Manipulačné zariadenie pre logistické centra

Nie vždy je možné a dobré mať plne automatizované manipulačné triediace systémy, manuálna manipulácia je stále dôležitá. 

Ručná manipulácia bola doteraz jedinou alternatívou pri nakladaní a vykladaní kontajnerov alebo prívesov, triedení balíkov medzi paletami, klietkami a dopravníkmi. Riziká spojené s ručnou manipuláciou môžu spôsobiť vážne zranenia chrbtice. Výsledkom je vysoká chorobnosť, nízka produktivita a nespokojní pracovníci.

Spoločnosť Vaculex vyvinula a implementovala zdvíhaciu technológiu na vyriešenie problémov s ručnou manipuláciou v distribučných centrách. Výsledkom sú riešenia ergonomického vákuového zdvíhania, ktoré potenciálne zvyšujú produktivitu pri súčasnom minimalizovaní rizika vážneho zranenia chrbtice. 

loading...

Ján Plavák

Tel.: +421 37 7777 923
Mobil: +421 903 575 748
Fax: +421 37 7777 928
Email:jpl@bibus.sk