Bansbach Easylift – Easystop

Plynové pružiny Easystop ponúkajú vďaka špeciálnej ventilovej technike ( v smere zasúvania ) prídržnú silu, ktorá umožňuje ľubovoľné nastavenie polohy. Blokovanie pôsobí v nastavenej polohe dovtedy, až pokým dodatočná sila ( napr. pôsobenie rukou ) uvoľní ventil a tým odistí blokovanie. Samotný externý uvoľňovací systém nie je potrebný...

V smere vysúvania sa tento model správa ako štandardná tlačná plynová pružina, čím je zaručená pomoc pri zdvíhaní bremena. Zvolená sila pružiny ( vzhľadom k hmotnosti bremena ) by mala zabezpečiť, aby sa pružina nezačala vysúvať samovoľne.

Plynové pružiny Easystop sú v ponuke vo dvoch verziách. Nastaviteľný model ( BY ) je vhodný predovšetkým pre fázu projektovania, na určenie potrebnej prídržnej sily. Otáčaním piestnice vo vysunutom stave je možné upraviť hodnotu až na max. 800N.

Pri objednávkach s väčším počtom kusov sa odporúča, po špecifikovaní potrebnej prídržnej sily, využitie nenastaviteľného modelu ( BX ).

Bansbach easylift GmbH pripravil svoj nový hlavný katalóg.

Nájdete v ňom najaktuálnejšie informácie o výrobnom sortimente tejto spoločnosti s tradíciou dlhšou ako 100 rokov.
 
Bansbach ponúka tlačné plynové pružiny ( štandardné alebo presne podľa požiadavky ), ťažné plynové pružiny, blokovacie tlačné a ťažné plynové pružiny, tlmiče, nerezové plynové pružiny, príslušenstvo pre plynové pružiny ( koncovky, kovania ... ), stĺpikové systémy, hydraulické čerpadlá pre nastavenie výšky ( stolov, postelí ... ), mirko hydraulické valčeky, elektrické lineárne motory ...

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk