom rozdielne techniky ako napr. plaváky, pádla, turbíny, rotačné piesty, obežné kolesá alebo sa využíva magneto-indukčný princíp. Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001:2000 zaručuje najvyššiu kvalitu výrobkov. Na prianie je možné niektoré typy dodať s certifikátom UL, CSA a alebo v Ex-prevedení podľa ATEX.

   

  loading...
  • KCM 0300
  • mereni zakalu
  • Mikroprutokomer
  • turbinove prutokomery
  • turbinove prutokomery02
  • turbinove prutokomery03
  • vretenove prutokomery
  • vretenove prutokomery02
  • ZHM
  • meister01
  • meister02
  • meister03
  • Kalibrierung – DAkkS

  Kristián Gyenes

  Tel.: +421 37 7777 920
  Mobil: +421 903 717 015
  Fax: +421 37 7777 929
  Email:gk@bibus.sk