SIGNAL 4.0 IO PRO

Vysielač s rozhraním IO-Link od firmy Meister Strömungstechnik GmbH

Špecifikácia :

  • Rozhranie IO-Link (IEC 61131-9)
  • Interné zaznamenávanie prietoku
  • Pripojenie vonkajšej teploty a možné je aj  snímanie tlaku
  • Prepočet analógovej teploty a tlakového signálu pre IO-Lin
  • Výpočet viskozity z nameranej hodnoty teploty pre oleje ISO VG
  • Puzdro vyrobené s doplnkovou látkou výrobou

Popis :

SIGNAL 4.0 IO PRO je plne digitálny transceiver na meranie priemyselných procesov. Poloha magnetického plaváka / piestu sa zisťuje pomocou osvedčeného Hallova senzora a prenáša sa
cez rozhranie IO-Link. Ďalej je možné pripojiť externé senzory na sledovanie teploty a tlaku. Tieto signály sa potom prenášajú cez rozhranie IO-Link.

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk