HPR Vysokotlakový hydrogenerátor do otvoreného obvodu

  • HPR sú regulačné axiálne piestové hydrogenerátory s naklonenou doskou do otvoreného obvodu
  • HPR sú dostupné v siedmych veľkostiach, s geometrickým objemom od 55 cm3 do 280 cm3
  • Prietok hydrogenerátora je priamo úmerný otáčkam a vykloneniu výkyvnej dosky (geometrickému objemu). Vyklonenie výkyvnej dosky môže byť spojito menené – riadené. Maximálny geometrický objem môže byť mechanicky obmedzený nastavovacou dorazovou skrutkou.
  • Vďaka špeciálnej konštrukcii, môžu tieto hydrogenerátory pracovať s prevádzkovým tlakom až 420 bar a v špičke až 500 bar.
  • Všetky hydrogenerátory HPR sú vybavené zariadením na zníženie hlučnosti.
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk