Chladiče oleja a výmenníky tepla

  • Chladenie priemyselných kvapalín
  • Ventilátory poháňané elektricky alebo hydromotorom
  • Tepelné výmenníky a priemyselné chladiče
  • Kompenzátory

Vzduchové chladiče od ASA Hydraulik – inovácia v chladení hydraulického oleja a glykolu

Spoločnosť BIBUS SK, s.r.o. zastupuje rakúsku firmu ASA Hydraulik GmbH a celé ich produktové portfólio pre prenos tepla a špeciálnych hydraulických komponentov. Flexibilná výroba umožňuje zákaznícky orientovaný prístup s dôrazom na zachovanie priaznivej ceny pri vysokom výkone a spoľahlivosti.

Spoločnosť ASA sa špecializuje na vývoj a výrobu vzduchových chladičov oleja, príp. glykolu. Tieto aktivity následne podporuje špeciálnymi chladičmi vychádzajúcich z individuálnych požiadaviek zákazníka, tzn. rada chladičov s certifikátom ATEX, zosilnená protikorózna ochrana, doskové chladiče, chladiče s integrovaným obehovým čerpadlom či H-séria (modulárnymi funkčnými blokmi skladajúcich sa z nádrže, filtra, obehového čerpadla, poistných ventilov, termostatu a samotného chladiča, …)

SAHARA MAXX

Plynová vykurovacia a vetracia jednotka.

Plynule modulovaný výkon horáku. Neprekurovanie priestoru nad požadovanú teplotu. Úsporný premixový horák. Vysoký prietok a dosah prúdu vzduchu.

SAHARA MAXX HG

1a: Ventilátor so širokými lopatkami (voliteľné)
1b: Ventilátor so zahnutými lopatkami (voliteľné)
2: Komora ventilátora so sacou dýzou ventilátora
3: Elektroskrinka pre reguláciu (oceľová skrinka)
4: Fe výmenník
5: Opláštenie výmenníka
6: Reflexné plechy
7: Komín - sanie vzduchu
8: Komín - odťah spalín
9: Plynový horák
10: Opláštenie plynového horáku
11: Výfuková žalúzia (voliteľné)
12: Tepelná poistka

Plynová vykurovacia jednotka SAHARA MAXX HG sa používa k vykurovaniu, vetraniu, alebo filtrácii vnútorného alebo vonkajšieho vzduchu v priemyselných, skladových, predajných, výstavných priestoroch tj. v prostredí chránenom proti poveternostným vplyvom (podľa ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN EN 60 721-3-3).

Vo všetkých prostrediach, ktoré vyžadujú použitie uzavretého spotrebiča môžu byť jednotky vybavené prívodom vonkajšieho vzduchu. Pre proces spaľovania možno použiť koaxiálny komínový systém. V priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo podtlaku je bezpodmienečne nutné použiť jednotku vo verzii uzavretého spotrebiča.

Ako príslušenstvo je možno objednať filtre, zmiešavacie komory, závesy a iné prvky na strane sania i výfuku.

Elektrické krytie IP40 (dle ČSN EN 60 529).

Prevádzková teplota: 0°C až +40°C

Kategória ohrievača: I2R - zemný plyn (NG), I3R - propán-bután (PB), propán (P), bután (B)

Trieda NOX : 5 ( <50mg/kWh), 4 - len HG 45 ( <80mg/kWh) Prevedenie podľa zpôsobu odvodu spalín: B23, C53, C13, C33 (podľa ČSN EN 1020).

Plynový horák: vstupný tlak paliva: - zemný plyn 2 ±0,2 kPa - propán/bután 3 ±0,3 kPa.

Plynový tlakový plno automatický blokový horák dokonalým spaľovaním zaisťuje ohrev výmenníka a môže byť v prevedení na zemný plyn, plynný propán, bután alebo propán-bután. Horák umožňuje optimálne nastavenie výkonu vykurovacej jednotky s ohľadom na požadavky vykurovania.

Prevádzkové napätie 1~230V, 50Hz, riadiace napätie 0 … 10V.

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk