Prehľad bezkartáčových motorov MOOG

Spoločnosť Moog ponúka komplexný výber vysoko výkonných bezkartáčových motorov a servomotorov používaných v širokej škále aplikácií, vrátane lekárskych, kancelárskych automatizácií, obalov, priemyselných, leteckých a obranných zariadení.

Komerčné / Priemyselné / Lekárske / Obchodné-Off-The-Shelf (COTS)

  • Bezuhlíkové DC motory vo vnútri rotora
  • Vysokovýkonné DC s priamym pohonom
  • Lineárne motory

Letectvo a obrana

  • Vysokovýkonné jednosmerné motory s priamym pohonom
  • Motory s obmedzeným otáčaním
  • Toroidne vinuté bezkartačove DC motory
  • bezkefkový DC motore pre hlavný bojový tank  tank  tanku (motor 2 v 1)

Integrované motory

Spoločnosť Moog rozšírila svoje pohybové riešenia pridaním rady vysoko programovateľných integrovaných motorov.
 
Moog Animatics poskytuje špičkovú technológiu, ktorá integruje motor, kódovač, zosilňovač, radič, komunikáciu RS232 / RS485 a vstupy a výstupy. SmartMotor je teraz vybavený voliteľnou technológiou Combitronic.

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk