FV6 a FV7 Neregulačné lamelové hydrogenerátory

FV6 a FV7 sú neregulačné lamelové hydrogenerátory. FV6 sú dostupné s geometrickým objemom od 10,8 cm3 do 269 cm3. FV7 sú dostupné s geometrickým objemom od 5,8 cm3 do 137,5 cm3

Viac informácií...