Sun Hydraulics XMD

XMD je nová, kompaktná, elektro-hydraulická riadiaca jednotka od spoločnosti Sun Hydraulics, ktorá je nastaviteľná cez Bluetooth. Je navrhnutá a vyrobená tak, aby odolala extrémnym prevádzkovým podmienkam mobilných a priemyselných aplikácií. XMD má CE a E-Mark certifikát – spĺňa medzinárodné normy a požiadavky kladené na mobilné stroje a priemyselné zariadenia.
XMD sa používa na riadenie cestných a pracovných strojov a zariadení, ktoré sú využívané v poľnohospodárstve, lesníctve, stavebníctve, námornej doprave, pri manipulácii s materiálom, atď.

Verzie XMD:

 • XMD-01 s jedným univerzálnym vstupom a výstupom.
 • XMD-02 s dvoma univerzálnymi vstupmi a dvomi výstupmi.
 • Riadiaca jednotka XMD ponúka výstupný prúd 0÷3000 mA s PWM moduláciou a rozlíšením ±1mA, čo mu umožňuje presné riadenie hydrogenerátorov, ventilov, hydromotorov alebo valcov.

Okrem svojho elegantného a kompaktného dizajnu ponúkajú XMD množstvo pokročilých funkcií:

 • zjednodušenú konfiguráciu a nastavenie pomocou aplikácie XMD Mobile Phone app – aplikácia pre mobilné telefóny na nastavovanie a monitorovanie riadiacej jednotky
 • možnosť komunikácie CAN s protokolom SAE J1939
 • predprogramované priebehy výstupného signálu pre štandardné aplikácie
 • komplexný diagnostický režim
 • možnosť ľahko nastaviť hodnotu výstupného signálu v závislosti od hodnoty riadiaceho signálu

XMD je navrhnuté na CAN komunikáciu. Použitím bezplatnej mobilnej aplikácie XMD, ktorá je k dispozícii v produktoch Android aj Apple. Potom riadiaca jednotka slúži ako vzdialený I/O modul na jednoduché a bezpečné prijímanie a prenos správ SAE J1939.

XMD kompatibilita

Elektrické pripojenie na systém je prostredníctvom štandardného 12-pinové Deutsch konektora. Otvorená architektúra XMD umožňuje mnoho kompatibilných pripojení a typov cievok vrátane: 

 • DIN 43650
 • Amp Junior Timer
 • voľné vodiče
 • Metri-Pack
 • nové cievky FLeX spoločnosti Sun

Zariadenie XMD je kompatibilné so štandardnými lištami DIN 35 mm a môže byť tiež inštalované na akýkoľvek plochý povrch, ako je hydraulický blok pomocou inštalačnej konzoly.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk