miniBOOSTER – prenosný multiplikátor M-HC7-DA

Prenosný multiplikátor M-HC7-DA je robustná jednotka určená pre pohon dvojčinných hydraulických valcov s multiplikáciou v oboch smeroch pohybu. Je určený pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie. Rozsah vstupného pracovného tlaku je od 20 do 350 bar a minimálny prietok 2 l/min. Pričom výstupný tlak môže dosiahnuť až 2000 barov v oboch smeroch pohybu pri maximálnom prietoku do 40 l/min..

Spoľahlivosť je prvoradým hľadiskom konštrukcie, preto je M-HC7-DA je vybavený 12-mikrónovým filtrom a vizuálnym indikátorom zanesenia filtračnej vložky. Tým sa predlžuje životnosť a zabraňuje sa zbytočným prestojom.

Prenosnosť a jednoduchosť obsluhy – s hmotnosťou iba 14 kg a pohodlnou zdvíhacou rukoväťou možno M-HC7-DA ľahko preniesť tam, kde je to potrebné.
M-HC7-DA je poháňaný z existujúceho nízkotlakového hydraulického zdroja. Nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Všetky ovládacie prvky sú integrované do jednotky a poskytujú jednoduchý a spoľahlivý výkon.

Propagačné video – možnosti využitia násobičov tlaku miniBOOSTER v obrábacích strojoch

Násobiče tlaku miniBOOSTER nachádzajú široké uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach – demolačná technika, poľnohospodárstvo, ťažba ropy a zemného plynu.
Obrábanie je jedným z odvetví, kde sú násobiče tlaku veľmi rozšírené. Nachádzajú tu využitie z dôvodu ich malých rozmerov, nízkej hmotnosti, nízkych nákladov na prevádzku a údržbu.

Používajú sa hlavne na:

 • upínanie obrobkov a nástrojov
 • aretáciu polohy nástroja
 • uvoľňovanie nástrojov počas výmeny nástrojov
 • polohovanie pracovnej hlavy

MINIBOOSTER – Multiplikátory HC25 ; HC75 ; HC65D-D s brzdnými ventilmi

Minibooster predstavuje nové modely multiplikátorov HC25, HC75 a HC65-D s integrovanými brzdnými ventilmi.

Táto nová rada multiplikátorov so zabudovanými brzdnými ventilmi je dvojstupňovým vysokotlakovým riešením – spoľahlivo dodávajú plný prietok čerpadla až do nastaveného max. tlaku a potom sa automaticky aktivuje zosilňovač tlaku, čím sa vytvára požadovaný vysoký tlak.

Tlak začiatku multiplikácie je nastavený z výroby, ale dá sa ľahko nastaviť v teréne tak, aby vyhovoval skutočnému tlaku pohonného čerpadla. 

Multiplikátory je možné dodať v prevedení do potrubia, alebo pre montáž na dosku.

Maximálny tlak multiplikátora je 800 bar pri tlaku čerpadla do 210 bar a prietok čerpadla do 80 l/min. Na výber je veľké množstvo faktorov zosilnenia od 1,2 do 25.

Minibooster – zosilňovače tlaku

Používajú sa na zvýšenie vstupného nízkeho tlaku na požadovanú úroveň ( do 2000 bar ).

Oproti štandardným vysokotlakovým systémom majú nasledovné výhody:

 • Vyšší stupeň účinnosti a dlhšia životnosť systému ( pracujúceho pri nižšom tlaku ).
 • Kompaktný systém.
 • Zvýšenie bezpečnosti ( redukcia vysokotlakových častí ).
 • Integrované ventily.
 • Žiadne dynamické tesnenia.
 • Pomer zosilnenia tlaku prispôsobený aktuálnej požiadavke.

Najčastejšie aplikácie:

 • Hydraulické upínacie náradie.
 • Vstrekovacie lisy : upnutie foriem, vyťahovanie jadra.
 • Hydraulické náradie : nožnice, upínače...
 • Momentové kľúče.
 • Spojky pre otočné stoly.
 • Skúšobné vybavenia ( do 3000 bar ).
 • Nožnice na betón.
 • Agregáty.

Propagačné video – možnosti využitia násobičov tlaku miniBOOSTER v priemysle

Propagačné video – možnosti využitia násobičov tlaku miniBOOSTER v poľnohospodárskych aplikáciách

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk