Joystick pre vysoké zaťaženie

Uhlový prevádzkový uhol je ±25°. Prevádzkový princíp je bezkontaktný:

  • analógový: otáčavé magnetické pole nad Hallovým snímačom
  • digitálne: jazýčková technológia

Analógová verzia má odolnosť proti skratu (trvanie skratu: neobmedzené).

J4 a J5 majú konektor 6/8/10 alebo 12 PIN Molex 5557. Elektronická skriňa pre signály CAN alebo PWM je vybavená 8pinovým konektorom AMP 040 Multi-lock. Alternatívy na požiadanie.

Hnacia sila pre každú os je 12 N (190 mm od bodu otáčania). Voliteľne je možné použiť 8 N a 16 N.

Statická nosnosť (max. 190 mm od bodu otáčania) pre J5 je 1000 N v osi X a osi Y a 500 v osi Z. J4 môže uniesť 2000 N v osi X a osi Y a 700 N v osi Z.

Mechanická životnosť: 2x106 operácií.

 

 

loading...
  • Elobau heavy duty joysticks

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk