Danfoss PLUS+1

 1. PLUS+1 riadiace jednotky a rozširujúce moduly v štandardnom prevedení alebo          v prevedení so zvýšenou prevádzkovou bezpečnosťou
  • 12 pinové
  • 24 pinové
  • 38 pinové
  • 50 pinové
  • 88 pinové
  • 90 pinové
 2. joysticky
  • rôzne prevedenie držiaka (gripu) a elektroniky
  • proporcionálny výstup a ON/OFF výstup, tlačidlo prítomnosti obsluhy, ...
  • analógové
  • CAN
 3. pedále
 4. displeje a kamera
  • monochromatické
  • farebné
  • rôzne rozlíšenie a veľkosť
  • analógové a digitálne vstupy a výstupy
 5. snímače
  • tlaku
  • teploty
  • otáčok
  • snímač smerového riadenia SASA
  • uhla, polohy a sklonu
 6. softvér
  • PLUS+1 GUIDE program na zákaznícke programovanie riadiacich jednotiek
  • pripravené bloky a moduly pre uľahčenie softvérovej práce
  • softvérové bloky používaných prvkov Danfoss (snímače teploty, tlaku, ...)

Snímače polohy pre mobilnú hydrauliku

Spoločnosť Danfoss posúva funkčnú bezpečnosť na vyššiu úroveň pomocou kompletného programu najmodernejších snímačov:

 • uhla
 • polohy – lankový snímač
 • náklonu

Jednotlivé typy snímačov sa vyrábajú podľa normy PL d (EN ISO 13849-1:2015), vďaka čomu je celé portfólio vhodné pre „kritické aplikácie“ z hľadiska bezpečnosti.

Už viac ako 30 rokov dodáva spoločnosť Danfoss spoľahlivé, odolné a nákladovo efektívne snímače. Vďaka kompletnému programu snímačov pokrýva Danfoss všetky typy mobilných strojov. Tieto snímače poskytujú výrobcom strojov bezkonkurenčnú flexibilitu pre naplnenie bezpečnostných a environmentálnych predpisov.

Vlastnosti

 • Hall technológia (uhlové a lankové snímače)
 • MEMS technológia (snímače sklonu)
 • S jedným výstupom alebo redundantný
 • Výstup - CANopen, SAE J1939 alebo raciometrický
 • Krytie: IP67 - IP69K so spojovacím konektorom

Smerové riadenie strojov pomocou joystickov

DANFOSS ponúka široké spektrum joystickov pre mobilné ako aj priemyselné aplikácie, vrátane joystickov pre riadenia mobilných strojov.

DANFOSS  Softvér PLUS+1® má upgrade

Najnovšia verzia PLUS+1® GUIDE a Service Tool

Danfoss začiatkom júna vydal najnovšiu verziu softvéru PLUS+1® GUIDE spolu s nástrojom Service Tool.
„Naďalej pracujeme na rovnakých princípoch, aké boli položené pre PLUS+1® pred 17 rokmi - rýchle, ľahké a otvorené,“ povedal Kevin Faulds, riaditeľ predaja softvéru spoločnosti Danfoss Power Solutions. „Architektúra drag-and-drop PLUS+1® GUIDE pomáha programátorom v ich práci prinášať na trh inteligentné vozidlá rýchlejšie.“

Medzi konkrétne vylepšenia patrí obrazový editor, ktorý pridáva rozlíšenie a variabilitu veľkosti dodržaním konštantných pomerov strán úplne nezávisle od zdroja. Ďalšie vylepšenia používateľského prostredia na základe skúseností vytvárajú jednotnosť a moderný vzhľad celej ponuky produktov PLUS+1®. Service Tool a GUIDE boli navyše vylepšené, aby boli ešte viac intuitívne a prehľadné.
Verzia 11.1 obsahuje možnosť voľby nemeckého alebo čínskeho jazyka. Všetky tieto aktualizácie sa spájajú, aby zákazníkom poskytli inteligentnejší a komplexnejší programovací nástroj a pomohli im pomocou jednoduchého rozhrania vytvárať komplexné softvérové riešenia.
Danfoss zaviedol tiež nové a vylepšené PLUS+1® Update centrum - pridružený systém, ktorý riadi sťahovanie aplikácií a knižníc.

Celkovo, najnovšia verzia umožňuje našim zákazníkom zrýchliť návrh mobilných strojov tým, že poskytuje jednoduchšiu navigáciu, viacjazyčnú podporu a kratší čas vývoja.

DANFOSS Video - PLUS +1 Service Tool

Nastavovanie  parametrov strojov v riadiacich jednotkách pomocou  Plus +1 Service Tool

DANFOSS  elektronické obmedzenie krútiaceho momentu ETL

Úspora paliva a zvýšenie produktivity

Hydrogenerátor Danfoss Série 45 s tlakovým / prietokovým kompenzátorom (PCLS) a elektronickým obmedzením krútiaceho momentu (ETL) proaktívne a automaticky zvyšuje tlak v systéme až na dostupný krútiaci moment motora a tým zabraňuje zhasnutiu motora. Toto kompletné riešenie ponúka spôsob, ako odlíšiť váš výrobok prostredníctvom zjednodušeného ovládania, úspory paliva a zvýšenej produktivity.


ETL systém prináša preukázateľné výhody:

 • zvýšenie produktivity až o 22% v porovnaní s alternatívnymi regulátormi krútiaceho momentu
 • presunutie až o 34% viac materiálu na liter paliva
 • zníženie spotreby až o 16%
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobile: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk