CKD mazacie zariadenie, štandardné, prevedenie "White"

Technické údaje nájdete v priloženom katalógovom liste, v prípade bližších informácií kontaktujte nášho predajcu.

loading...
  • CKD series L1000 modular lubricator

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk