HIT® - Hybrid Integrated Tank

Hybridná nádrž (hybrid tank) inteligentne kombinuje dve výrobné technológie – rotačné odlievanie a vstrekovanie. Jedinečná kombinácia inovatívnych výrobných postupov s modulárnou výbavou nádrže robí HIT® ekonomicky zaujímavými hoc aj pre malé výrobné množstvá.

Funkcia

Hybridná nádrž je pripravená pre montáž ako kompletný modul – celá požadovaná výbava je už integrovaná. Teleso filtra je súčasťou nádrže, teda neexistujú žiadne spojenia, ktoré by predstavovali riziko úniku pracovnej kvapaliny. Tvar nádrže je prispôsobený požiadavkám zákazníka a zástavbovým priestorom stroja. Množstvo dielov, ako je veko filtra, systém rýchlospojok (Quick-Connect fittings), nalievacie hrdlá, atď. pochádzajú z existujúceho modulárneho systému a neprinášajú zákazníkovi žiadne ďalšie extra náklady.
Vysoká tepelná pevnosť používaného polyamidového materiálu umožňuje použitie nádrže aj pri vyšších prevádzkových teplotách. Rúry Quick-Connect umožňujú bezchybnú montáž a montáž na hadicu bez náradia a môžu sa kedykoľvek demontovať.

Technické údaje

Objem nádrže      Vmax max. 150 litrov
Teplota Tmax

-30°C … +100 °C

krátkodobo +120 °C
Kvapalinyminerálne oleje
biologicky odbúrateľné oleje (HEES a HETG)

 

Integrované filtračné funkcie:

 • spätný filter    10 … 30 µm
 • spätno–sací filter    10 … 16 µm
 • sací kôš    140 … 280 µm
 • zavzdušňovací filter    2 µm
 • plniaci filter    140 … 450 µm

Výhody ARGO-HYTOS hybridných nádrží

 • Inštalácia hybridnej nádrže ako kompletného modulu do stroja
 • Vytvorenie komplexnej, zákazníkom požadovanej geometrie
 • Zníženie hmotnosti
 • Vysoká mechanická pevnosť a tepelná odolnosť vďaka použitiu špeciálneho polyamidu
 • Znížené riziko úniky pracovnej kvapaliny z dôvodu netesnosti
 • Imunita voči korózii
 • Vytvorením viacerých prípojov odpadá potreba použitia zberného bloku (kolektora)
 • Jednoduchá montáž Quick-Connect fittings bez potreby použitia nástrojov
 • Úspora nákladov oproti tradičnému riešeniu nádrže – pri väčšom počte kusov za rok
 • Špeciálne filtračné vložky, ktoré znižujú možnosť „kopírovania“ low-cost dodávateľmi

 

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk