SIT -  Remeňové prevody

Remeňové prevody sú tvorené vzájomnou súčinnosťou remeníc a remeňov

  • Remenica je koleso, ktoré je súčasťou remeňového prevodu, prenáša energiu z rotujúceho hriadeľa na remeň a opačne
  • Remene môžu byť ozubené alebo klinové a ich funkciou je prenos krútiaceho momentu z hnacej remenice na hnanú

Typy remeňových prevodov:

  • Ozubené remeňové prevody
  • Klinové remeňové prevody

 Pri klinovom remeňovom prevode môže dochádzať k prešmyknutiu, pretože nemá na remeniciach ozubenie, je vhodnejší pre prenos menšieho krútiaceho momentu. 
Pri aplikáciách kde je potrebné preniesť vyšší krútiaci moment sú vhodnejšie ozubené remeňové prevody, pretože zuby na vnútornej časti remeňa presne zapadajú do ozubenia remenice a zabraňujú tak prešmyknutiu.  
 
Materiál remeníc je zliatina hliníka alebo oceľ, remene sa vyrábajú naopak z mäkších, ale veľmi pevných materiálov s vnútorným vystužením (napr. neoprén s vnútornými kordami z polyesterových vlákien).

loading...

Patrik Kemlage

Tel.: +421 37 7777 957
Mobil: +421 914 336 528
Fax: +421 37 7777 968
Email:kem@bibus.sk