Ako zariadenie pracuje?

Pri rotácii obežného kolesa je vzduch medzi lopatkami radiálne a obvodovo urýchlovaný a tlačený do bočných kanálov, kde je znova stlačený a posúvaný späť k lopatkám obežného kolesa. Po tejto špirálovitej dráhe, cez obežné koleso a bočné kanále, je vzduch posúvaný až k výstupnému otvoru celého zariadenia.

Hlavné prednosti čerpadiel/vývev s „bočnými kanálmi“

 • Zariadenie má iba jednu pohyblivú časť – letmo uložené a dynamicky vyvážené obežné koleso.
 • Nedochádza tu k žiadnemu kontaktu obežného kolesa a telesa zariadenia, čím je úplne eliminované opotrebenie obežného kolesa.
 • Bezolejové prevedenie.
 • Nasávací a výtlačný otvor sú štandardne vybavené tlmičom hluku.
 • Prietok vzduchu je kľudný bez rázov a pulzov.

Použitie

 • Zdroj vzduchu pre aktivačné čistiarne odpadových vôd
 • Liahne ryb
 • Polygrafické stroje a zariadenia
 • Zdroj pretlaku / vákua pre potrubnú dopravu
 • Priemyselné vysávače

Technické parametre

Dúchadlá/vývevy s bočnými kanálmi sú výhradne určené pre dopravu vzduchu o teplote neklesajúcej pod -10°C a neprevyšujúcej +40°C!!!

 • Max. tlak 69 kPa (690 mbar)
 • Max. hladina vákua 45 kPa dif. (450 mbar dif.)
 • Max. prietok pre dúchadlo (bez záťaže): 40 až 1935 m3/hod
 • Max. nasávací objem pre vývevy (bez záťaže): 40 až 1935 m3/hod 

Katalógové údaje sa vzťahujú na následovné podmienky prepravovaného vzduchu:

 • Teplota: 20°C
 • Tlak: 101,3 kPa abs.
 • Hustota: 1,23 kg/m3

Tolerancia katalógových údajov tlaku a prietoku je ±10%. Údaje v katalógu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

loading...
 • Esam side channel blowers
 • Esam side channel blowers

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk