Danfoss PLUS+1

 1. PLUS+1 riadiace jednotky a rozširujúce moduly v štandardnom prevedení alebo          v prevedení so zvýšenou prevádzkovou bezpečnosťou
  • 12 pinové
  • 24 pinové
  • 38 pinové
  • 50 pinové
  • 88 pinové
  • 90 pinové
 2. joysticky
  • rôzne prevedenie držiaka (gripu) a elektroniky
  • proporcionálny výstup a ON/OFF výstup, tlačidlo prítomnosti obsluhy, ...
  • analógové
  • CAN
 3. pedále
 4. displeje a kamera
  • monochromatické
  • farebné
  • rôzne rozlíšenie a veľkosť
  • analógové a digitálne vstupy a výstupy
 5. snímače
  • tlaku
  • teploty
  • otáčok
  • snímač smerového riadenia SASA
  • uhla, polohy a sklonu
 6. softvér
  • PLUS+1 GUIDE program na zákaznícke programovanie riadiacich jednotiek
  • pripravené bloky a moduly pre uľahčenie softvérovej práce
  • softvérové bloky používaných prvkov Danfoss (snímače teploty, tlaku, ...)

Smerové riadenie strojov pomocou joystickov

DANFOSS ponúka široké spektrum joystickov pre mobilné ako aj priemyselné aplikácie, vrátane joystickov pre riadenia mobilných strojov.

DANFOSS  Softvér PLUS+1® má upgrade

Najnovšia verzia PLUS+1® GUIDE a Service Tool

Danfoss začiatkom júna vydal najnovšiu verziu softvéru PLUS+1® GUIDE spolu s nástrojom Service Tool.
„Naďalej pracujeme na rovnakých princípoch, aké boli položené pre PLUS+1® pred 17 rokmi - rýchle, ľahké a otvorené,“ povedal Kevin Faulds, riaditeľ predaja softvéru spoločnosti Danfoss Power Solutions. „Architektúra drag-and-drop PLUS+1® GUIDE pomáha programátorom v ich práci prinášať na trh inteligentné vozidlá rýchlejšie.“

Medzi konkrétne vylepšenia patrí obrazový editor, ktorý pridáva rozlíšenie a variabilitu veľkosti dodržaním konštantných pomerov strán úplne nezávisle od zdroja. Ďalšie vylepšenia používateľského prostredia na základe skúseností vytvárajú jednotnosť a moderný vzhľad celej ponuky produktov PLUS+1®. Service Tool a GUIDE boli navyše vylepšené, aby boli ešte viac intuitívne a prehľadné.
Verzia 11.1 obsahuje možnosť voľby nemeckého alebo čínskeho jazyka. Všetky tieto aktualizácie sa spájajú, aby zákazníkom poskytli inteligentnejší a komplexnejší programovací nástroj a pomohli im pomocou jednoduchého rozhrania vytvárať komplexné softvérové riešenia.
Danfoss zaviedol tiež nové a vylepšené PLUS+1® Update centrum - pridružený systém, ktorý riadi sťahovanie aplikácií a knižníc.

Celkovo, najnovšia verzia umožňuje našim zákazníkom zrýchliť návrh mobilných strojov tým, že poskytuje jednoduchšiu navigáciu, viacjazyčnú podporu a kratší čas vývoja.

DANFOSS Video - PLUS +1 Service Tool

Nastavovanie  parametrov strojov v riadiacich jednotkách pomocou  Plus +1 Service Tool

DANFOSS  elektronické obmedzenie krútiaceho momentu ETL

Úspora paliva a zvýšenie produktivity

Hydrogenerátor Danfoss Série 45 s tlakovým / prietokovým kompenzátorom (PCLS) a elektronickým obmedzením krútiaceho momentu (ETL) proaktívne a automaticky zvyšuje tlak v systéme až na dostupný krútiaci moment motora a tým zabraňuje zhasnutiu motora. Toto kompletné riešenie ponúka spôsob, ako odlíšiť váš výrobok prostredníctvom zjednodušeného ovládania, úspory paliva a zvýšenej produktivity.


ETL systém prináša preukázateľné výhody:

 • zvýšenie produktivity až o 22% v porovnaní s alternatívnymi regulátormi krútiaceho momentu
 • presunutie až o 34% viac materiálu na liter paliva
 • zníženie spotreby až o 16%
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobile: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk