Sun Hydraulics XMD

XMD je nová, kompaktná, elektro-hydraulická riadiaca jednotka od spoločnosti Sun Hydraulics, ktorá je nastaviteľná cez Bluetooth. Je navrhnutá a vyrobená tak, aby odolala extrémnym prevádzkovým podmienkam mobilných a priemyselných aplikácií. XMD má CE a E-Mark certifikát – spĺňa medzinárodné normy a požiadavky kladené na mobilné stroje a priemyselné zariadenia.
XMD sa používa na riadenie cestných a pracovných strojov a zariadení, ktoré sú využívané v poľnohospodárstve, lesníctve, stavebníctve, námornej doprave, pri manipulácii s materiálom, atď.

Verzie XMD:

 • XMD-01 s jedným univerzálnym vstupom a výstupom.
 • XMD-02 s dvoma univerzálnymi vstupmi a dvomi výstupmi.
 • Riadiaca jednotka XMD ponúka výstupný prúd 0÷3000 mA s PWM moduláciou a rozlíšením ±1mA, čo mu umožňuje presné riadenie hydrogenerátorov, ventilov, hydromotorov alebo valcov.

Okrem svojho elegantného a kompaktného dizajnu ponúkajú XMD množstvo pokročilých funkcií:

 • zjednodušenú konfiguráciu a nastavenie pomocou aplikácie XMD Mobile Phone app – aplikácia pre mobilné telefóny na nastavovanie a monitorovanie riadiacej jednotky
 • možnosť komunikácie CAN s protokolom SAE J1939
 • predprogramované priebehy výstupného signálu pre štandardné aplikácie
 • komplexný diagnostický režim
 • možnosť ľahko nastaviť hodnotu výstupného signálu v závislosti od hodnoty riadiaceho signálu

XMD je navrhnuté na CAN komunikáciu. Použitím bezplatnej mobilnej aplikácie XMD, ktorá je k dispozícii v produktoch Android aj Apple. Potom riadiaca jednotka slúži ako vzdialený I/O modul na jednoduché a bezpečné prijímanie a prenos správ SAE J1939.

XMD kompatibilita

Elektrické pripojenie na systém je prostredníctvom štandardného 12-pinové Deutsch konektora. Otvorená architektúra XMD umožňuje mnoho kompatibilných pripojení a typov cievok vrátane: 

 • DIN 43650
 • Amp Junior Timer
 • voľné vodiče
 • Metri-Pack
 • nové cievky FLeX spoločnosti Sun

Zariadenie XMD je kompatibilné so štandardnými lištami DIN 35 mm a môže byť tiež inštalované na akýkoľvek plochý povrch, ako je hydraulický blok pomocou inštalačnej konzoly.

CANpoint – nový konfiguračný softvér pre XMD

S novým konfiguračným softvérom CANpoint sú všetky možnosti riadiacich jednotiek pre mobilné aplikácie Sun Hydraulics XMD na dosah ruky. Tento softvér je k dispozícii na bezplatné stiahnutie z webovej stránky Sun Hydraulics. Teraz je možné túto malú, výkonnú riadiacu jednotku rýchlo a ľahko nakonfigurovať prostredníctvom zbernice CAN a pomocou počítača so softvérom CANpoint a prepojovacieho kábla CAN-to-USB. Spustenie tohto nového softvéru umožňuje používateľom XMD-02 využiť riadenie systému v otvorenej riadiacej slučke, uzavretej riadiacej slučke (PID) alebo využiť predprogramované riešenie – hydraulické riadenie pohonu ventilátora.

CANpoint je bezplatný program na konfiguráciu riadiacich jednotiek XMD, ktorý uľahčuje nastavenie pomocou jasného a jednoduchého softvérového rozhrania. Tento softvér umožňuje profilovanie výstupných riadiacich signálov systémom point-and-click s vynikajúcim rozlíšením a predvídateľnými správaním. Pritom nie je potrebné žiadne programovanie.

Okrem toho CANpoint poskytuje dôležité funkcie na nastavenie aplikácie:

 • on-line priebehy meraných veličín
 • on-line  zobrazenie prenosu dát na CAN
 • rôzne typy riadiacich vstupov (napäťové, prúdové, PWM, frekvenčné, odporové, digitálne)
 • kalibrácia riadiacich vstupov
 • viacbodová kalibrácia
 • zjednodušené nastavenie výstupu
 • zabezpečenie systému heslom

Riadiaca jednotka XMD so softvérom CANpoint – toto riešenie poskytuje používateľom cestu ako zabezpečiť flexibilné riadenie v uzavretej riadiacej slučke pre menšie aplikácie a systémy.

Na informačnom paneli si môžete prezerať vstupy a výstupy v reálnom čase a ukladať výsledky na ďalšiu analýzu meraných dát. Na prvý pohľad vidíte všetko, čo potrebujete na optimalizáciu výsledkov:

 • priebehy veličín v reálnom čase
 • zaznamenávanie údajov pre následnú analýzu
 • zobrazenie vstupov a výstupov v reálnom čase
 • diagnostické ukazovatele s popismi

CANpoint poskytuje zjednodušené výstupné menu pre nastavenie profilu výstupného signálu a potrebných časových rámp. Pokročilé možnosti poskytujú rozšírené riadenie pre skúsených používateľov, vrátane nastavení PID regulácie výstupného prúdu a odolného systému detekcie porúch, ktoré zahŕňajú aj užívateľom definované chybové stavy.

Hydraulické riadenie pohonu ventilátora

CANpoint vie riadiť jednosmerné alebo obojsmerné pohony hydraulických ventilátorov pomocou až piatich konfigurovateľných vstupov, pričom sa neobmedzuje iba na teplotu. Dostupné vstupy zahŕňajú dva univerzálne vstupy a tri hodnoty CAN.

Funkcie pre aplikáciu – hydraulické riadenie pohonu ventilátora

 • oneskorenie spustenia
 • minimálne otáčky spaľovacieho motora
 • reverzačných prepínač
 • automatická reverzácia
 • minimálne otáčky vrtule ventilátora
 • ochrana minimálneho tlaku
   
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk